top of page

Bijau, pergyvenu, nerimauju, nebesusitvarkau...

Bažnyčioje šiandieną yra labai daug silpnų krikščionių, kurie yra pilni baimių, savigailos, pergyenimų, nerimo, streso, esantys labai amocingi, kai kurie, netgi, vos susitvarkantys psichologiškai dėl iškilusių bėdų. Ir visa tai yra silpno tikėjimo rezultatas. O silpnas tikėjimas, tai žinių apie tikėjimą neturėjimo pasekmės.

Problema ta, kad daugelis nesupranta koks yra žmogaus gyvenimo tikslas ir ką aplamai mes veikiame šioje žemėje. Paprastai žmonės nemato platesnio paveikslo apart savo problemų ir situacijos. Jie koncentruojasi ties savo liga, ties savo bėdomis šeimoje, ties finansinėmis problemomis, ties svajonių tikslų siekiais, ties darbo ar biznio bėdomis, namo statybos iškilusiomis bėdomis, vaikų problemomis ir t.t. Ir visa tai sukelia daug nepakeliamo mentalinio ir dvasinio skausmo, su kuriuo žmonės labai sunkiai tvarkosi, ko pasekoje prasideda blogi sprendimai ir pasirinkimai. Kai kurie, netgi sunkiai suserga.


Mielieji, jūs ne ten kreipiate savo dėmesį. Visi aukščiau išvardinti dalykai - nėra jūsų gyvenimo pirminis tikslas į kuriuos turėtumėte perdėtai kreipti visą savo dėmesį ir koncentraciją.. Supraskite, kad jūs šioje žemėje gyvenate ne su tikslu turėti gerą sveikatą, gauti geriausią išsilavinimą, rasti geriausią darbą, pasistatyti namą, susituokti, pasigimdyti vaikų, kilti karjeros laiptais, pasodinti medį, daržovę, užauginti gyvulį ar augintinį ir po to spręsti su visais šiais dalykais iškilusias problemas. Tai visiškai klaidingas gyvenimo tikslo supratimas.


Supraskite kartą ir visiems laikams, kad pasaulis buvo sukurtas jums ir dėl jūsų, nes Dievas taip patvarkė. Visas pasaulis buvo sukurtas Jo tautai, kurią Jis iš anksto numatė ir paskyrė.

Pasaulis, tai lyg Dievo sukurtas mechanizmas, lyg instrumentas, lyg deganti krosnis, į kurią Dievas padėjo savo tautos žmones tarp visų kitų žmonių, jog mes būdami pasaulyje ir patirdami įvairius išbandymus būtume išgryninti. Štai kodėl jūs esate dabar kur esate ir kenčiate tai ką kenčiate.

Ir ne tik visas pasaulis buvo sukurtas dėl jūsų, bet ir kiekvienas įvykis, kiekviena situacija, buvo sukurta jums ir dėl jūsų. Jokia gyvenimo situacija neatsitiko šiaip sau ar atsitiktinai. Jūsų visos dienos buvo iš anksto numatytos ir užrašytos. Jūsų šeimos nariai ir, netgi, visa aplinka, kurioje užaugote, nebuvo atsitiktini. Dievas viską iš anksto numatė ir paskyrė jums asmeniškai, pagal jūsų širdį, žinodamas, kur jus pastatyti ir koks gyvenimas jus privers ateiti iki Dievo.

Visi sunkumai ir visi jūsų išgyvenimai, kuriuos jūs patiriate, yra skirti asmeniškai jums su didesniu paveikslu ir didesniu tikslu, negu vien tik kentėti skausmą..

Atminkite, kad jūsų bėdos ir sunkumai, yra ne tam, kad tik žiūrėtumėte į savo sunkumus ir nieko daugiau nematytumėte apart savo situacijos, bet jūsų bėdos duotos tam, kad per jas pradėtumėte žiūrėti į savo vidų.

Mūsų visos iškilusios gyvenimo problemos, tai tik instrumentai padedantys treniruotis, stiprintis ir grūdinti save dvasioje bei tikėjime. Tad ne į savo bėdas turime kreipti dėmesį, bet į tikslą, kad peršoktume visas bėdas lyg per pertvaras, lyg per kliūtis vedini tikėjimo ir artimo ryšio su Dievu, mat visos tos situacijos mus treniruoja ir padeda gryninimosi procesui.

Todėl įvykus įvairioms gyvenimiškoms situacijoms, nėra prasmės pasiduoti baimėms, stresui, nerimui, ašaroms, kai nutinka bėdos, bet verčiau, blaiviu protu skubėkime tvarkyti savo vidų, o pačią bėdą, kuri iškilo, sutvarkys ir išspręs pats Dievas, jei tik sėkmingai tvarkysimės su savo dvasiniais reikalais, su nuodėmėmis ir pan.

Ir nebijokite nei dabartinių suspaudimų, nei ateinančio išpranašauto didžiojo suspaudimo, nei antikristo, nei žvėries ženklo. Dėl nieko nepergyvenkite, bet verčiau žinokite ir prisiminkite, kad visa tai buvo tyčia sukurta, Dievo numatyta ir sudėliota tam, kad išvesti jus iš šio pasaulio išgrynintus, o ne tam, kad atiduoti jus šėtonui, jog nesugrįžtamai paslystumėte ir sudegtumėte pragare. Dievas ‘’visomis keturiomis serga’’ už jus, o ne prieš jus. Jis yra didžiausias jūsų sirgalius, ir jums padės visame kame, nes Jis nori, kad jums pasisektų. Todėl laikykitės arti Jo.


Nepasiduokite baimei, mielieji, ir dar kartą įsisavinkite šią tiesą ir prisiminkite, kad visas pasaulis, visa aplinka, žmonės, gyvūnai, gamta, viskas buvo sukurta tam, kad pastačius jus į tokį pasaulį, kuriame yra ir šilto ir šalto, iš jo išeitumėte pakeisti, pagal Dievo charakterį, ir kad galiausiai suprastumėte, jog tai ir yra jūsų vienintelis ir pagrindinis gyvenimo tikslas. Nes tik patikrintieji ir ištvėrę, galės pergalingai žengti į pasaulį, kuris yra paruoštas, lyg bėgimo rungtynių prizas, kiekvienam, kuris bėgs iki galo.

Jūsų gyvenimo tikslas nėra tik gyventi ir žiūrėti, kaip pragyventi, arba kaip susikurti sau patogumą žemėje ir visas jėgas skirti vien tik šiems tikslams. Tai yra visų didžiausia klaida taip manyti. Ir aš nesakau, kad mums nereikia pastogės, pajamų maistui ar rūbui nusipirkti ir pan., visa tai savaime suprantama, bet supraskite, kad tai tėra tik laikini įrankiai, kurie reikalingi palaikyti mus gyvus, kol gyvename čia ir stengiamės pasiekti savo TIKRĄJĮ gyvenimo tikslą, kurį prieš tai minėjau.

Tad šis straipsnis yra apie tai, jog daugelis žmonių yra visiškai sumaišę vietomis gyvenimo tikslą su tikslo siekimo įrankiais. Vietoje to, kad gyventų dėl gyvenimo tikslo, jie gyvena dėl gyvenimo tikslo įrankių. Tie nykstantys ir trumpalaikiai įrankiai yra tapę kai kurių iš jūsų gyvenimo tikslu, nors iš tikro jie tėra tik mūsų mokyklos instrumentai ir tiek.


Kaip pavyzdį, paklausiu jūsų: kai valgai, geri, dirbi, miegi, augini vaikus, statai namus ir t.t., tai kam visa tai darai? Sau ar Dievui? Pradėkite nuo šio paprasto klausimo ir iškelkite kiekvienas jį sau. Tai bus gera pradžia, savo gyvenimo tikslui suprasti ir išsitirti.

Bet kai kurie, galbūt, paklaus manęs, o kaip aš galiu Dievui valgyti, gerti, dirbti, miegoti, ir t.t.?

Atsakymas paprastas: mes paprastai pratę valgyti maistą tam, kad pavalgyti, prisikimšti pilvą, pasiskanauti, pasigardžiuoti savo malonumui ir tam, kad nugyventi dar ilgus metus. Tai yra valgymas dėl savęs. Bet valgymas Dievui, tai valgymas tam, kad pavalgius palaikytume savo gyvybę, su tikslu, jog galėtume toliau tarnauti Dievui ir daryti Jo darbus bei vykdyti Jo valią. Tas pats yra ir su miegu; mes miegame tam, kad pailsėjus galėtume vėl kitą dieną kilti savo tikslų siekiams, ir tai yra miegojimas sau. O miegojimas Dievui, tai poilsis tam, jog pailsėjus galėtume toliau darbuotis ir gyventi dėl Dievo tikslų. Ir taip yra su visais kitais dalykais, kuriuos darome, viską turime daryti Dievui, o ne sau, ir tik tada imsime gyventi dėl tikrojo gyvenimo tikslo, o ne dėl gyvenimo tikslo įrankių. Beje, galbūt pasirodys keista, bet net ir sirgti galima Dievui, nes liga ir įvairios bėdos, irgi yra kaip įrankis, padedantys Dievo valios siekiams. Mat už ligos slepiasi daug dvasinių priežasčių, galinčių padėti dvasiniams pokyčiams, tiek sergančiajam, tiek žmonėms iš išorės. Tad ne veltui apaštalas Paulius sako:


‘’Nė vienas iš mūsų negyvena sau ir nė vienas sau nemiršta. Jei mes gyvename, gyvename Viešpačiui, ir jeigu mirštame, Viešpačiui mirštame. Todėl, ar mes gyvename, ar mirštame, – esame Viešpaties’’. (Rom. 14:7-8).


Taigi, mes ne tik gyvename, ne tik sergame, ne tik patiriame įvairias bėdas Viešpačiui, bet mes netgi ir mirštame Dievui. Ir kol žmonės nepradės žiūrėti į savo situacijas pro šitokio supratimo prizmę, tol krikščionys gyvens ir nesupras dėl ko gyvena, taip ir nesupratę koks yra tikrasis jų gyvenimo tikslas. Jie niekada jo taip ir nepasieks, nes koncentruojasi į dalykus, kurie tik sukelia nereikalingas baimes, stresą, nerimą, depresijas ir visas kitas nereikalingas emocijas, kurios gniuždo ir silpnina tikėjimą. O kai tikėjimas silpnas, tada seka blogi sprendimai vedantys į dar didesnę psichologinę ir dvasinę duobę.

Taigi, kai prie kiekvienos situacijos pradėsime šalia statyti Dievą, mes pradėsime matyti didesnį visų iškilusių bėdų paveikslą, ir to pasekoje, blaiviu protu imsime vadovautis visame kame, ir nebeliks jokių baimių, streso, nerimo. Su viskuo tvarkysimės ramiai, turėdami pasitikėjimą Dievu, žinodami, kad jei tikrai gyvename ir viską darome Dievui, tai Jis tikrai pasirūpins ir išspręs iškilusias problemas, bei išves iš visų nelaimių.


‘’ Jūsų dangiškasis Tėvas juk žino, kad viso to jums reikia. Pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir Jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta’’. (Mato 6:32).


Dievas tesuteikia jums blaivaus proto ir išminties tvarkytis dvasinius reikalus pirmiau, o visa kita savaime susidėlios, nes tokie yra Dievo kūrinijos dėsniai. Tai yra Jo pažadas jums. Geros ir palaimintos jums dienos. Dievas teprisiliečia prie kiekvieno iš jūsų. Amen.


/Dievo Žodis - Šventasis Raštas/115 peržiūrų

Comments


bottom of page