top of page

Visas dangus riaumoja dėl tavęs kovoje...

Kaip šėtonas atitraukia mus nuo Dievo?

Kaip taip atsitinka, kad tikintys žmonės gali tiesiog pulti vėl į nuodėmę? Ką daro velnias ir kokios yra jo taktikos bei shemos, kad atitolintų tikintyjį nuo Dievo taip toli, jog šis pasijaustų toks kaltas dėl savo nuodėmių, jog manytų, kad Dievas nebegali jam atleisti, kas po to pastūmėja jį klimpti dar giliau.

O priešo taktikos tokios:


● Skatina, kad būtum priklausomas nuo rūkymo, nikotino, alkoholio, narkotikų...

● Užkabins tave ant pornografijos. ● Leis jaustis priklausomam nuo masturbacijos. ● Sutelks tavo dėmesį į pinigus. ● Jis privers tave didžiuotis savo išvaizda (puikybė). ● Velnias pasitelkia žmones, kad įveltų tave į ginčus. ● Būtinai pakiš emocinę traumą. ● Jis dirba per šeimos kartų prakeiksmus. ● Verčia tave abejoti Dievu. ● Verčia jaustis beverčiu. ● Jis veikia taip, kad tu galvotum, jog niekada negali būti išlaisvintas. ● Verčia tave manyti, kad esi nemylimas, nesuprastas ir, kad niekam nerūpi, tuo labiau Dievui. ● Butinai įtikins tave, kad neįmanoma gyventi šventai. ● Pripildys tave pasididžiavimo. ● Įdiegs iškreiptas mintis. ● Šėtonas, taipogi, naudoja žmones, kad jie fiziškai tave išnaudotų taip išprovokuodamas tavo pasipiktinimą. ● Rūpinsis tuo, kad tavo santuokoje/šeimoje visada būtų problemų. ● Skatins tavo vaikus elgtis nedrausmingai, jog tai išprovokuotų tave pykčiui. ● Supriešins žmones prieš tave. ● Sufleruos tau į ausį, kad neatleistum žmonėms, kurie tave įskaudino. ● Suorganizuos, kad žmonės leistų paskalas apie tave, kad išprovokuotų tavo nesusivaldymą. ●Rūpinsis tave išlaikyti varge, kad kaltintum Dievą. ● Rūpinsis tuo, kad būtum nepatenkintas. ● Velnias niekada nenori matyti tavęs palaiminto. ● Svarbiausia darys taip, kad nenorėtum skaityti Biblijos per kuria suartėjame dar labiau su Dievu ir kurioje yra visa tiesa, kuri veda namo. Dievo Žodis teikia dvasinio peno ir pažinimą tikrojo Dievo veido. ● Privers tave, net "žiovauti" maldos metu. ● Kankins tavo kūną ligomis, jog kaltintum Dievą. ● Naudos tave patį, jog visaip naikintum savo kūną (žalingais įpročiais ir pan.) ● Leis tau manyti, kad nėra nieko blogo tatuiruoti savo kūną. ● Pasakys tau, kad natūraliai neatrodai gerai, todėl turi naudoti visą krūvą makiažo. ●Šėtonas visaip bando įnešti negatyvo į tavo gyvenimą. ● Jis skatina skyrybas šeimose. ● Tavo priešas negali pakęsti, kai šaukiesi Dievo. ● Jam nepatinka, kai meldiesi. ● Šėtonas negali pakęsti, kai dainuoji ir šlovini Dievą. ● Jam nepatinka, kai meldiesi už tuos, kurie tave skaudina. ● Jam nepatinka, kai atleidi žmonėms. ● Velnias visada ir visaip stengsis įrodyti, kad Jėzus tavęs nemyli. ● Meluos, kad Jėzus negali tau atleisti, tave priimti ir panaudoti. ● Šėtonas pasirūpins tuo, kad pats asmeniškai netyrinėtum Dievo Žodžio, kas suteiks jam lengvesnių šansų išvesti tave į klystkelį. ● Velnias negali pakęsti, kai įsimeni Raštus. ● Nekenčia, kai tu atskleidi jo piktus darbus, nes tai sugriauna jo planus. ● Šėtonui nepatinka tavo tarnystė. ● Jis darys viską, jog tik žmonės šaipytųsi iš tavęs. ● Jis pasirūpins, jog nepraeitum ir naktinio klubo... ● Jis gundydamas siūlys tau šio pasaulio geidžiamiausius dalykus, kad tik tave nupirktų. ●Šėtonas darys absoliučiai viską, kad tik atsidurtum ten, kur nei vienam žmogui ne vieta, t.y. amžinoje pražūtyje.


Tokie yra velnio keliai ir tokios yra jo schemos tavo atžvilgiu.

Nesileisk apkvailinamas ir neapsigauk. Žmonės pagrinde kovoja vienas su kitu, bet ne su savo tikruoju priešu, kuris yra velnias. Suprask, kad ne žmonės yra tavo priešai, bet šėtonas. Mūsų kova yra prieš demoną, kuris buvo per kartų kartas nuo pat šio pasaulio pradžios, ir kuriam puikiai pavyko apgauti žmones, jog jie manytų, kad jie patys yra problema, arba problema yra aplinkiniai žmonės, o ne piktasis. Bet tai yra melas - profesionalus melas!

Mūsų priešas net ir dabar stebi kiekvieną mūsų judesį, kantriai laukdamas, kol vėl sugrįšime į nuodėmę, arba ims priminti praeitį, jog galėtų mus pastoviai kaltinti prieš Jėzų Kristų manipuliuodamas mus psichologiškai. Jis kiekvieną kartą vis kantriai laukia kol mes vėl ir vėl papulsime į jo žabangas, todėl susiimkime ir nepasiduokime. Nenuleiskime rankų, bet verčiau eikime į kovą, juk mes esame kariai dvasia (dvasioje), kurie visada pasirodysime pergalingi, jei esame Kristuje (tiesoje). Įsimink tai, kad ne žmonės supantys tave yra tavo priešai, bet šėtonas - jis yra tikrasis tavo priešas, kuris daro įtaką žmonėms esantiems aplink tave, jog jie elgtųsi neteisingai tavo atžvilgiu ir šitaip būtų išprovokuotas tavo pyktis ir nederamas elgesys.

Todėl ištvermingai budėkime! Naudokimės malda, kad nuginkluotume savo priešą. Melskimės nepaliaujamai. Pasninkaukime, studijuokime Dievo žodį, perskaitykime Bibliją, atnaujinkime savo mintis, ir apsivilkime Dievo šarvais - Jo teikiamais ginklais. O jie yra tokie:


"Pagaliau, mano broliai, būkite stiprūs Viešpatyje ir Jo galybės jėga. Apsirenkite visa Dievo ginkluote, kad galėtumėte pasipriešinti prieš velnio klastas. Nes mes grumiamės ne su kūnu ir krauju, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šio amžiaus tamsybių valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis danguje. Todėl imkitės visų Dievo ginklų, kad galėtumėte piktą dieną pasipriešinti ir, visa atlaikę, išstovėti. Tad stovėkite susijuosę savo strėnas tiesa, apsivilkę teisumo šarvais ir apsiavę kojas pasiruošimu skelbti taikos Evangeliją. O svarbiausia, pasiimkite tikėjimo skydą, su kuriuo užgesinsite visas liepsnojančias piktojo strėles. Pasiimkite ir išgelbėjimo šalmą bei Dvasios kalaviją, tai yra Dievo žodį, visada melsdamiesi Dvasioje visokeriopomis maldomis ir prašymu." (Ef 6,10-18).


Neleisk, kad tavo priešas išsisuktų nuo to, ką jis daro. Kovok Jėzaus vardu! Kelkis ir kovok, duodant velniui grąžos atgal! Dievo Žodis mus įspėja sakydamas:


"Būkite blaivūs ir budrūs, nes jūsų priešas velnias slankioja aplinkui kaip riaumojantis liūtas, tykodamas kurį nors praryti." (1 Pt 5,8).


Ir Biblija mums vėl sako: kad jei mes priimame sprendimą atsispirti pagundai, kovoti su velniu, tikėti bei pasitikėti Dievu, tai JOKS NUKALTAS GINKLAS PRIEŠ MUS, NETURĖS JOKIOS GALIOS!!!! (Iz.54:17).


Tad kovokime išlikdami Jėzuje. Kovokime ir nepasiduokime!!!


/Claire Marie/


573 peržiūros

Comentarios


bottom of page