top of page

Ar vertai iš tavo burnos išeina Dievo žodis?

Mums liepta ištirti save ar nenaudojame Dievo žodžio hipokritiškai, nes dėl tokio elgesio yra daugelis sergančių, silpnų tikėjime ir miegančių.


''Todėl kas nevertai valgo tos duonos ir geria iš Viešpaties taurės, tas bus kaltas prieš Viešpaties kūną ir kraują. Teištiria žmogus pats save ir tada tevalgo tos duonos ir tegeria iš tos taurės. Nes kas valgo ir geria nevertai, Viešpaties kūno neišskirdamas, tas valgo ir geria sau pasmerkimą. Todėl tarp jūsų daug silpnų bei ligotų ir daug užmigusių. Jei mes patys save teistume, nebūtume teisiami. Bet kai Viešpats mus teisia, tai ir sudraudžia, kad nebūtume pasmerkti kartu su pasauliu''. (I Korint. 11:27-32)."O nedorėliui Dievas sako: „Kodėl tu mano nuostatus skelbi ir savo burna mano sandorą mini? Nes tu nekenti pamokymo ir atmeti mano žodžius... Tavo burna kalba pikta ir tavo liežuvis sako klastą. Tu kalbi prieš savo brolį ir šmeiži savo motinos sūnų. Tu tai darei, ir Aš tylėjau. Tu manai, kad Aš esu toks, kaip tu. Aš tave barsiu ir tavo darbus statysiu tau prieš akis. Susipraskite, kurie pamiršote Dievą, kad nesudraskyčiau jūsų, ir tada nebus, kas jus išgelbėtų. Kas aukoja gyrių, pašlovina mane; o kuris teisingai elgiasi, tam parodysiu Dievo išgelbėjimą“. (Psalm. 50:16-23).


Tad žiūrėkime, tirkime savo elgesį, poelgius ir mintis, kad nebūtume kaip tie, kurie nevertai naudoja Dievo žodį ir galiausiai atsiranda kentėjimuose. Bet kentėjimo kryžių Dievas siunčia kaip pamokymą ir sudrausminimą, kad siela nepražūtų. Dievas yra pats ilgai kenčiantis su mumis, todėl kovoja dėl mūsų įvairiais būdais iki kol ateiname į supratimą ir atgailą.

Todėl raginu visus, rimtai žiūrėti į tai, ką darome su Dievo žodžiu, kuris mums buvo patikėtas, kaip Nauja Sandora, po kuria turime gyventi kasdien nenukrypdami nuo tiesos kelio. Atsargiai naudokime Dievo žodį pritaikydami jį sau ir kalbėdami jį kitiems. Dievas telaimina ir tesaugo jus. Amen.


/Jėzaus Šviesa/


56 peržiūros

Comentários


bottom of page