top of page

Mes nebepriklausome patys sau

“Kam vadinate mane: ‘Viešpatie, Viešpatie’, o nedarote kaip jums sakau?!”

(Luko 6:46 )

Jeigu Jėzus tikrai yra mūsų gyvenimo Viešpats, tuomet mes nebepriklausome

patys sau (1 Kor 6:19).


Jam priklauso kiekviena mano gyvenimo sritis ir kiekviena diena, Jam priklauso visas mano laikas ir jėgos, mano dabartis ir ateitis, mano kūnas ir siela, visi mano planai ir sprendimai. Tai reiškia, kad nieko nesprendžiu ir neplanuoju be maldos ir pasitarimo su Juo, ieškau Jo valios pirma visko ir atsižadu to, kam mano Viešpats nepritaria. Sakau Jam:


”Tebūnie viskas, kas mano - Tavo, o viso to, kas į mano gyvenimą ateina ne iš Tavęs, aš atsisakau, paimk tai ir padėk man imti tik iš Tavo rankos” (Ps 15:4).


“Tebūna ne mano, bet Tavo valia.” Luko 22:42


Kai atiduodame savo gyvenimą Viešpačiui, šie žodžiai turi tapti tvirtu mūsų širdies nusistatymu ir kiekvienos dienos realybe. Negalime sakyti, kad Jėzus Kristus yra mūsų Viešpats, kol savo gyvenimo centre esame mes patys.


“Mat kiekvieną namą kas nors stato, o visa ko statytojas yra Dievas. <...> Kristus viešpatauja Jo namuose kaip Sūnus, ir tie namai esame mes, jeigu išlaikysime tvirtą pasitikėjimą ir džiaugsmą viltimi.” (Hebrajams 3:4-6 )


Ar Kristus Viešpatauja mūsų širdyse, mintyse ir gyvenimuose? O gal Jam skirta tik tam tikra vieta, ribota erdvė, tik dalis širdies? Jeigu taip, tuomet labai daug prarandame. Jokios žmogiškos pastangos ir galimybės niekada nesuteiks mums to, ką mūsų gyvenimuose padarys Viešpats, jeigu atiduosime save į Jo rankas.


“Juk viena diena Tavo kiemuose vertesnė už tūkstantį bet kur kitur. Verčiau gulėčiau prie Dievo Namų slenksčio, negu gyvenčiau nedorėlių palapinėse.”

(Psalmė 84:11)


“Esu nukryžiuotas kartu su Kristumi. Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus. Dabar, gyvendamas kūne, gyvenu tikėjimu į Dievo Sūnų, kuris pamilo mane ir paaukojo save už mane.” (Galatams 2:19-20)


“Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventykla jumyse gyvenančios Šventosios Dvasios, kurią gavote iš Dievo, ir kad jūs nebepriklausote patys sau? Iš tiesų esate brangiai nupirkti. Tad šlovinkite Dievą savo kūnu!” (1 Korintiečiams 6:19-20)


“Visa širdimi pasitikėk VIEŠPAČIU ir nesiremk vien savo įžvalga. Pripažink Jį visur, kad ir ką darytum, ir Jis ištiesins tavo kelius. Nebūk išmintingas tik savo paties akyse; pagarbiai bijok VIEŠPATIES ir venk pikta.” (Patarlių 3:5-7)


”Kiekvienas, kuris ateina pas mane, klausosi mano žodžių ir juos vykdo; aš jums parodysiu, į ką jis panašus. Jis panašus į namą statantį žmogų, kuris giliai iškasė žemę ir padėjo pamatus ant uolos. Užėjus potvyniui, srovė atsimušė į tą namą, bet neįstengė jo pajudinti, nes buvo gerai pastatytas. O kas klausosi mano žodžių, bet jų nevykdo, panašus į žmogų, pasistačiusį namą be pamato, tiesiog ant žemės. Vos tik srovė į jį atsimušė, jis bemat sugriuvo, ir to namo griuvimas buvo smarkus.” (Luko 6:47-49)


“Jei VIEŠPATS nestato namų, veltui triūsia tie, kurie juos stato. Jei VIEŠPATS nesaugo miesto, veltui budi sargai.” (Psalmė 127:1)


“Kas nerenka su manimi, tas barsto.” (Luko 11:23)


/Viktorija Velkė/


30 peržiūrų

Comments


bottom of page