top of page

Norite, kad atsiverstų jūsų vaikas, vyras, žmona?

Norite, kad atsiverstų į tikėjimą jūsų vaikas, jūsų vyras ar žmona?

Patarimas jums, melskitės už kitų žmonių vaiką, už kitos moters vyrą, už kito vyro žmoną, kad jie atsiverstų. Melskitės už juos taip stipriai, taip atkakliai ir taip pastoviai, lyg melstumėtės už savuosius.

AUKOKITE savo jėgas ir savo laiką maldoms už kitus. Mat tai dar kilnesnis kelias, tai dar didesnis savęs išsižadėjimas, negu melstis STIPRIAI tik už savuosius, kuriuos jūs mylite. Tai dar didesnė auka Dievui ir Jo takui, tai auka pagal Jo paties širdį. Tokios aukos Jis negalės ignoruoti, nes toks jūsų tikėjimo būdas, byloja Jam, apie mūsų dar didesnį atsidavimą ir savęs išliejimą Viešpačiui ir Jo takams.


Ieškok siaurų kelių, kuriais vaikšto tik Dievas, nes vaikščiojant jais, Dievas turės būti dar arčiau tavęs, kad palaikyti tave juose. O, kad palaikyti tave tuose siauruose keliuose, kurie veda į gyvenimą, Jis turi atsakyti į tavo maldas, nes tokie yra Jo pažadai. Mat jei siauras kelias veda į gyvenimą, tai reiškia, kad siauras kelias veda į atsakytas maldas.


''Pirmiausia siekite Dievo karalystės ir Jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta''. (Mato 6:33).


Ir va štai tokį analogišką pavyzdį taikykite visose situacijose, kai norite pakelti savo maldas ir prašymus Dievui, jog į jas būtų atsakyta. Aukokite aukas, kuriose atsispindėtų jūsų didelis atsidavimas, pasiaukojimas, pasišventimas ir savęs išsižadėjimas, ir Dievas būtinai atkreips į tai dėmesį.


Abelis aukojo Dievui savo gyvulius, o Kainas aukojo savo daržoves. Kieno auka buvo didesnė, ir kieno auka buvo Dievui labiau priimtinesnė? Argi ne Abelio aukojusio savo gyvulius, kuriuos jis mylėjo ir kiekvieną jų vardu pažinojo? Taigi, lygiai taip ir mūsų aukos turi byloti Dievui, kad mūsų atsidavimas Jam yra iš visos širdies. Mat mūsų aukų dydis ir jų gylis parodo, kiek mūsų širdies turi Dievas, kiek savo širdies esame atidavę Jam. O kuo didesnė auka, tai reiškia, kad tuo stipriau siekiame Jo veido ir Jo artumo. Būtent šitaip Abelis parodė Dievui, kad jis siekia Dievo veido labiau, negu Kainas. Tad mokykimės Švento rašto išminties žvelgdami į praeities įvykius. Mokykimės vaikščioti dar prakilnesniais keliais, negu vaikščiojome iki šiol.

Dievas jums tai teparodo, mielieji, Dievas teparodo, kaip veikti, vaikščioti ir gyventi toliau Dvasioje. Palenkite ausį Viešpaties pamokymams ir žvelkite į Kristaus paveikslą, kaip į didžiausią pasiaukojimo pavyzdį, kuriuo turėtume sekti.

Šlovė tebūnie Jam per amžių amžius, ir Kristaus ramybė bei išmintis telydi jus, amen.


/Jėzaus Šviesa/


140 peržiūrų
bottom of page