top of page

Neužkietinkime savo širdžių.

"Jis yra mūsų Dievas, o mes – Jo ganoma tauta ir Jo rankų globojamos avys! Šiandien, jeigu išgirsite Jo balsą, – neužkietinkite savo širdžių kaip Meriboje, kaip gundymo dieną dykumoje, kur jūsų tėvai mane gundė ir mėgino, nors mano darbus buvo matę!" (Pslm. 95:7-9 Biblija).

Kai išgirstame Dievo balsą, neužkietinkime savo širdžių... Kai išgirstame Jo balsą skaitydami Jo žodį ar klausantis pamokslo arba, kai susivienijame su Juo maldos metu, pasirinkime verčiau paleisti savo praeiti ir leisti Jo žodžiui radikaliai išgydyti mūsų širdis. Iš visos širdies nusispręskime priimti Dievo meilę bei Jo pažadus savo gyvenimui bei išganymui.


Širdies užkietinimas tai yra pasirinkimas. Todėl tu turi pasirinkimą vieną iš dviejų, t.y. susikoncentruoti ir medituoti ties Dievo žodžiu dieną ir naktį, kad pajaustum Dievo gerumą, meilę, pagalbą, apsaugą ir ramybę. Arba tu gali susikoncentruoti ir nepaleisti savo praeities naštos svorio ir nešti jį visą savo likusį gyvenimą.

Tuo tarpu Jėzus tau sako:


"Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti ir aš jus atgaivinsiu." (Mt.11:28 Biblija)


Todėl mums reikia rinktis...

Šiandien pat priimkime sąmoningą ir teisingą pasirinkimą, leisdami Dievo žodžiui nuplauti mūsų širdį ir atnaujinti mūsų mintis, kad ir kokioje gyvenimo situacijoje bebūtume, ir Dievas leis pajausti ir suprasti, kad nesuklydome.

Dievo Žodis yra Dvasia ir Gyvenimas - Jo Žodis yra vienintelis dalykas visame pasaulyje, galintis ištraukti jus iš betkokios giliausios duobės ar liūno. Dievo Žodis yra vienintelis dalykas, galintis pilnai pakeisti tavo širdį.

Supraskime ir tai, kad šiame pasaulyje nėra nieko ir nei vieno, kas galėtų mus pilnai patenkinti visame kame, bet Dievas gali. Tik Dievo artumas gali tave pripildyti ir patenkinti, nes siela trokšta Dievo.

Nuo anų laikų Edeno sode, kai žmogus nupuolė ir pasislėpė nuo Dievo artumo,

jo siela bandė grįžti pas Dievą, bet nesėkmingai... Bet štai dabar, per išlietą Jėzaus Kristaus kraują, žmogus turi laisvą priėjimą prie Dievo. Per Jėzų mes esame išlaisvinti iš vergystės nuodėmei ir ji nebegali mums viešpatauti.

Per Jėzų mes esame laisvi ir sutaikyti su Dievu.


Bet užkietinta širdis atmeta Dievo Žodį, atsisako išmintingų patarimų ir negali duoti gerų vaisių. Žmogaus širdis užkietėja per daugelį metų ir tai yra subrandinta vidinio kartėlio, atmetimo bei išdidumo. Taip pat per principus, aroganciją, baimę, nepasitikėjimą ir netikėjimą.

Todėl pažvelk šiandieną į savo širdį ir atsakyk pats sau, ką ten matai?

Padaryk teisingą pasirinkimą ir leisk Dievui suminkštinti ir atverti tavo širdį per

Jo Žodį ir Dvasią, kad būtum Jo artume.

Užkietinta širdis nebūtinai persitransformuoja per vieną naktį. Užkietinta širdis, jei patys leidžiame, per laiką tampa atvira Dievo Žodžiui ir tokiu būdu persitransformuoja per iškylančius vidinius širdies klausimus.

Tu turi galimybę leisti Dievo Žodžiui išgydyti tave nuplaunat ir apvalant tavo širdį arba tu gali leisti savo širdžiai ir toliau augti kartėlyje, atmetant tai, ką Dievas turi tau šiandien pasakyti, pagal tavo situaciją.


Te Dievo malonė apšviečia. Jėzaus Kristaus vardu, Amen.


/Jėzaus Šviesa/


287 peržiūros

Comments


bottom of page