top of page

Kaip išgyvensiu, kai būsime verčiami priimti Žvėries ženklą?

Daugeliui tikinčiųjų neretai iškyla klausimai, kaip reiks gyventi, kaip reiks atsilaikyti prieš Antikristo sistemą ir žvėries ženklą, be kurio žmogus negalės nei pirkti nei parduoti? Kaip reiks susilaikyti ir nepasiduoti provokacijai, kai be ženklo žmogus neteks galimybės į įprastą pragyvenimą?


Esame kiekvienas pripratę prie tam tikro gyvenimo stiliaus ir prie tam tikrų patogumų, bet įsigalėjus žvėries sistemai ar sugebėsime atsisakyti tai, prie ko taip buvome pripratę? Kalbu apie jums patinkantį maistą, rūbus, mašiną, savo minkštą lovą, savo pastogę, savo darbą, galimybę laisvai keliauti, apsipirkinėti ir t.t.


Daugeliui tikriausiai kyla klausimas, ar nesusigundysiu? Ar atsilaikysiu?

Ar netapsiu Šėtono sūnaus paženklintas? Bet tikiuosi suprantate, kad čia kalba eina apie išlikimą amžiams. Apie siekimą to, kas yra tūkstantį kartų geriau už visus turimus daiktus ir už visus patogumus šioje žemėje. Kas atlaikys spaudimą ir nepasiduos priešo melams? Ar neimsim pulti į neviltį arba į dvejones, kai reikalas prispaus? Ar neimsime ignoruoti tiesos, kuri sako, kad Dievo žodis tikras ir jis nemeluoja?


Taip, suprantu, žmonės bus sunerimę ir išsigandę, paskendę baimėje ir nežinantys ką daryti ar kaip elgtis. Daugelis, neįsišaknyje Kristuje ir neturėdami tvirto tikėjimo, deja, atkris ir nupuls nuo tikėjimo, kaip tai pranašauja Biblija.

Bet mielieji, noriu jus padrąsinti ir paraginti nepamiršti, kad Viešpats Dievas išvedė izraelitus iš Egipto antikristinės vergovės sistemos, ir jie buvo nuvesti ne kur kitur, bet tiesiai į dykumą, kur jiems buvo duota mana iš dangaus ir vanduo iš akmens. Dievas jiems buvo vedlys debesimi dieną ir ugnies stulpu naktį. Jis švietė Jiems, kai jie buvo apsupti tamsos. Tad nepulkime panikuoti ir žinokime, kad Dievas yra visagalis ir nieko Jam nėra neįmanoma. Jėzus pasakė, nesirūpinkite ką valgysite ar ką gersite, Dievas žino, kad jums reikia visų tų dalykų, svarbu pirmiausia siekite Dievo karalystės ir tai ko jums reikia bus duota. (Mato 6:25). Tad supraskime ir tai, kad neimti žvėries ženklo, tai irgi yra Dievo Karalystės siekimas!


Duosiu jums tokį palyginimą. Tėtis nupirko savo dukrai traukinio bilietą į kitą miestą, bet traukinio išvykimas tik po šešių mėnesių. Tad ar gi nesavaime aišku, kad tėtis bilietą įduos dukrai atėjus laikui išvykti?

Lygiai taip ir su Dievu. Kai žemėje gimdymo skausmai pasieks stipriausią tašką, kurie, tarp kitko, simbolizuoja suspaudimo laiką, nes turi įvykti ''bažnyčios gymdymas'' (Kristaus antrasis atėjimas), būtent tada Dievas ir suteiks mums kiekvienam reikiamos stiprybės ir jėgų atsilaikyti prieš betkokias priešo provokacijas ir spąstus. Prieš žvėries žeklą ir prieš žvėries sistemą. Mums bus duota jėga ir stiprybė, kad nesusigundytume dėl savo pilvo, kaip tai padarė Ezavas, kuris būdamas alkanas pardavė savo palikimo teisę už lėkštę viralo (Pradžios 25:29-34).


Dievas pasirūpins, jog nesvarbu ką mums teks patirti, arba ką mums teks iškęsti, net jei tai ir kainuotų mums gyvybę, mes atstovėsime ir ištversime viską iki galo su Dievo pagalba ir jėga, kad po to nugalėtojui Kristus galėtų įteikti gyvenimo vainiką, kaip pažadėta Šventąjame Rašte (Jok. 1:12).

Todėl nebijokite ir būkite drąsus. Velnias iš tikro yra bailys, jis veikia tik tam tikruose vandenyse, kuriuose jam leista veikti, bet visa tai tik tam, kad viso to proceso metu būtų askirtos ožkos nuo avių ir, kad Dievas būtų pašlovintas visų tautų akivaizdoje, taip kaip tai buvo padaryta su faraonu, kuris priešinosi paleisti izraelitus, nes jie norėjo eiti tarnauti Dievui. Bet būtent dėl tokio faraono priešinimosi, Dievo galinga ranka buvo pademonstruota visam pasauliui per dešimtį Dievo sukeltų negandų ir dėl izraelitų pervedimo per Raudonąją jūrą, kuri buvo perskirta tam, kad Dievo tauta išsigelbėtų nuo faraono persekiojimo, kuris tarp kitko, simbolizuoja ateinančio antikristo provaizdį. Šitaip Dievas pašlovino save tada ir Jis tai ketina padaryti dar kartą visų tautų akivaizdoje.

Tomis dienomis vyko šviesos ir tamsos jėgų kova, kurią nugalėjo Dievas, ir šiandieną, panašu, kad ta pati kova vėl prasidėjo, bet Dievas ją vėlgi laimės ir savo galinga ranka išves mus iš pasaulio ir iš žvėries priespaudos, tuom net neabejokite! (Pak. įst. 26:8; 4:34).


Ir nepulkime į neviltį, bet prisiminkime, kad mes juk gyvename tikėjimu, o ne regėjimu (II Kor. 5:7). Juk priimdami Kristų, mes kiekvienas tam ''pasirašėme'' ir palenkėme širdį Dievo keliams ir Jo valiai, kad gyvendami šioje žemėje turėsime išmokti pasitikėti Dievu, net jei ir nematome ateities.

Būkite kantrūs ir laukite Viešpaties. Jis tikrai pakils ir tikrai nepaliks savo mažutėlių, už kuriuos sumokėjo labai labai brangią kainą! Viešpats yra su mumis ir Jo pažadas mums yra gyvas! Šlovė tebūnie Jam, per amžius amen!


/Jėzaus Šviesa/


652 peržiūros

1 Comment


Laimute Vilkonciene
Laimute Vilkonciene
Aug 16, 2021

Labai aciu, tai suteikia man siprybės.

Like
bottom of page