top of page

Stebuklų pavojus!

Beieškant Dievo, pirmiausia ne stebuklų jėgos turime ieškoti savo kelionėje, bet paklusnumo jėgos veikiančios mumyse ir tuose, kurie save vadina Kristaus pasekėjais.

Tiems, kuriems trūksta dvasinio apreiškimo, tie dažniausiai linkę manyti, kad ten, kur yra stebuklai, tai ten tikrai yra Dievas, bet tai netiesa. Pasikartosiu, ne stebuklų pirmoje eilėje turime ieškoti, o paklusnumo. Ten, kur yra paklusnumas Dievui, galiu jus patikinti, ten tikrai yra Dievas ir Jis tikrai ten dvelkia.

Nesakau, kad Dievas nedaro stebuklų, bet ne nuo stebuklų turime pradėti ieškoti Dievo, o nuo paklusnumo tiesai, nes juk ir velnias sugeba apsireikšti su savo apgaulingais stebuklais, kurie sužavi žmones taip, kad šie paskęsta gilioje hipnozėje, iš po kurios paskui nebesugeba atsigauti. Daugelis žmonių šitaip yra pražuvę negrįžtamai. Jie nebesugeba atsitokėti ir suprasti, kad gyvena mele.

Prašau visų, patikrinkit save. Paklauskite savęs, 'Ką aš garbinu? dovaną (stebuklus) ar Davėją (Dievą)?' Nes šiais laikais, dėl gausos įvairiausių stebuklų (tik neaišku kieno), labai greitai galima atsirasti stabmeldystėje, kuri užtemdo akis taip, kad paskui būna sunku išeiti į dienos šviesą, kad praregėtum. Žmonės ima lyg pamišę vaikytis tos mistikos, kad nepajutę, sumaino vietomis Dievą su stebuklais.


Visada atminkite, kad pirmoje eilėje, tikro tikinčiojo gyvenime arba tikroje krikščioniškoje aplinkoje, pirmiausia turi pasireikšti paklusnumo jėga tiesai, ir tik tada iš paskos seks kiti atitinkami Dievo jėgos ženklai.

Tokiu atveju mes esame užtikrinti, kad savo kelionėje tikrai esame ten, kur yra Dievas. Bandant atpažinti aplinką, žmones, bendruomenes ir pan, būtent pagal minėtą kriterijų turėtume vadovautis, norint suprasti, ar Dievas yra ten kur ieškome ar ne.

Jokiais būdais ne pagal stebuklų gausą, o pagal paklusnumo tiesai jėgą veikiančią toje aplinkoje, toje bendruomenėje arba tuose žmonėse. Ir lygiai tą patį turime taikyti ir sau, kad suprastume ar vaikštome su Dievu.


Kodėl apie visa tai kalbu? Todėl, kad Dievo Žodis nemeluoja ir įspėja mus apie didelį žmonių paklydimą būtent per didžiulę gausą apgaulingų stebuklų. Ypač tai aktualu paskutinėms dienoms, kuriose, panašu, ir gyvename.

Antikristo atėjimas tikrai labai arti, galima net dvasioje tai jausti, o jau nekalbu apie tai, ką matome vykstant visame pasaulyje. Viskas dėliojasi kaip iš natų pagal Biblijos pranašystes, todėl ir kalbu apie paskutinėms dienoms pranašautą didžiulę apgaulę būtent per stebuklų gausą.


''Ano nedorėlio atėjimą, šėtonui veikiant, lydės visokios jėgos, ženklai ir netikri stebuklai ir visokia neteisumo apgaulė žūstantiems už tai, kad atsisakė mylėti tiesą savo išgelbėjimui. Todėl Dievas jiems pasiųs stiprų paklydimą, kad jie tikėtų melu

ir būtų nuteisti visi, kurie netikėjo tiesa, bet pamėgo neteisumą''. (II Tesalonik. 2:9-12).


Būkite atsargūs, viską tikrinkite per tiesą ir per Dievo Žodžio prizmę. Labai svarbu skaityti Naująjį Testamentą, kad galėtume pažinti Dievo mintis ir Jo valią. Kad žinotume tai, kas dar laukia, jog neapsigautume, kai pasaulyje pasklis didžiulė apgaulės antikristinė dvasia, kuri jau ir dabar veikia nepaklusnumo vaikuose, vedanti žmones į melo liūną ir pražūtį. Apgaulė bus tokia galinga, kad net ir išrinktieji vos ne vos atsilaikys. Tad kaip mano išsigelbėti tas, kuris neturi jokio žalio supratimo apie Dievą ir Jo žodį?

Jeigu būsite nemokyti, pražūsite, nes Dievas pats pasakė, ''Mano žmonės žūsta, dėl žinių stokos'' (Ozėjo 4:6). Bent jau minimalios žinios kiekvienam Krikščioniui iš Naujo Testamento yra būtinos. Raginame visus skaityti Naują Testamentą nuo pradžios iki galo. Nešokinėkite nuo vienos eilutės prie kitos, nes taip skaitant raštą galimas neteisingas rašto supratimas, kai nėra pilno konteksto. Tad raštą skaityktie iš eilės, o ne ten kur papuola.

Dievas telaimina ir tepadeda išlikti tiesoje.

Dievas teduoda išminties ir paklusnumo jėgos jums, amen. <3


/Jėzaus Šviesa/


105 peržiūros

Comments


bottom of page