top of page

Dievo pašaukimas - didžiulė privilegija

Koks nuostabus mūsų Viešpats. Koks gražus Jo vardas ir kokia nuostabi Jo meilė. Bet kaip nebūtų gaila, apsižvalgę aplink, matome dar labai daug pasiklydusių žmonių, esančių vis dar po tamsia uždanga, kurie atmeta Dievo malonę. Ir nori nenori, tai dažnai priverčia susimąstyti apie jų ateitį amžinybėje.

Pamąstykime, kur šiandieną būčiau buvęs aš jeigu ne Viešpats Dievas? Jeigu tą lemtingą dieną Jis nebūtų pabeldęs į mano duris, kur aš būčiau dabar ir kas manęs būtų laukę? Dažniausiai pradedant apie tai galvoti, net šiurpas apima, bet ačiū Dievui, dabar viskas gerai. Argi nesu vienas iš tų palaimintųjų? Bet palaukite, kodėl aš? Kodėl mane pasirinko? Kuo aš toks ypatingas arba kuo geresnis už kitus? Bet argi tai svarbu? Svarbiausia, kad Jėzus nepraėjo pro šalį link kitų durų, svarbu, kad Jis ėjo manęs ieškoti. Ir tai reiškia, kad aš iš tiesų esu Jam reikalingas ir rūpiu Jam ne mažiau nei kiti. Visi Jo darbai kalba patys už save. O tai parodo, koks Jis yra mylintis ir kaip labai Jam rūpi mūsų saugi ateitis. Visi, kurie iš tiesų supranta Viešpaties žingsnius, kiekvieno iš mūsų link, taip pat turėtų suprasti, kaip neįkainojamai brangus, turėtų būti Jis mūsų širdyse. Ir kaip be perstojo turėtume girti Jo vardą ir branginti kiekvieną akimirką praleistą su Juo kartu. Nes Jis mus pašaukė vardu, Jis stojosi už kiekvieną iš mūsų, kad ištrauktų iš šėtono nasrų. Jis kovėsi tą dieną, kad grandinės būtų sutraukytos ir mūsų siela būtų išlaisvinta. Jis nuvijo priešo pasiuntinius, kad išvestų mus iš nelaisvės. Jis tą lemtingą dieną tarė: "Tu per daug man brangus, kad šitaip lengvai tave atiduočiau".

Jis pakvietė tave ir mane į savo globą, į savo apsaugą pasiėmė. Įsivaikino mus kaip pamestinukus ir betėvius tam, kad apdovanotu mus savo karšta ir tyra meile bei visiems laikams sugrąžintų namo. Galinga ranka Jis mus išplėšė iš piktojo gniaužtų. Šiuo metu Dievas atsirenka savuosius iš visų pasaulio kampelių ir ruošia savąją kariuomenę. Ir tu esi vienas iš jų. Ar gali įsivaizduoti, kad asmeniškai tau buvo išsiūstas pakvietimas nuo paties Aukščiausiojo? Ar galite įsivaizduoti, kad pats visatos Kūrėjas davė įsakymą savo angelams, atvesti jus į Jo puotą? Ar galite įsivaizduoti, kad pats Karalių Karalius, panoro jus padaryti savo sūnumis ir dukterimis? Ar įsivaizduojate kokia tai privilegija, būti viso pasaulio Karaliaus vaiku? Ar bent įsivaizduojate, kokia privilegija jums duota, sėdėti karališkoje ložėje? Ar bent nutuokiate, kokios brangios vertės pakvietimas, jums buvo išsiūstas? Ar suvokiate ką Jam kainavo, kad visą tai jums dovanoti? Ar suvokiate kaip stipriai turite branginti tą minutę, kai pakvietimui Jis ištarė jūsų vardą:

Diana, Elena, Natalija, Rima, Sonata, Laima, Inga, Dalia, Miglė, Kristina, Aistė, Viktorija..., Artūras, Dainius, Giedrius, Mindaugas, Rytis, Donatas, Vytautas, Algirdas, Jonas.... ? Ar suvokiame, kaip stipriai turime vertinti Jo meilę mums, Jo sumokėtą kainą už mus, Jo kovą dėl mūsų ir Jo mylinčius gailestingumus?

Koks didis yra mūsų Viešpats. Koks nuostabus yra Jo vardas!


"Girkite Viešpatį! Girkite Dievą Jo šventykloje! Girkite Jį dangaus tvirtumoje! Girkite Jį dėl Jo galingų darbų! Girkite Jį dėl Jo begalinės didybės! Girkite Jį, pūsdami trimitą! Girkite Jį arfa ir psalteriu! Girkite Jį būgnais ir šokiais! Girkite Jį styginiais instrumentais ir vamzdžiais! Girkite Jį skambiais cimbolais! Girkite Jį trenksmingais cimbolais! Visa, kas kvėpuoja, tegiria Viešpatį! Girkite Viešpatį!" (Ps 150,1-6)


"Girkite Viešpatį, visos tautos. Girkite Jį, visi žmonės! Jo gailestingumas mums begalinis, Viešpaties tiesa pasilieka per amžius. Girkite Viešpatį!" (Ps 117,1-2)


"Laimink, mano siela, Viešpatį ir neužmiršk visų Jo geradarysčių. Jis atleidžia visas tavo kaltes ir gydo visas tavo ligas. Jis išperka tavo gyvybę iš pražūties ir savo malone bei gailestingumu tave vainikuoja." (Ps 103,2-4)


Todėl vertink tai, ką Jis tau duoda, klusniai atsiliepdamas į Jo prašymus ir įsakymus. Šlovink ir girk Viešpatį ne tik giesme, bet ir savo geru elgesiu bei gerais darbais, pasitarnaujant Jam, nes juk viskas šiandieną galėjo būti visai kitaip. Ir tik Jo dėka esi tas, kas esi. Tu pašauktas ateiti į Jo šeimą, tave pakvietė į karališką kunigystę ir Dievo rankos į tave ištiestos. Saugok širdy ir brangink Jo begalinę meilę tau, nes tave vardu pašaukė ir būtent tau suteikė savo malonę.

Girkit Viešpatį Dievą, girkit nuostabų Jo Vardą!

Palaimintas tas, kuris išgirdo Jo šauksmą ir atvėrė Jam duris.


/Jėzaus Šviesa/


132 peržiūros

Comentários


bottom of page