top of page

Pamiršome tikrąją Velykų esmę

Kristaus prisikėlimas yra ne apie kiaušinius, viščiukus ar zuikučius, bet apie DIEVO AVINĖLĮ. Pagaliau supraskime, ką iš tikro turime švęsti, nes bažnyčia jau ilgą laiką praktikuoja pagoniškas tradicijas ir nesusimąsto, kaip toli į šoną yra patrauktas Kristus, o Jo vietoje yra iškeliami kiti dalykai. Bažnyčia pamiršo savo šaknis ir vaikosi nebibliškų tradicijų bei papročių, kurios užgožia Kristų.Neleiskime žmogaus tradicijoms apvogti mūsų širdžių, kad tebematytume Kristų savo akyse, o ne pasaulio iliuzines linksmybes, kurios eina ir praeina, ir niekas kita diena jų jau nebeatsimena, nes visa tai tėra tuštybė.


O, kad žmonės praleistų tiek daug laiko ruošdami savo širdis Kristaus antrąjam atėjimui, vietoj didelių ir brangių pasiruošimų žmogiškoms tradicijoms, kurios vistiek nieko neduoda, bet tik pasotina kūniškumą.


Gręžkimės visa širdimi į mūsų Gelbėtoją ir dėkokime už meilę, kurią Jis pademonstravo mums, jog visgi būtume sutaikyti su Dievu ir turėtume Jo palaiminimus. Kad turėtume Jo apsaugą, ramybę, ir žinoma, artėjančios amžinybės pažadą, kurį Jis paliko mums prisikėlęs, kai išliejo savo Šventąją Dvasią, kuria esame pažymėti.

Taigi žiūrėkime, išlikime priimtini ir IŠTIKIMI Dievui, ir šlovinkime Jį tyrume, tiesoje, meilėje, šventume ir dorovėje. Nepamirškime į kokį pašaukimą buvome pašaukti.


Ir nenutolkime nuo tikrųjų krikščionybės mokymų bei praktikų. Šiandieną visus kviečiu laužti duonos gabalėlį ir gerti vyno ar sulčių gurkšnelį, kaip tai darė Jėzus ir Jo mokiniai per paskutinę vakarienę. Nes Jėzus liepė būtent tai daryti Jo atminimui, (Luko 22:19), sakydamas, kad duona, simboliškai reprezentuoja Jo kūną, kuris yra už mus atiduodamas, o vynas, simboliškai reprezentuoja Jo pralietą kraują, kuris už mus praliejamas.

Tad su padėka ir su malda paminėkite Jį, ir tai, ką Jis dėl mūsų padarė. Jei turite Naują Testamentą, atsiverskite ir paskaitykite Luko 22 skyrių, kad primintumėte sau ir šeimos nariams tos dienos įvykius ir kodėl šią dieną minime Kristų.

Jei mokate, sugiedokite Viešpačiui giesmę. Atiduokite gyrių ir šlovę. Šitaip šveskite Kristaus prisikėlimą. Kelkite savo širdis Jam į aukštybes.


Linkime geros ir palaimintos jums dienos Kristuje! Dievas tesergi jus visus, amen.


/Jėzaus Šviesa/


110 peržiūrų

Commentaires


bottom of page