top of page

Vyrai, mylėkite savo žmonas

Ką Biblija sako apie tai, kaip vyrai turėtų elgtis su savo žmonomis?

Atidžiai panagrinėkite šias citatas iš Biblijos. Su malda skaitykite, ir

te Viešpats duos visą supratimą ir raštų apreiškimą.


'' Viešpaties aukurą jūs užliejote ašaromis, verksmais ir dejavimais, nes Jis nebežiūri į jūsų aukas ir nebepriima jų iš jūsų rankų.

Jūs klausiate: „Kodėl?“ Todėl, kad Viešpats yra liudytojas tarp tavęs ir tavo jaunystės žmonos, kuriai tu buvai neištikimas, nors ji yra tavo draugė ir sandoros žmona. Argi jūs nebuvote padaryti vienas kūnas ir viena dvasia? Kodėl vienas? Jis nori matyti gerą sėklą. Todėl saugokite savo dvasias ir būkite ištikimi savo žmonoms. „Aš nekenčiu skyrybų, nekenčiu smurtu sutepto drabužio“, – sako kareivijų Viešpats, Izraelio Dievas''. (Malachijo 2:13-16)


''Jūs, vyrai, mylėkite savo žmonas, kaip ir Kristus pamilo bažnyčią ir atidavė už ją save, kad ją pašventintų, apvalydamas vandens nuplovimu ir žodžiu,

kad pristatytų sau šlovingą bažnyčią, neturinčią dėmės nei raukšlės, nei nieko tokio, bet šventą ir nesuteptą. Taip ir vyrai turi mylėti savo žmonas kaip savo kūnus. Kas myli savo žmoną, myli save patį. Juk niekas niekada nėra nekentęs savo kūno, bet jį maitina ir globoja kaip ir Kristus bažnyčią. Mes gi esame Jo kūno nariai, iš Jo kūno ir kaulų. „Todėl žmogus paliks tėvą bei motiną ir susijungs su savo žmona, ir du taps vienu kūnu“. Tai didelė paslaptis, – aš tai sakau, žvelgdamas į Kristų ir bažnyčią. Taigi kiekvienas iš jūsų tegul myli savo žmoną taip, kaip save patį, o žmona tegerbia savo vyrą''. (Efez. 5:25)


''O jūs, vyrai, mylėkite savo žmonas ir nebūkite joms šiurkštūs''. (Kol. 3:19)


''Ir jūs, vyrai, gyvenkite su žmonomis supratingai, kaip su silpnesniu indu,

gerbdami jas kaip gyvenimo malonės bendrapaveldėtojas, kad jūsų maldos nebūtų trukdomos''. (I Petr. 3:7)


''Tebūna visų gerbiama santuoka ir nesuteptas santuokos patalas. O ištvirkėlius ir svetimautojus teis Dievas''. (Hebr. 13:4)


'' Susituokusiems įsakau ne aš, bet Viešpats, kad žmona nesiskirtų nuo vyro,

o jei atsiskirtų, kad liktų netekėjusi arba susitaikytų su vyru; – taip pat ir vyras tenepalieka žmonos''. (I Kor. 7:10-11)


Kaip matome, visi vyrai yra kviečiami mylėti savo žmonas taip, kaip Kristus mylėjo savo bažnyčią. Netgi iki mirties. Paklauskite savęs, ar tokia meile mylite savo žmonas? O jeigu turite sunkumų, prašykite Malonės Viešpatį, kad pripildytu jus savo meile, jog galėtumėte skleisti šventą Dievo meilę savo mylimosioms.

Nes atminkim, kad ''teisiojo malda, daug gali''. Dievas visada išklauso, jei tik

siekiame Jo kelių ir teisumo visame kame.


Būkite palaiminti Jėzuje Kristuje.

Amen


/Liana Victoria/


46 peržiūros

Comentários


bottom of page