top of page

Paklausyk, brolau ir sese

Mielieji, norime atkreipti jūsų dėmesį į labai svarbų aspektą jūsų krikščioniškoje kelionėje. Apsidairykime ir įvertinkime kokioje tikinčiųjų bendruomenėje randamės. Ar jūsų bažnyčioje yra kalbama apie nuodėmę? Ar ten kunigai bei pastoriai mokina jus apie nuodėmės žalą, apie tai, kad būtina nuo jos nusigręžti?

O gal jūsų bendruomenėje lyderiai aplamai nemini arba labai mažai apie tai kalba? Jeigu jūs lankotės bažnyčioje metai iš metų ir randate save vis dar tebesant sunkiose bei giliose nuodėmėse, tai būtų verta iškelti klausimą, ar esu geroje Bibliją mokinančioje bendruomenėje? Nes yra bendruomenių, kur matome demonstruojamus visokius ''gydymus'', kuriose taip pat daug muzikos, ir visokių demonstruojamu ale stebuklų, bet nė vieno žodžio apie nuodėmę, apie atgailą, apie atsidavimą, apie kryžiaus nešimą, apie savęs paneigimą kasdien. Šie mokymai, daugelyje bendruomenių šiandieną, tiesiog nebegzistuoja. Jose šiandieną verčiau yra pateikiami tokie dalykai, kurie blizga visokiais pažadais ir klestėjimu, bet gryno Dievo žodžio, ten nerasta.Tokiose bendruomenėse, taipogi yra gan pastovus pinigų surinkinėjimas, daromas tiesiog šou prisikvietus įvairių mokytojų iš užsienio, kad žmonės būtų migdomi ''naujais veidais'', ''naujais pranašavimais'', ''naujais pažadais apie tavo ateitį'' ir t.t. Tai hipnozė, būrimas vidury baltos dienos ir tiek. Žmonės, kurie sėdi tokiose bendruomenėse, didelis jų procentas tebegyvena kūniškai ir pasaulietiškai. Jų kasdienybėje tebėra tokie dalykai kaip pornografija, meilė pinigams, prabangai, savo išorei. Puikybė tebeklesti tokių žmonių gyvenimuose, kiekvienas nori pasirodyti savo draugui ar kaimynui kokią mašiną nusipirko, kaip namus įsirengė, kokį darbą gavo ir t.t.. Krikščionys nebekreipia dėmesio apie Jėzaus paliepimus dėl santuokos, kad nevalia susituokus ir išsiskyrus vėl tuoktis vis su kitu ir su kitu partneriu. O bažnyčiose ir bendruomenėse, tai ramiai pakenčiama ir netgi palaikoma. Taipogi krikščionių pastovus flirtavimas su priešingos lyties atstovais, nors jau patys yra vedę, tebėra dažnas svečias jų dvasinėje kelionėje. Nebėra ištikimybės Kristui ir Jo žodžiui (paliepimams), bet tarnavimas sau, savajam aš, savajam ego, savo ambicijoms, savo siekiams, savo norams, savo svajonėms. Daugelis eina į tokias bendruomenes ne tam, kad šventėti ir siekti Dievo veido, bet eina su tikslu, kad gautų iš Dievo kažkokį tai žodį per pastorius, apie paaukštinimą darbo pareigose, apie finansų padidėjimą, apie antrosios pusės suradimą, apie gerą prognozę biznyje, apie klestėjimą betkokioje gyvenimo srityje ir pan. Tai nėra tikroji krikščionybė. Tai nebuvo pirmųjų krikščionių siekiai bažnyčioje. Jėzus gi aiškiai kalbėjo sakydamas, siekite dangiškų dalykų pirmoje vietoje, o visa kita, ko jums reikės, pats Dievas jums duos ir parūpins, tad nereikia dėl žemiškų dalykų per daug pergyventi. Mums svarbiausia susitvarkyti savo širdies reikalus, kad eidami į bažnyčią, eitume su tikslu išmokti šventumo ir tiesos kelio, jeigu tik joje apie tai yra mokinama. Kad eitume su tikslu pažinti, koks yra tas siaurasis kelias, kurį, pasak Jėzų Kristų, vos tik KELI RANDA. Ar pas jus yra noras sužinoti, kaip atrodo šis kelias? Kaip jame išlikti? Ar jūsų bendruomenėse apie tai yra kalbama ir mokinama? O gal ten tik labai daug saldaus mokymo ir glostymo, kur visiškai nėra jokio dvasios ugdymo. Išsitirkite savo bendruomenes, išsitirkite save ir savo širdis, su kokiu tikslu einate į tam tikras bendruomenes. Ar tam, kad pažinti Kristų, ar tiesiog gerai praleisti laiką ir pabūti žmonių būryje, kurie jus priima, jog pasijaustumėte kažkur pagaliau pritampantys? Kas eilinį kartą skaitosi, jog einate dėl savanaudiškų tikslų, dėl savęs, o ne dėl Kristaus. Kvestionuokite savo širdies motyvus, kvestionuokite tai, kas yra mokoma bažnyčioje ant podiumo. Lyginkite viską su Kristaus paveikslu, kuris transliuoja mums tokias pamokas, kaip nusižeminimą, meilę, pasiaukojimą, paneigimą savęs, nusigręžimą nuo nuodėmės, gyvenimą dėl Dievo, o ne dėl savęs, paklusnumą, nuolankumą, tiesos kalbėjimą, teisingumo vykdymą, nuskriaustųjų gynimą, nemeilę pinigams, išorei, turtams, asmenų neskirstymą ir t.t. Mielieji, ar gyvenimas, kurį gyvenate atitinka Jėzaus kelią? Ir ar bažnyčia, kurią lankote, kalba daug ir garsiai apie šiuos iškeltus šiame straipsnyje pagrindus, kurie yra būtini mūsų šventėjimo procesui ir panašėjimui į Kristaus paveikslą? Jeigu ne, tai pats laikas palikti tokias bendruomenes ir pats laikas imti keisti save. Maldoje neškite visus šiuos klausimus Dievui, Viešpats tepadeda ir tesuteikia išminties atpažinti gyvenimą, kurį gyvenate, kad suprastumėte, ar gyvenate Dvasioje ir Tiesoje, arba visgi, jūsų gyvenimas yra pagrįstas melu, ir tuom, kas yra priešinga Dievui. Dievas tesuteikia jums budrumo ir išminties, pažinti Jo valią, amen.


/Jėzaus Šviesa/


69 peržiūros

Comments


bottom of page