top of page

Jis nuramins tave savo meile

''Jis nuramins tave savo meile'', (pgl. Sofonijo 3:17).

Iš tiesų Dievo meilė ramina ir paguodžia. Dievo meilė keičia mūsų širdis ir pripildo jas dėkingumo.


Ar matote Dievo meilę, kuri jus supa? Ji yra visur, net ir smulkiausiose mūsų gyvenimo detalėse. Ar kada bandėte ją surasti ir pamatyti? Ar kada bandėte į ją įsiklausyti, kokia yra Dievo meilės melodija ir Dievo meilės daina mums?

Apsižvalgykime aplinkui, permąstykime, kaip pasireiškia Dievo meilė kiekvienoje praeinančioje valandoje. Ar matome ir ar pastebime visus Dievo palaiminimus nuo didžiausio iki mažiausio, pradedant nuo Kristaus aukos ant kryžiaus ir nuo tokios

didžios privilegijos, kuri skirta mums, kad būtume pašaukti ir išrinkti paties Dievo, jog sėdėtume šalia Jo sosto, ir baigiant pačiomis menkiausiomis detalėmis, kuriose irgi galime įžvelgti Dievo meilę?


Viešpaties meilė mus nuramina ir sustiprina, jeigu tik atmerkiame jai savo akis, kad ją pamatytume. Jei tik atidžiau įsižiūrėsime, mes tikrai įžvelgsime Dievo meilę savo gyvenime ir tada ji mus paguos neramybės metu, padės nesiblaškyti ir išlikti Kristaus ramybėje. Ji yra visuose mūsų palaiminimuose ir visuose dalykuose, kuriuos mums duoda Dievas.


Mokykimės rasti Dievo meilę net mažiausiose smulkmenose. Ji yra tam, kad laikytų mus arti Dievo širdies. Kad keistų mūsų mintis ir mūsų širdžių jausmus bei sumanymus, o ne tam, kad būtų galima ja piktnaudžiauti ir jos nevertinti. Juk tik per meilę yra nutirpdomi didžiausi širdies ledai, kurie paprastai neleidžia žmogui rasti ramybės.

Argi raštai nemoko sakydami, ''nugalėk piktą gerumu''? Lygiai taip ir Dievas, kovoja su mūsų užkietėjusiomis netikėjimo širdimis per savo meilę. Šitaip Jis keičia mūsų vidų ir pašalina viską kas mumyse pikta. Tai yra Dievo gerumas.

Jei tik įžvelgsime Dievo meilę Kristuje ir ją priimsime, tai tada ir mes patys pradėsime vaikščioti meilėje, bei skleisti meilę kitiems.


Bet Viešpaties meilė nesustoja tik ties Kristaus auka ant kryžiaus, ji toliau mus supa visur, visada ir kiekvieną dieną. Tereikia apsižvalgyti aplink. Ir kai mes ją pastebime, ji lipdo ir keičia mūsų vidinį žmogų, pripildydama mus tiesa, meile, dėkingumu ir nusižeminimu. Tad kiekvieną dieną ieškokime Dievo meilės savo gyvenime ir savo aplinkoje. Ji tikrai nėra toli nuo mūsų.

Netgi ir ne visai patogiose situacijose, taipogi galime įžvelgti Dievo meilę mums, nes per jas esame mokomi tiesos pažinimo. Per tokias situacijas yra lyginami ir tiesinami mūsų keliai, jog toliau eitume į Dievo šviesą ir išliktume tiesoje.


Ačiū, Viešpačiui, kad mes Jam rūpim, ir kad Jis rūpinasi mūsų dvasine gerove, kad rastumėmės Jo meilėje ir tiesoje nepajudinami, nes tai teikia ramybę ir dvasinę pilnatvę. Tik Dievo meilė gali mus keisti bei nuraminti, tereikia ją įžvelgti ir pamatyti, nes ji yra visur!


Ačiū, Tau, Viešpatie, Jėzau Kristau! Duok mums akis matyti ir ausis girdėti Tavo meilės muziką skambančią mums.


/Jėzaus Šviesa/


477 peržiūros

Comentarios


bottom of page