top of page

Kieno valią vykdai?

Labai svarbu patyrinėti save nuodugniau, kad suprastume, kieno valią vykdome, Dievo ar Šėtono? Dažnai būna, jog sakome, kad tikime Dievu, bet nepastebime, ką byloja mūsų tam tikri veiksmai, kurie galbūt, atrodo visiškai nekalti.

Kartą pastorius tarė, susirinkusiai tikinčiųjų miniai: "Sekančią savaitę, ketinu sakyti pamokslą apie melagystės nuodėmę. Tad norėdamas jums padėti, kuo aiškiau suprasti savo pamokslą, norėčiau, kad visi persiskaitytumėte Morkaus17 skyrių."

Atėjus sekančiam sekmadieniui, kai visi jau susirinko, pastorius prieš pradedant sakyti pamokslą, paprašė minios, pakelti rankas tų, kurie perskaitė Morkaus17 skyrių, kad pažiūrėtų, kiek išviso jų perskaitė tai. Ir pakilo visos rankos... Pastorius nusišypsojo ir tarė: "Morkus teturi, viso 16 skyrių. Štai, dabar aš pradėsiu pamokslą, apie melo nuodėmę...".

Kartais mažas melas, atrodo mums nereikšmingas. Bet Dievui, kad ir mažiausias melas, yra melas. Nesvarbu kokio dydžio tas melas bebūtų, jis visdėlto, yra melas ir tai yra vadinama - nuodėme. Kadangi Dievas yra šventas, Jis absoliučiai nekenčia jokios nuodėmės, nei dvelkti su ja kartu negali. Tad jei vadiname save Dievo vaikais, susiveržkime diržus ir įeikime pro ankštus vartus, kad ir kaip mums nepatogu tai bebūtų. Ir tai yra vadinama - vaikščiojimas tiesoje. Kadangi Jis yra šventas, todėl ir mes turime tokie būti, nes be šventumo, niekam nematyti Dievo ir Jo Karalystės.

(1 Pt 1,16/Hebr.11:14). Dievo Žodis sako:

"Nebemeluokite vienas kitam, nusivilkę senąjį žmogų su jo darbais." (Kol 3,9)

" Taigi, jei kas yra (jei tu esi) Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas sena- praėjo, štai visa tapo nauja." (2 Kor 5,17)


"Klastingieji negyvens mano namuose. Melagiai nepasiliks mano akivaizdoje."

(Ps 101,7)

Dievas nekenčia neteisybės... Išsiplaukime savo rūbus ir susitaikykime su Dievu. Jis visada yra pirmas atleisti tam, kuris nuoširdžiai atgailauja ir nori taisytis, keistis. Nenuvilkime Dievo ir neliūdinkime Jo Šventosios Dvasios. Neimkime Jo malonės veltui. Dievo Palaimos jums, mielieji skaitytojai.


/Jėzaus Šviesa/


135 peržiūros

Comentários


bottom of page