top of page

Ar esate budrūs, šėtonui slankiojant aplinkui?

Gyvename labai pavojingais laikais, kai šiandieną tiek daug visko aplink mus, jog net galva svaigsta nuo įvairovės bei pasaulinių įvykių, kurie prikausto mūsų dėmesį.

Dabar yra tas laikas, kai daug labiau, nei betkada ankščiau, turime imti Šventąjį Raštą į rankas ir skaityti! Pastaruoju metu, labai yra jaučiama, kaip stipriai ima veikti sumaišties dvasia, kuri sukelia daug painiavos ir atsitraukimą nuo Dievo bei Jo Žodžio! Šėtonas nori, kad mes atitrauktumėme savo mintis nuo Dievo ir ieškotumėme išeičių ten, kur jas siūlo žmogus, pasitikint savimi bei sutelkiant visą dėmesį į pasaulį. Priešas žino, kad Jo laikas trumpas (<--žr. Biblija/Apr.Jn.12:12) ..., todėl jis šiuo metu, kaip niekada, dar labiau klaidina žmones ir kelia chaosą jų pasamonėje!

Šiandieną dauguma žmonių gyvena baimėje, galvodami kaip išvengti to didžiojo suspaudimo. Vieni susimąstę dėl vakcinų nuo viruso, kurias gali tekti priverstinai priimti, kiti dar toliau į priekį žiūri, manydami, kad vien šiuo virusu, taip viskas nesibaigs ir ttt.. Dėl šitokio išsiblaškymo, vidinės sumaišties ir pergyvenimų, atrodo tiek daug visko vyksta, ir to nenuginčysi, nes šėtonas nori nukreipti mūsų dėmesį nuo paties svarbiausio - Dievo! Bet Dievas daro atvirkščiai, per šitokius suspaudimus, kaip tik ragina kreipti žvilgsnį į Jį. Ir atkreipti dėmesį į Jį dabar! Ne truputėlį vėliau, bet būtent, dabar!

Taipogi, šėtonas šiuo metu veikia per daugybę įvairių žmonių, kurie nė nežino, kad jam tarnauja, kas iš ties yra labai baisu, nes jie save vadina krikščionimis... Turime suprasti, kad kiek daug yra melagingų pranašų pasaulyje, tiek daug jų yra ir visoje internetinėje platformoje. Jie dėl savo tikslų, prisidengę dievota išvaizda, apgaudinėja bei suvedžioja daugelį, todėl būkime labai atsargūs, nes ir pats Šventasis Raštas apie tai mus įspėja, sakydamas:


"Būkite blaivūs ir budrūs, nes jūsų priešas velnias slankioja aplinkui kaip riaumojantis liūtas, tykodamas kurį nors praryti." (1 Pt 5,8)


Bet, kadangi mūsų Dievas yra Taikos autorius ir Jo Dvasia dvelkianti mumyse nėra sumaišties Dvasia, tai mes pasitelkę Kristaus išmonę, Jo Žodžiu ir Šventosios Dvasios vedimu, turime ištirti visas dvasias, kurios tik mums kalba. Nesvarbu kas tai bebūtų, ar tai kunigas, ar pastorius, ar aukštos padėties žmonės, ar kaimynas, ar naujienos per televizija/internetą, ar net pats šalies prezidentas, nesvarbu kas..... visas dvasias, turime ištirti. Ištirti turime absoliučiai visus ir kiekvieną jų ištartą žodį. Visą tai darome lygindami su Dievo Žodžiu ir jokiu būdu, nekitaip!

Kristus nėra sumaišties autorius, todėl Jis nori, kad ieškodami Jo Tiesoje ir Žodyje, pradėtumėme pažinti Jo balsą. Ir tai yra visų svarbiausia - išmokti girdėti Tą, kuris yra viso ko Galva, viso ko Karalius ir Valdovas. Išmokti girdėti Tą, kurio rankos galioje, esame mes visi ir visas likęs pasaulis. Todėl norėdami konsultuotis su kažkuo, pirmiau pasikonsultuokite su Dievu. Jis turi VISUS ATSAKYMUS ir su malonumu jums atsakys pagal tai, ko jūs norėtumėte Jo paklausti. Šitaip Jis jus mokys girdėti ir atpažinti Jo balsą. Taigi, pabuskime ir pakilkime kaip niekada ankščiau, ir ieškokime Jo veido, kad ištikus įvairiems suspaudimams ar bet kokiems chaosams šiame pasaulyje, nebūtume apgauti ir suklaidinti. Juk Jo Žodis sako:


"Manosios avys girdi mano balsą, Aš jas pažįstu, ir jos seka paskui mane." (Jn.10:27)


Tad jeigu iš ties esate iš Jo avelių, ištirsite dvasias, girdėsite tik tiesos balsą ir tik jį pripažinsite, ir tik juo vadovausitės, nes pats Kristus ir yra Tiesa.


"Jėzus jam sako: Aš esu kelias, TIESA ir gyvenimas..." (Jn.14:6)


Siekite Kristaus, Jo veido ir Jo kelių, saugokitės distrakcijų (dėmesio nukreipimo)

ir bėkite nuo piktojo melų, KAD ŽINOTUMĖTE, KIENO PRANEŠIMU PATIKĖJOTE!!!

Jėzus Kristus turi savo balsą!

Pasidalinkime/bendrinkime dėl gero, nes gyvename iš ties, pavojingu laiku.🙏 Dievo apsaugos visiems jums ir vedimo tiesoje.


/Jėzaus Šviesa/


523 peržiūros
bottom of page