top of page

Neprisiriškime prie šio pasaulio dalykų

''Jeigu Jėzus man yra visų svarbiausias, galiu atsiskirti nuo žmonių ir daiktų, ramia širdimi paklusti Jėzui, o visus kitus santykius išlaikyti švarius.


Dievas nenori tokių, kurie čiumpa, kas po ranka papuola, (kad tik sau ir dėl savęs turėti). Dievas nori tokių, kurie viską – savo profesiją, turtą, statusą, šeimą – gali laikyti Jo akivaizdoje atgniaužtame delne. Tvirtai suspausti ir glausti prie širdies galime tik patį Dievą. Dievas nori, kad leistume Jam duoti ir paimti''.

Taip kažkada pasakė Dennis F. Kinlaw. Viskas ką turime ir viskas kas yra mūsų gyvenime priklauso Dievui. Tad ir elkimės lyg viskas būtų Jo, o ne mūsų. Visus dalykus Jis mums patikėjo tam, jog panaudotume juos Dievo šlovei, o ne savo savanaudiškiems tikslams ar ambicijoms. Pasaulio daiktai ir dalykai neturi tapti mums stabais, nes tik Dievas yra Vienintelis Dievas ir nėra jokio kito, kurį turėtume garbinti. Prisiriškime prie Viešpaties, o ne prie šio pasaulio daiktų ar dalykų, kurie eina ir praeina, bet tik tas, kuris pasitiki ne daiktais, o Dievu, išliks per amžius. Artinkimės ne prie šio pasaulio dalykų, bet prie Dievo. Jis mūsų vienintelis išgelbėjimas.


/Jėzaus Šviesa/93 peržiūros

Comments


bottom of page