top of page

Ar tikrai esi Jėzaus mokinys?

Prieš skubėdamas sušukti: „O, Taip!“, tiesiog akimirkai nurimk ir gerai apmąstyk;

Ar tu tikrai esi tas, kuris nesigėdija Kristaus, ar vis dėlto, kartais palieki savo tikėjimą už durų, kai tam tikros aplinkybės tau yra nepalankios??? Apmąstyk... Daugelis krikščionių sako:

„Aš tikrai myliu Jėzų... , Ačiū tau, Jėzau, kad išgelbėjai mane... Aš tave tikrai myliu...Taip, aš išklausysiu Tavęs, o tada jau nuspręsiu, ar darysiu taip, kaip Tu sakai, ar ne... bet jei ir nuspręsiu Tau nepaklusti, nepriimk to asmeniškai, nes aš juk tave myliu...“.

Vienintelė problema yra ta, kad tokio mąstymo žmogus yra ne Jėzaus mokinys, bet paprasčiausias fanas/gerbėjas. Taip, šie žmonės labai domisi krikščionybe ir mėgsta diskutuoti apie teologiją, doktriną ir istoriją. Šie krikščionys (Jėzaus gerbėjai/fanai) yra nuostabūs žmonės, kuriems patinka kalbėtis su kitais apie tikėjimą, dalyvauti konferencijose, žiūrėti krikščionišką televiziją ir klausytis krikščioniško radijo. Jėzaus fanai (gerbėjai) taipogi eina į bažnyčią. Jie mėgaujasi gerais pamokslais, gali perskaityti net visą Bibliją. Jie nuostabiai ir gražiai kalba apie Dievą, o kai ateina laikas priimti sprendimą paklusti Jėzui ar ne, jie paprasčiausiai pasako: „ne“.

Bet kas liečia tikruosius Jėzaus mokinius, tai jie priešingai nei Kristaus gerbėjai yra visiškai kitokie. Jėzaus mokiniai nors ir dalyvauja daugumoje iš aukščiau išvardytų veiklų, tačiau juose yra kažkas kitokio. Visų pirma, Jėzaus mokiniai paklūsta Dievui. Jie priima Jo Žodį ir daro tai, ką jis mokina. Kristaus tikrieji mokiniai supranta, kad tarp klausymo ir paklusnumo yra labai stiprus ryšys. Visų antra jie kalba apie Jėzų taip, tarsi gyvai Jį pažintų ir aktyviai Juo sektų. Jų kasdienis gyvenimas labiau kalba apie santykius, negu apie troškimą vartoti viską, kas tik yra krikščioniška. Jėzaus mokiniai yra visiškai įsipareigoję tapti panašūs į Jėzų tiek žodžiu, tiek darbu. Šitie žmonės ne tik tiki Jėzumi, bet ir yra Jo mokiniai, ir visur, kur tik beeitų, jie nešiojasi Jo aromatą, kurį tiesiog, gali užuosti ar net pajausti iš tolo.

Aktyvaus Jėzaus mokinio gyvenimas atrodo ir skamba visai kitaip nei tų, kurie yra vien tik entuziastingi krikščionybei. Jų gyvenime yra tonas, kuris skiria juos nuo pakuotės. Kai klausaisi, kaip jie kalba ir stebi, kaip jie gyvena, netrukus supranti, kad Jėzus yra jų gyvenimo centras ir kad jie gyvena taip, tarsi Kristus gyventų juose.

Jėzaus mokinys yra unikalus asmuo. Taip, Jėzaus mokinys nors ir studijuos Bibliją ir galbūt net žiūrės krikščioniškus filmus, kaip daugelis tai daro, tačiau vis dėlto jame yra kažkas kitokio, ko daugelis stokoja. Jėzaus mokiniai yra išskirtinai dėmesingi tam, ką sako Jėzus šioje eilutėje:


"Kas neneša savo kryžiaus ir neseka manimi, negali būti mano mokinys."

(Lk 14,27).


Jėzaus mokiniai taipogi gyvena apaštalo Pauliaus pasakytais žodžiais:


"Esu nukryžiuotas su Kristumi. Ir daugiau ne aš gyvenu, bet Kristus gyvena manyje." (Gal 2, 20).


Tai reiškia, kad Jėzaus mokiniai miršta sau ir savo elgesio būdui, bet priima Kristų ir Jo būdą. Jie išsižada savęs kasdien, priimdami Dievo valią tokią, kokia jiems yra skirta, idant Kristus būtų pašlovintas.

Kiekvienoje Jėzaus mokinio gyvenimo veikloje, t.y. jo kalboje, poelgiuose, elgesyje su žmonėmis, tame, kaip jis susiduria su skausmu pasaulyje ir pan. - (visame tame) ryškiai atsispindi kaip jis yra vedamas Jėzaus, kuris gyvena jo viduje.

Kristaus mokinio gyvenimo tonas taip pat atspindi tai, kad jis nors ir kruopščiai išmoko bei perėmė Jėzaus pasaulėžiūrą, tačiau ties tuo nesustoja! Jis kasdien vis ieško galimybių, kad galėtų vykdyti Dievo valią. Nuolat nešiojasi širdyje supratimą, jog jis yra viena su Jėzumi, kuris vykdys savo misiją per jį šiame pasaulyje.

Nuo ryto iki vakaro Jėzaus mokinio gyvenimas plaka unisonu su Juo. Visas jo mokymasis veikia kaip kuras dėl santykių su Kristumi. Krikščionybė be santykio su Jėzumi yra tik sausa religija, kuri retai kada duoda vaisių.

Tie, kurie vadinasi „krikščionimis“, bet neaugina savo tikėjimo ir vis niekaip neįsišaknyja į Kristų, daugelį net nugręžė nuo Dievo. Taip, daugelis tiki Jėzumi, tačiau jų tikėjimas neturi įtakos nei jų gyvenimui, nei elgesiui su žmonėmis, nei jų tikėjimas pakeitė jų pačių asmenybę.

Raktas į gražiai pasikeitusį gyvenimą yra ne bestselerių skaitymas ar dalyvavimas suaugusiųjų švietimo programose. Raktas į pasikeitusį/transformuotą gyvenimą Kristuje, tai masiškas laiko praleidimas su Jėzumi studijuojant Bibliją, meldžiantis bei šlovinant. Pertvarkytas gyvenimas yra rezultatas to, kaip nuolankiai troškai mokytis palaikyti ryšį su Jėzumi kiekvieną dieną. Žmoguje, kuris visiškai atsidavęs Kristui, yra kažkas tokio nuostabiai gražaus. Jo aistros paprastumas labai patrauklus, o pasikeitęs temperamentas ir gerumas, tiesiog, prasibrauna iš gyvenimo monotonijos, kas iš šalies tikrai patraukia dėmesį. Jėzaus pėdsakas jame yra toks gyvas, kad to tiesiog, neįmanoma nepastebėti.


Taigi, būti Jėzaus fanu/gerbėju reiškia ''galiu daryti tai, ką noriu ir gyventi kaip noriu..'', bet būti Jėzaus mokiniu reiškia, pastoviai panašėti į Kristaus paveikslą pagal Dievo valią. Ir tik tada, kai tavo gyvenimas sutampa su tuo, ką matai savo Mokytojo gyvenime, tiktai tada tu esi tikras Jo mokinys.

Štai kodėl Jėzus pasakė:


"Mokinys nėra viršesnis už savo mokytoją: kiekvienas mokinys, jei bus gerai išlavintas, bus kaip jo Mokytojas". (Lk 6,40).


Tad tai yra paraginimas apsvarstyti, ar tikrai esi Jėzaus mokinys?

Ar kartais nepalieki savo tikėjimo už durų, kai tam tikros aplinkybės tau yra nepalankios? Ar tu gyveni taip, kaip Jėzus gyveno? Ar tu vykdai Tėvo valią taip, kaip Jis vykdė? Ar tu myli taip, kaip Jis mylėjo? Ar meldiesi taip, kaip Jis meldėsi?...


/Jėzaus Šviesa/


145 peržiūros

Comments


bottom of page