top of page

Tikras tikėjimas, tai lyg buvimas santuokoje

Kai sakai, jog tiki, bet nedarai ko Dievas prašo, ar tai reiškia, kad tiki?

Tikėjimas, tai kai susituoki su savo antrąja puse ir jam (jai) sakai, kad myli. Bet daugelis susituokę, šiais laikais tuoj pat ilgai netrukus pradeda eiti išdavystės keliais. Ir lygiai taip, šiandieną yra su tikėjimu.

Ant kiekvieno žingsnio yra meluojama ir nesilaikoma Dievo įsakymų. Ar tai skaitosi tikra meilė Dievui? Argi tai nesiskaito tas pats kas išdavystė santuokoje?

Kur mūsų ištikimybė? Juk kaip Dievo palaiminta santuoka yra šventa, taip ir mūsų tikėjimas turi būti šventas.


Sakyti, kad esi išgelbėtas, bet pastoviai nuodėmiauti, reiškia, kad žmogus dar netiki Dievu.

Kai žmogus tikrai tiki, jo širdis pasikeičia. Lygiai taip, kai žmogus susituokia, ir jo širdis pasikeičia dėl to žmogaus, kurį vedė. Jei priėmus Kristų tavo širdis nepasikeitė, tai reiškia, kad tu vis dar nemyli Dievo ir vis dar esi netikintis. Tu dar tebemyli pasaulį.


O jeigu sakote, kad pamilote Dievą ir tikite Juo, tai kodėl neklausote ką Jis sako savo žodyje? Kodėl neskaitote Biblijos? Kodėl netrokštate pažinti Dievo kelių? Kodėl kai kurie, neskubate atgailauti, bet pirštais badote į savo artimą, neišegzaminavę savo širdies pirmiau? Nepaklusnumas veda į pražūtį!!!


Kodėl gi, mielieji, vis dar esate taip stipriai prisirišę ir užsiėmę pasauliu?


Galų gale, nustokite ginčytis vieni su kitais, vis bandydami įrodyti savas tiesas, bandydami įrodyti savo pranašumus ir t.t. Taip elgiasi tie, kurie vis dar nesupranta Dievo valios.


''Iš kur tarp jūsų atsiranda karai ir kivirčai? Ar ne iš jūsų užgaidų, kurios nerimsta jūsų nariuose?'' (Jok. 4:1).


Atsitraukite į Dievo ramybės kelią!

Atsiskirkite nuo pasaulio, kuris tik sukuria chaosa jūsų galvose ir širdyse, ir išeikite pabūti vieni su Dievu. Jo artume rasite ramybę ir dvasinę pilnatvę, kurios jūsų širdis taip trokšta. Jokie daiktai, jokie tušti užsiėmimai ir joks žmogus nesuteiks to, ko jums reikia. Tie dalykai tik kursto jumyse vidinį dvasinį chaosą ir veda į didžiulę tamsą.

Supraskite, kad tik Dieve yra visi atsakymai, širdies troškimai ir dvasios palaima. Tik Jis gali nešti mūsų naštas, ir nešti mus ant savo rankų. Bėkite pas Viešpatį, Jis visada jūsų ilgai ir kantriai laukia.

Pagaliau nustokite spardytis ir tinginiauti. Priimkite Dievo kvietimą, kuris jums jau labai seniai yra išsiųstas.


Geros ir prasmingos jums dienos šiandieną. Te Viešpats prabils į jūsų širdis.


/Jėzaus Šviesa/


145 peržiūros

Comments


bottom of page