top of page

NAUJOJO AMŽIAUS APGAULĖ (dar vadinama - New Age)

Naujojo amžiaus praktikos, šiais laikais, daugeliui žmonių yra labai patrauklios, nes tai, ką jos siūlo, tai pabėgimas nuo realybės į fantazijos pasaulį, kas neturi nieko bendro su tiesa ar tikrove. Tai yra labai apgaulinga. Iš išorės Naujojo Amžiaus filosofijos ir mokymai atrodo blizga. Tu galvoji, kad įžengi į meilę ir nuolankumą, bet tai neturi nieko bendra su meile, tai yra geismas. Matote, meilė yra nesavanaudiška, o „New Age“ yra savanaudiška. Tai viskas apie ‘’mano tiesą’’, apie tai, ‘’ką aš noriu daryti’’, ‘’aš noriu pakilti’’, ‘’aš noriu peržengti’’, ‘’aš noriu pasiekti nušvitimą’’. Viskas apie ‘’mane’’, apie ‘’aš, aš, aš’’. Tai yra savanaudiškas geismas, tik užmaskuotas kaip meilė pasauliui.Taip pat Rytų filosofijos, pavyzdžiui, kaip meditacijos, joga, tai yra pateikiama, kaip ramybės kelio siekimas, bet tai neturi nieko bendro su ramybe, nes kiekviena poza yra susijusi su induistų dievais, o mes žinome, kad yra tik vienas Dievas, tad jie jungiasi ne su vieninteliu tikruoju Dievu, o su demonais.


Visos Naujojo amžiaus praktikos (New Age) žada meilę, ramybę, nušvitimą, bet visa tai yra melas. Tai neturi nieko bendra su tikra meile, kuri atsiskleidžia ir yra randama tik Dievo aukoje ant kryžiaus dėl mūsų, jog turėtume tikrą ramybę ir meilę Jame (Kristuje). Ten, kur yra pasiaukojimas vieni dėl kitų, ten yra randama tikra meilė.


Taip pat, Naujajame amžiuje visada yra sakoma, kad esate tobula deivė, turinti svarbų gyvenimo tikslą. Šiose praktikose esantys žmonės dažnai rengiasi kostiumais, pavyzdžiui, ilgais plevėsuojančiais „deivės chalatais“, dažnai atvežtais iš Indijos, arba kostiumais su sparnais ar vienaragio ragais. Jie disociatyviai įsivaizduoja esą įsikūniję angelai, fėjos ir undinės, jie barsto save blizgučiais. Tačiau jie niekada neaptaria savo problemų vienas su kitu, nes ‘’New Age’’ moko išlikti pozityviems, kitaip pritrauksite blogų dalykų. Taigi jų santykiai yra paviršutiniški, su kauke, nes jie niekada nepripažįsta vienas kitam savo tikrų jausmų bei situacijų.


O krikščionybėje yra toks dalykas, kaip atgaila. Atgailos metu žmogus išsako viską kas yra ant širdies, ar tai būtų gera ar bloga, ir tai yra kelias į tikrą vidinę ramybę, dvasios atgaivą, pagyjimą ir pilnatvę. Atgaila, tai tikrasis nuolankumas, vedantis į tikrą meilę Dievui ir aplinkiniams. Tai žiūrėjimas realybei į akis, o ne bėgimas nuo realybės į pasakų ir ‘’makaronų’’ šalį, kur pats sau ant ausų kabiniesi makaronus, kad tik nereiktų adresuoti tikrųjų savo vidinių ir savo gyvenimo problemų.

New Age, tai bėgimas nuo savęs, tai bandymas padaryti savo gyvenimą tokį, kad iš išorės atrodytų patrauklus, nors viduje viskas supuvę ir nėra tos tikros dvasinės ramybės. Žmogus tebevaikšto baimėse. Tai yra paklydimas.


Šiame judėjime esantys žmonės visada sutelkia dėmesį į savo gyvenimo tikslų manifestacijas. Jie visada įsitikinę, kad jei jiems užtektų laiko, pinigų ar naujojo amžiaus mokymo pažymėjimų, jie galėtų išgydyti pasaulį.

Šiems žmonėms liepiama sukurti altorius savo namuose ir užpildyti juos kristalais, Budos, fėjų, angelų ir induistų dievybių statulomis, įsivaizduoti ir melstis, kad šios būtybės atneštų gausą, sveikatą ir sielos draugą. Bet visa tai yra tik raganavimas ir stabmeldystė. „New Age“ yra didžiulė dūmų uždanga, maskaraduojanti, kaip šviesa, bet joje nėra šviesos, nes žmonės, kurie kažkada anksčiau užsiiminėjo tomis praktikomis, daugelis jų pabudusių iš New Age miego, pripažįsta, kad New Age niekada ir neatnešė jiems nei ramybės, nei išgydymo, o kaip tik dar labiau apsunkino gyvenimą, dar labiau pritraukė įvairiausių problemų, apsunkino santikius su artimais, pastūmėjo į nuodėmingą elgesį, kurio po to skaudžiai gailėjosi ir t.t.

Velnias yra apgavęs labai daug žmonių Naujajame amžiuje! Jis naudojasi jų jautrumu ir įvairiomis patirtomis vidinėmis traumomis ir veikia būtent per žmogaus silpnąsias vietas. Jis nukreipia žmones nuo tiesos, kad Jėzus yra vienintelė mūsų viltis išsigelbėti ir pagyti, kad Jėzus yra kelias į tikrą ramybę ir meilę.

Velnias meluoja šio judėjimo praktikantams apie Bibliją, kad jie niekada jos neskaitytų ir nesužinotų tiesos. Velnias taip pat jiems meluoja, kad blogio nėra, kad blogis neegzistuoja, nors betkas, kas skaito pasaulio naujienas, gali aiškiai pamatyti blogį visame pasaulyje.


Jei vis dar esate Naujajame amžiuje, nusigręžkite nuo to ir atsigręžkite į Jėzų, kol dar yra laikas! Tik Jėzus yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Jis yra mūsų išgelbėjimas nuo nuodėmės ir nuo visų klaidų, kokias tik esame padarę. Jis yra mūsų gydytojas. Niekas nepakils į aukščiausias aukštumas, nebent tik per Jėzų Kristų, ir niekas negaus nušvitimo, nebent tik per Jį, nes Jame yra visa Dievo išmintis.

Su atgaila ir nuolankumu, šaukitės Jėzaus vardo, kad padėtų išeiti iš šių praktikų, kad apvalytų jus ir, kad būtumėte saugūs Jo rankose. Neatmeskite Dievo meilės, nes ji yra neįkainojama. Ji gelbėja visai amžinybei! Pagalvokite apie tai.


Na, o jei jau esate išpažįstantis krikščionis, besimėgaujantis naujojo amžiaus praktikomis, tokiomis kaip vedos, regėjimo lentos, taro kortos, hipnozė, krištoliniai rutuliai, kundalini, reiki, joga, horoskopai ar aiškiaregiai, prašome atgailauti ir nusigręžti nuo visų šių praktikų, ir prisiminti, kad Senasis ir Naujasis Testamentai, yra pilni Dievo įspėjimų neužsiiminėti šiomis praktikomis. Laikykitės atokiau nuo šių stabmeldysčių, būrimų, mediumų ir politeizmo.


Dievas tepadeda priimti teisingą sprendimą visiems, kurie skaitote ir randatės Naujojo amžiaus praktikose. Dievas telaimina ir tepadeda jums šioje kelionėje, amen./Jėzaus Šviesa/


149 peržiūros

Comments


bottom of page