top of page

Abejonės valdo tikinčiuosius

Jėzus sugriebė jį ir tarė: ''Mažatiki, ko suabejojai?'' (Mato 14:31).

Kai krikščionis dvejoja Dievu, jis yra kaip vėjų blaškoma banga į visas galimas puses. Ar nežinote, kad dvejojimas ir nepasitikėjimas Dievu liūdina Dievo Dvasią? Nebeliūdinkime Viešpaties. Abejojimas Dievu, tai tas pats, kas kitais žodžiais pasakyti, jog Dievas yra melagis.


Dvejojantys Dievu krikščionys turi pagaliau nustoti blaškytis ir tvirtai stotis ant Dievo žodžio ir Jo pažadų, kurie yra kaip tvirta uola ir kaip tvirtas pamatas, ant kurio yra statomi visi kiti Dievo atliekami darbai mumyse ir per mus. Kaip mes galime tvirtėti Kristuje ir bręsti tikėjime, jeigu mes dvejojame Tuo, kuris yra mūsų atgimimo iš Šventosios Dvasios pradininkas ir mūsų bėgimo užbaigėjas? Paklauskime savęs, ant ko statomės savo namą??? Ar mūsų namas svyruoja, ar tvirtai stovi nepajudinamas? Jeigu mėtotės ir blaškotės, reiškia menkai pasitikite Dievu. O jeigu esate nepajudinami aplinkinių audrų ir įvairių jus supančių aplinkybių, reiškia statotės savo namą ant tvirto tikėjimo Kristumi. Šiandieną, kiekvienam svyruojančiam ir besiblaškančiam palinkėsiu ramybės ir tvirto tikėjimo. Kad pasitrauktų jūsų dvejonės ir abejonės, kurios liūdina Dievo dvasią. Atgailaukime ir prašykime Dievo, kad padėtų su netikėjimu ir dvejonėmis. Kad Dievas pašalintų nepasitikėjimą, nes tai nėra nuo Dievo, bet tai verčiau mintys ateinančios nuo priešo. Ginkime šalin visas negatyvias mintis, kurios veda į susipriešinimą su Dievu ir Dievo Dvasios liūdinimą. Neleiskime priešui vadovauti mums ir daryti savo tvarką mūsų mintyse. Neleiskime jam sujaukti mūsų Dvasios namų, kuriuose dvelkia Kristaus Dvasia. Argi neatidavėme savo širdies Jėzui, ir ar nepasikvietėme Jį, kad Jis taptų mūsų širdžių šeimininkas? Jei taip, tai ką priešas daro mūsų minčių ir mūsų širdžių valdose, kurias atidavėme Kristui, o ne šėtonui? Neatidarykime durų vagiui, ir neleiskime jam eilini kartą įsibrovus, vėl mus apvogti. Tikėkime Kristumi ir paklusnumu leiskime, kad Jis vadovautų mūsų protui, širdžiai ir mintims. Tai padės mums įsišaknyti tikėjime ir Jėzus bus mumyse, o mes Jame. Tad priklausomai nuo to, kam leisime vadovauti ir daryti tvarką mumyse, tai ir nulems koks tvirtas ar koks silpnas bus mūsų namo pamatas. Nustokime blaškytis, dvejoti ir abejoti Dievu. Patikėkime pagaliau tuom, ką Jis sako, kad rastumėmės stovintys ant tvirtos uolos.

Kristaus ramybės ir stiprybės jums.


/Jėzaus Šviesa/


54 peržiūros

Comentários


bottom of page