top of page

Avių ir ožkų atskyrimo metas ateina

Kiekvienas protingas šeimininkas visada susižymi savo gardo gyvulius, kad žinotų, kurie gyvuliai jam priklauso, ir kad nėi vieno nepraganytų. Jėzus savąsias aveles paženklino savo Šventąja Dvasia, nes Dievas sėja Dvasiai, o ne kūnui, dėl to ir ženklas yra dvasinis.

Bet šėtonas irgi ateina susižymėti savo gardo gyvulių, ir jie bus pažymėti žemišku, akiai matomu ženklu, nes velnias sėja ne dvasiai, o kūnui, tad ir ženklas bus kūniškas ir plika akimi visiems gerai matomas.

Dievo karalystė, kuri ateina per Šventąją Dvasią yra nematoma ir neregima, nes yra parašyta:


''Fariziejų paklaustas, kada ateis Dievo karalystė, Jėzus atsakė: „Dievo karalystė neateina regimai. Niekas nepasakys: ‘Žiūrėk, ji čia’, arba: ‘Žiūrėk, ji ten!’ Nes štai Dievo karalystė yra tarp jūsų“ (Jėzus rodė į save). (Luko 17:20).


''Dievo karalystė nėra valgymas ir gėrimas, bet teisumas, ramybė ir džiaugsmas Šventojoje Dvasioje''. (Rom. 14:17).


Tie, kas priklauso Dievo karalystei ir turi Šventąją Dvasią, kurios pasaulis nemato, nepažįsta ir negali priimti (Jono 14:17)...pas juos Dievo karalystė jau atėjo. Ji yra paslėpta akloms akims ir tyloje pasiima bei susiženklina tuos, kurie jai priklauso.

Bet su Velnio karalyste viskas bus ne taip. Visi jam priklausantys bus suženklinti tiek savanoriškai tiek per jėgą. Tą ženklą matys visos pasaulio tautos ir giminės! Jis vers didelius ir mažus imti ženklą ant rankos arba ant kaktos, be kurio niekas nepirks ir negalės parduoti. Tai bus ženklas skirtas tam, kad būtų galima pamaitinti kūniškumą. Kad būtų galima nusipirkti duonos kasnį ir pripildyti savo pilvą ne tik maistu, bet ir įvairiais kitais dalykais.

Bet vis gi Jėzus pasakė:

„Parašyta: ‘Žmogus gyvens ne viena duona, bet kiekvienu žodžiu, išeinančiu iš Dievo lūpų’ „. (Mato 4:4).


Todėl raginu visus gelbėtis, kol dar yra laikas ir priimti Šventąją Dvasią per tikėjimą į Jėzų Kristų, kad gautumėte Dievo ženklą. Tik šitaip galėsite išvengti to, kas artėja ant viso pasaulio. Nes ateina dienos, kai velniui bus duota galia įvykdyti savo suženklinimo procesą, kad būtų atskirtos avys nuo ožkų, ir tada jau Dievo malonės laikas bus pasibaigęs. Tada jau nebebus galima išsigelbėti nuo to kas neišvengiama. Gelbėkitės kol dar galite!


/Jėzaus Šviesa/


101 peržiūra

Comments


bottom of page