top of page

Kas yra Dievas?

Kas yra Dievas? Daugelis iškart sakys - meilė. Bet tiesą pasakius, tai nėra visiškai teisingai suformuluotas atsakymas. O teisingas atsakymas atrodo taip:

Dievas yra TIESA. Jei nebus tiesos, tai niekada ir nebus tikros MEILĖS. Jeigu Jis yra TIESA, reiškia Dievas yra ne tik meilė, ne tik tiesa, bet yra ir Teisėjas, kuris TEISINGAI TEISIA. Teisėjas, kuris gali pasaulyje įvykdyti teisingumą, kurio mes visi taip trokštame ir laukiame.


Jėzus neveltui kalbėjo sakydamas:


''Palaiminti, kurie alksta ir trokšta teisumo, nes jie bus pasotinti''. (Mato 5:6).


Taigi, nebent Dievas nebūtų TIESA, mes niekada nematytume teisingumo, kurio taip trokštame, o tuo labiau, meilės. Bet kadangi Dievas YRA TIESA, todėl šlovė Jam už tai, nes mes regėsime ne tik teisumą ir teisingumo įvykdymą, ir ne tik juo būsime pasotinti, bet taip pat regime ir regėsime iš TIESOS išplaukiančią Jo kasdienę MEILĘ mums, per Jo mylinčius gailestingumus ir malonę Jėzuje Kristuje.

Taigi, jeigu Dievas yra TIESA, tai ir mes turime būti TIESOS vaikai. Tai reiškia, mes turime vaikščioti tiesoje, kad būtume savo dangiškojo Tėvo vaikais. Nes kaip ir Tėvas, taip ir vaikai turi vaikščioti. Štai kodėl Jėzus kalbėjo sakydamas, kad norintys vaikščioti tikrame Dievo garbinime ir tikrai mylėti Dievą, mes privalome vaikščioti dvasioje ir TIESOJE (Jono 4:24).

Taigi, tikra meilė atsiskleidžia tik TIESOJE. Jei nėra tiesos, tai niekada nebus ir tikros meilės. Dievas yra TIESA, ir būtent vien tik dėl to, Jis yra MEILĖ.

Imkite šėtoną, visų melų tėvą. Kadangi jame nėra tiesos, būtent todėl jis niekada nebuvo ir niekada nebus meilė. Ir tai yra todėl, kad jame nėra tiesos ir jis pats nėra TIESA. TIESA gimdo meilę, o MELAS - nemeilę.

Todėl Dievas yra TIESA, ir kiekvienas kas joje vaikšto, tas iš tikro MYLI.


/Jėzaus Šviesa/


64 peržiūros

Comentarios


bottom of page