top of page

Dievas kvalifikuoja pašauktuosius

Dievas nešaukia kvalifikuotųjų, Jis kvalifikuoja pašauktus.

Nė minutei negalvokite, kad liudyti Dievą gali tik teologijos srityje išsimokslinę žmonės, ar, kad Dievas atleidžia tik tiems, kurie yra padarę vos kelias mažas nuodėmes. Negalvokite apie save taip, lyg jūs turėtumėme mažai prošvaisčių sulaukti Dievo malonės. Taipogi negalvokite menkai apie save lyg nieko nesugebantis, nieko nežinantis ir nieko nemokantis ir būtent dėl to jūs negalite skelbti ir liudyti Kristaus. Arba kaip kiti dažnai galvoja, kad jie yra buvę tokie dideli nusidėjėliai, jog dėl to mano esą neverti ir nekvalifikuoti skelbti Kristų.


Nebijokite, su Dievu yra viskas kitaip! Jis neišskiria žmonių (Ap. Darb. 10:34), bet ateina gydyti būtent visų dvasiškai sergančiųjų ir nuodėmingųjų (Mork. 2:17), kad šie būtų apvalyti, išgydyti, kad duotų nenykstančių vaisių (Jon.15:16) ir darytų Viešpaties darbus. Viešpats pats jus išmokys ir reikalui esant Dvasia duos ką prabilti. (Mato 10:18-20). Nuo pat Kristaus dienų, neraštingi ir nemokyti, ir raidės nepažinę žmonės liudija Viešpatį (Izaijo 28:11). Todėl pasitikėkime Juo! Jis pašaukia į savo karalystę tuos, kurie neturi pažinimo, ir Juos apmokęs, bei apvalęs padaro vertais liudyti ir skelbti. Jei tik nusižeminame prieš Dievą su nuolankia širdimi, Jis pats veda ir duoda supratimą, pažinimą bei išminties visame kame. Pasitikėkime Juo!


Jėzus kalbėjo sakydamas:

"Jūs būsite dėl manęs vedžiojami pas valdytojus ir karalius liudyti jiems ir pagonims. Kai jie jus įskųs, nesirūpinkite, kaip arba ką kalbėsite, nes tą valandą jums bus duota, ką jūs turite sakyti. Nes ne jūs kalbėsite, o jūsų Tėvo Dvasia kalbės jumyse". (Mato 10:18-20).


„Ar girdi, ką jie sako?“ Jėzus atsiliepė: „Girdžiu. Argi niekada neskaitėte: ‘Iš vaikų ir žindomų kūdikių lūpų Tu paruošei sau tobulą gyrių’?“ (Mato 21:16).


"Kūdikių ir žindomųjų lūpomis Tu paskelbei apie savo jėgą savo priešams, kad nutildytum priešą ir keršytoją". (Psalm. 8:2).


Šlovė Kristui, už amžiną meilą, kuria Jis mus pamilo! (Jer. 31:3).


/Jėzaus Šviesa/157 peržiūros

Comments


bottom of page