top of page

Krikščioniški straipsniai ir skaitiniai

PAGUODOS ŽODŽIAI MUMS


JIS NURAMINS TAVE SAVO MEILE


MES ESAME ATSAKINGI UŽ SAVO VEIKSMUS


DIEVO ŽODIS ŠIANDIENAI


PAKLAUSYK, BROLAU IR SESE


AR GALIMA PASITIKĖKTI BIBLIJA?


KAS PARAŠĖ BIBLIJĄ? BIBLINIAI FAKTAI


KAS YRA DIEVAS?


DIEVAS KALBA, ĮSIKLAUSYK


LAIKO MAŽAI


TAI JŪSŲ ATSKYRIMO LAIKAS


KRISTUS SAKO, ATEIK TARNAUTI VIEŠPAČIUI


NAUJOJO AMŽIAUS APGAULĖ


NORITE, KAD ATSIVERSTŲ JŪSŲ VAIKAS, JŪSŲ VYRAS AR ŽMONA?


KAIP PER LAIKĄ BUVO IŠKREIPTAS DIEVO PAVEIKSLAS


KAIP PRIIMTI JĖZŲ KRISTŲ?


KAIP IŠLIKTI DIEVO TIESOJE PRIEŠ VELNIO GUNDYMUS


NESITRAUK NUO DIEVO NĖ PER ATSTUMĄ


NAUJAS KŪRINYS JĖZUJE KRISTUJE


OŽKŲ IR AVIŲ ATSKYRIMO METAS ATEINA


PRIIMK SAVO SPRENDIMĄ DABAR IR RINKIS IŠMINTINGAI


JEIGU TIK TIKI, NEBIJOK, NES DIEVAS YRA TAVO PAVELDAS


NESITRAUKIME NUO SAVO TIKĖJIMO


DIEVAS BUS SU TAVO BURNA


PROTINGAI IŠNAUDOK SAVO LAIKĄ


KĄ JĖZUS DARO SU MŪSŲ AUKOMIS?


APREIŠKIMAI NUO DIEVO


DIEVO TRIMITAS SKAMBA, GALBŪT, TAU!


KAIP KOVOTI IR NUGALĖTI?


AR VERTAI IŠ TAVO BURNOS IŠEINA DIEVO ŽODIS


JEI NEABEJOSI DIEVU - VAIKŠČIOSI ANT VANDENS


''AŠ ESU KŪRĖJAS'' - DAR VIENA FILOSOFIJA ATĖJUSI IŠ ŠĖTONO


TIKRAS TIKĖJIMAS, TAI LYG BUVIMAS SANTUOKOJE


DIEVO POILSIO VIETA


KODĖL DIEVAS VIS NEATSAKO?


BIJAU, PERGYVENU, NERIMAUJU, NEBESUSITVARKAU


AR TIKRAI ESI JĖZAUS KRISTAUS MOKINYS?


KAIP IŠGYVENSIU, KAI BŪSIME VERČIAMI PRIIMTI ŽVĖRIES ŽENKLĄ


KAS YRA PASNINKAS IR KOKS TO TIKSLAS?


VISAS DANGUS RIAUMOJA DĖL TAVĘS KOVOJE


KAIP TURĖTŲ RENGTIS KRIKŠČIONĖ?


DIEVAS KVALIFIKUOJA PAŠAUKTUOSIUS

JĖZAUS KRISTAUS IŠPILDYTOS PRANAŠYSTĖS


IŠTIRK DIEVO VALIĄ


DVASINĖ BRANDA


STEBUKLŲ PAVOJUS


PAMIRŠOME TIKRĄJĄ VELYKŲ ESMĘ


NEPALIKIME SAVO POSTO


AR IŠ TIESŲ VISI KELIAI VEDA PAS DIEVĄ?


NEBŪKIME PER ILGAI GERIANTYS PIENĄ


MANO TEISUSIS GYVENS TIKĖJIMU (Hebr. 10:38)


NEUŽKIETINKIME SAVO ŠIRDŽIŲ


DIEVO IŠTIKIMYBĖ ŽMOGUI


NEPRISIRIŠKIME PRIE ŠIO PASAULIO DALYKŲ


RUOŠKIMĖS SUSPAUDIMO METUI


AR GALI IŠGELBĖTI TIKĖJIMAS BE KLUSNUMO?


MALDOS SVARBA


DIDYSIS SUSPAUDIMAS. DIEVAS KOVOS TAVO KOVĄ.


DIEVO PAŽINIMAS BŪTINAS


DIEVO KARALYSTĖ NE KALBOJE, BET JĖGOJE!


KRIKŠČIONIŲ VERSLAI TAPĘ PLĖŠIKŲ LINDYNĖMIS!


AR JĖZUS KRISTUS YRA DIEVAS?


PAGONYBĖ BAŽNYČIOJE


DIEVO PAŠAUKIMAS - DIDŽIULĖ PRIVILEGIJA


EVANGELIJOS SKELBIMAS - MŪSŲ VISŲ PAREIGA


KOKIA STIPRI DIEVO MEILĖ MUMS


AR IŠSISKYRĘS KRIKŠČIONIS GALI VĖL TUOKTIS?


LAVINKIM JAUTRUMĄ TIESAI


AR REIKIA MOKĖTI DEŠIMTINĘ?


ŽENKLAI, KURIE IŠDUODA KLAIDINGUS MOKYTOJUS, PRANAŠUS, BAŽNYČIAS IR BENDRUOMENES


KĄ IŠ TIKRO REIŠKIA, ''JĖZUS DUODA GYVENIMO APSČIAI''?


EKUMENIZMAS VEDA Į PAKLYDIMĄ


KĄ GARBINI IR KAM TARNAUJI?


ABEJONĖS VALDO TIKINČIUOSIUS


GERIAU PAKĘSTI SKRIAUDĄ NEGU NUSIDĖTI


KAI TIKĖJIMO KELIONĖ DAROSI PER SUNKI


MES NEBEPRIKLAUSOME PATYS SAU


KADA ĮVYKS TIKINČIŲJŲ PAĖMIMAS Į DANGŲ?


NEATSITRAUKIME NUO TIKĖJIMO


TIKROSIOS MEILĖS JĖGA


GYVENU NUODĖMĖJE, KĄ DARYTI?


PATIKĖK KAI DIEVAS SAKO, JOG ATLEIDO


KODĖL IR KADA ATSIRANDAM SUMAIŠTIES KELYJE?


AR ESI TIKRAS KRIKŠČIONIS?


KAIP TAVE MATO DIEVAS?


IŠTIKIMYBĖ DIEVUI


JĖZUS KRISTUS SENOJO TESTAMENTO KNYGOSE


TIKROJI DIEVO BAŽNYČIA


KUR TIKROJI KRISTAUS BAŽNYTĖLĖ?


VYRAI MYLĖKITE SAVO ŽMONAS


DIEVO MOTERIS, KOKIA JI?


MALDA BIBLIJOS EILUTĖMIS


KĄ REIŠKIA MATO EVANGELIJOJE MINIMI TALENTAI?


NIEKO NĖRA SVARBIAU UŽ JĖZŲ KRISTŲ


KOKIA STIPRI DIEVO MEILĖ MUMS


KIENO VALIĄ VYKDAI?


AR TAVO LEMPA PILNA ALIEJAUS?


AR ESATE BUDRŪS ŠĖTONUI SLANKIOJANT APLINKUI?

1 103 peržiūros
bottom of page