top of page

Ar iš tiesų visi keliai veda pas Dievą?

Kai žmonės sako, jog visi keliai veda pas Dievą, tai jie labai klysta.

Juk jeigu tu nori paskambinti savo mamai, gi negali jai skambinti į dešimt skirtingų numerių, kad prisiskambintum jai, bet tik į vieną vienintelį numerį, jog ją pasiektum. Argi ne taip?

Arba įsivaizduok: Tavo draugas pakviečia tave į svečius vakarienės ir sako tau: "Važiuok iš miesto centro, pietų link. Prie pirmojo šviesoforo suk į dešinę.

Tada važiuok kalnu aukštyn ir iki pat kelio pabaigos. Ten bus mano namai.

Tai yra vienintelis kelias, kuriuo gali atvykti į mano namus...". Ir tu atsakai jam: "Žinai ką, aš nusprendžiau važiuoti visai į kitą miesto pusę, t.y. keliu iš miesto centro, šiaurės link, kuris veda į užmiestį, nes aš manau, kad visi keliai veda į tavo namus. Na, bent jau aš taip galvoju...".

Štai šitaip iš šono atrodo mąstymas tų, kurie mano, jog visi keliai veda pas Dievą. Turime suprasti, kad Dievas nurodydamas kryptis ir duodamas mums tam tikras gaires, kaip Jį pasiekti yra labai aiškus ir konkretus. Jėzus sako:


"Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane". (Jn 14:6/Biblija)


Todėl trumpam pamąstykime apie kitus kelius pas Dievą. Pažvelgus iš šalies į visas pasaulio religijas matome, kad jose viskas yra tik apie taisykles, taisykles ir dar kartą taisykles, bei tai, ką visada turime daryti mes. Bet tik vienintelė krikščionybė yra apie tai, ką dėl mūsų padarė Dievas. Jėzus savo auka mus atpirko iš nuodėmės, kas suteikia priėjimą pas mūsų Dangiškajį Tėvą. Per Kristų mes tampame sutaikyti su Dievu. Per Kristų, jeigu mes tik priimame Jį, tampame įvaikinti į Dievo šeimą.

Kas nors sakys: "Bet aš esu geras žmogus, todėl man to užtenka, kad patekčiau į Dangaus Karalystę...". Ne, to neužtenka. Įsivaizduok jeigu tu prieini pvz. prie labai prabangaus namo durų, pabeldi ir sakai: "Sveiki, atleiskite, bet dabar aš su jumis čia gyvensiu, nes esu geras žmogus...". Kaip manai, kokios reakcijos susilauksi? Žinoma, kad atsakymas bus "NE!". Ir tai būtų vien todėl, kad nei tu, nei jie tavęs nepažįsta. Būtent todėl, kad tu neturi absoliučiai jokio tarpusavio santykio arba ryšio su to namo šeimininkais. Tai lygiai taip pat yra ir su Dangaus Karalyste, kai tu eini per savo gyvenimą neturėdamas nieko bendro su tikruoju Dievu, neigdamas Jį (garbindamas kitiems dievams), vos ne kiekviename žingsnyje ir galiausiai, savo gyvenimo pabaigoje pabeldi į Dievo duris ir sakai Jam: "Atleisk, bet šiandien aš su tavimi gyvensiu, nes aš esu geras žmogus..".

Suprask, kad čia neina kalba apie tavo gerumą, bet apie tai, ar tu turi artimą tarpusavio ryšį su Dievu per Jėzų Kristų, nes tik per Jį turime priėjimą prie Dievo. Jėzus juk aiškiai pasakė, kad Jis yra kelias, tiesa ir gyvenimas ir, kad niekas neprieis prie Tėvo kitaip kaip tik per tikėjimą į Jėzų Kristų. Jėzus yra vienintelis kelias pas Dievą ir viso to pagrindas yra tarpusavio santykis☝️ su Viešpačiu. O Dievas tikrai siūlėsi būti tavo Tėvu, bet tu Jį atmetei begales kartų. Rinkaisi kitus dievus, kai tuo tarpu Jis sako, neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Todėl tokiu atveju, kai nėra jokio tarpusavio ryšio su Dievu ir Jam yra veidmainiaujama, Jis tėra tiktai tavo Kūrėjas, bet ne Tėvas. Tiktai tas, kas priima Kristų į savo širdį ir nestabmeldžiauja kitiems dievams (stabams, pinigams, žalingiems įpročiams ir t.t), tas tampa Dievo sūnumi, o Dievas jo Tėvu. Ir Dievo Žodis tai aiškiai pateikia:


"Juk jūs visi esate Dievo sūnūs per tikėjimą Jėzumi Kristumi." (Gal 3,26)


"Ir ne visi Abraomo palikuonys yra jo vaikai, bet kaip pasakyta: "Iš Izaoko tau bus pašaukti palikuonys". Tai reiškia, kad ne vaikai pagal kūną yra Dievo vaikai, bet vaikai pagal pažadą (sandorą per Kristų) laikomi palikuonimis." (Rom 9:7,8)


"Visiems, kurie Jį (Kristų) priėmė, Jis (Dievas) davė galią tapti Dievo vaikais – tiems, kurie tiki Jo vardą..". (Jn 1,12)


"Jėzus kalbėjo jiems toliau: „Jei Dievas būtų jūsų Tėvas, jūs mylėtumėte mane, nes Aš iš Dievo išėjau ir čia atėjau. Aš ne pats nuo savęs atėjau, bet Jis mane siuntė." (Jn 8:42)


Tad galiausiai pasvarstykime giliai savo širdyje. Argi tai ne arogantiški cinikai gali tikėtis gyventi tuose namuose, kurių šeimininkų jie nepažįsta??? Tad jeigu tu nepažįsti Dievo, tai kaip tu gali žinoti tikrąjį kelią namo?

"Jėzus yra akmuo, kurį jūs, statytojai, atmetėte ir kuris tapo kertiniu akmeniu.

Ir nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota žmonėms po dangumi kito vardo, kuriuo turime būti išgelbėti“. (Apd 4:11/Šventasis Raštas)


"Kol yra sakoma: “Šiandien, jei išgirsite Jo balsą, neužkietinkite savo širdžių..". (Heb 3:15)


"Štai Aš stoviu prie durų ir beldžiu: jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, Aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi." (Apr 3:20)


Dievas teatveda į visą tiesą 🙏


/Jėzaus Šviesa/


217 peržiūrų

Comments


bottom of page