top of page

Dievo ištikimybė žmogui

Viešpats tarė: „Aš amžina meile tave pamilau, todėl esu tau ištikimas".

(Jeremijo 31:3)


Vienas iš nuostabiausių Dievo bruožų - ištikimybė žmogui. Jo žodis patikimas ir Jo meilė nepajudinama. Dangus ir žemė praeis, bet Jo pažadai, Jo meilė ir Jo žodis išliks stovėti.

Dievas nėra žmogus, Jis nepamiršta savo pažadų ir nepamiršta savo vaikų. Žmogus gali užmiršti, bet Dievas ne.

Žmogus gali neištęsėti, žmogus gali išduoti, žmogus gali persigalvoti, bet Dievas ne!!! Kokia nuostabi ir ištikima yra Jo meilė tiems, kurie Jį pažįsta! Tiems, kuriems buvo duotas pažadas, sandora ir išgelbėjimas dėl to, kad įtikėjo!

Dievas negali persigalvoti ar neištęsėti savo pažadų, kitaip Jis turėtų eiti pats prieš save. Todėl tai teikia viltį ir sustiprina mūsų tikėjimą, kad Dievas visada mums bus ištikimas jei tik nesame atmestini.

Šlovė Kristui už mylinčią ir ištikimą iki mirties širdį! Jis savo ištikimybę mums pademonstravo ant kryžiaus! Jėzus nesikratė mūsų naštų, bet nešė jas visas dėl mūsų, kad galėtų pasiimti mus ten, kur Jis yra ir, kad apsaugotų nuo šio tamsos pasaulio. Ačiū, Jam! Ačiū, mūsų Viešpačiui Jėzui Kristui.

Tegu Jo ištikimybės šviesa atsispindi ir mumyse, kad būtume ištikimi tiesiaširdžiai vaikai, atliekantys Dievo valią visame kame.


/Jėzaus Šviesa/


98 peržiūros
bottom of page