top of page

Nėra nieko svarbiau už Kristų

Teisingai kalba Paulius, sakydamas, kad nieko šioje žemėje nėra reikšmingiau už Kristaus pažinimą.

Teisingai kalba Paulius, sakydamas, kad nieko šioje žemėje nėra reikšmingiau už Kristaus pažinimą. Visa kita, kas yra šiame pasaulyje yra laikina...atėjus laikui, visa pavirs į vėjo ore nunešamas dulkes, bet Kristus vienintelis yra amžinas, ir yra vienintelis kelias į amžinybę. Suo Juo yra mūsų negendantys turtai. Ir tie turtai, kurių mes niekada nežinojome - tai Jis.

Jis ir yra tas lobis, ta pažadėtoji žemė, pilna pieno ir medaus ir gyvojo vandens.

Tai žemė, galinti pasotinti ir atgaivinti žmogaus skurdžią sielą. Prikelti ją naujam gyvenimui, ir suteikti nemirtingumą amžinoje palaimoje ir Dievo ramybėje.

Tik supratę Jėzaus svarbą mūsų gyvenime, mes pajėgsime suprasti šių Pauliaus žodžių tikrovę:


''O taip! Aš iš tikrųjų visa laikau nuostoliu dėl Kristaus Jėzaus, mano Viešpaties, pažinimo didybės. Dėl Jo aš praradau viską ir viską laikau sąšlavomis, kad laimėčiau Kristų ir būčiau atrastas Jame, nebeturėdamas savo teisumo iš įstatymo, bet turėdamas teisumą per tikėjimą Kristumi, teisumą iš Dievo, paremtą tikėjimu, kad pažinčiau Jį, Jo prisikėlimo jėgą ir bendravimą Jo kentėjimuose, suaugčiau su Jo mirtimi, kad pasiekčiau prisikėlimą iš numirusių. Nesakau, kad jau esu šitai gavęs ar tapęs tobulas, bet vejuosi, norėdamas toks tapti, nes jau esu Kristaus Jėzaus pagautas. Broliai, aš nemanau, kad jau būčiau tai pasiekęs. Tik viena tikra: pamiršdamas, kas už manęs, ir siekdamas to, kas priešakyje, veržiuosi į tikslą aukštybėse, siekiu apdovanojimo už Dievo pašaukimą Kristuje Jėzuje. Taigi visi, kurie esame subrendę, taip mąstykime. O jeigu jūs apie ką nors manote kitaip, tai Dievas jums ir tai apreikš. Kiek bebūtumėme pasiekę, vadovaukimės ta pačia taisykle ir taip mąstykime''. (Fil.3:8-16)

Taigi, Paulius daro tokią išvadą, kad pasaulyje viskas yra tuštybė apart Kristaus.

Jonas irgi tvirtina tą patį sakydamas:


''Nemylėkite pasaulio, nei to, kas yra pasaulyje. Jei kas myli pasaulį, nėra jame Tėvo meilės, nes visa, kas pasaulyje, tai kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo išdidumas, o tai nėra iš Tėvo, bet iš pasaulio. Praeina pasaulis ir jo geismai, bet kas vykdo Dievo valią, tas išlieka per amžius'' (I Jono 2:15)

/Liana Victoria/


27 peržiūros

Comentários


bottom of page