top of page

Malda, Biblijos eilutėmis

Malda, Biblijos eilutėmis.

Viešpatie,


Padėk man mesti visus savo rūpesčius ant Taves, nes aš Tau rūpiu. (I Petro 5:7)

Te nebūgštauja mano širdis, padėk man tikėti Tavo pažadais. (Jono 14:1)

Padėk nepergyventi dėl nieko, padėk būti labiau pamaldesniu,

būti Tau dėkingu, ir leisti Tau žinoti visus savo prašymus.

Te Tavo, visą supratimą pralenkianti ramybė, saugo mano

širdį ir mintis Jėzuje Kristuje. (Filipiečiams 4:6-7)

Padėk man pasitikėti Tavimi, žinant kad Tu suteiksi tobulą ramybę (Izaijo 26:3)

Padėk nurimt ir nesirūpinti savo gyvybe, ką valgysiu ar ką gersiu, nei savo kūnu, kuo apsivilksiu. Nes Tu mano Tėvas, ir žinai viską ko man reikia. (Mato 6:25-33)

Padėk nesirūpinti rytdiena, nes rytojus pats pasirūpins savimi.

Gi kiekvienai dienai užtenka savo vargo“. (Mato 6:34)

Nes Dievas davė man ne baimės dvasią, bet jėgos, meilės ir

savitvardos dvasią. (II Timotiejui 1:7)

Aš žinau jog esu pridengtas Tavo plunksnomis, po Tavo sparnais turiu sau prieglaudą. Didysis skydas ir šarvas yra Tavo tiesa!(Psalmės 91:4)

Tavim aš pasitikiu, aš nebijosiu, ką man gali padaryti žmogus? (Psalmės 56:11)

Tu Vienintelis man duodi ramų miegą ir suteiki saugumą. (Psalmės 4:8)

Duok man drąsos ir sustiprink mano širdį, kai Tavim pasitikiu. (Psalmės 31:24)

Ačiū Tau, kad suteiki visas mano reikmes, iš savo šlovės turtų Kristuje Jėzuje.

(Filipiečiams 4:19)


- Amen


Paruošta

/Liana Victoria/
341 peržiūra
bottom of page