top of page

Kaip kovoti ir nugalėti?

Šiandieną yra tie, kurie šaukiasi Viešpaties, ir karo metu jie nepakelia kūniško ginklo, bet gyvena Dvasia. Jie apsiginkluoja Dievo ginklais ir kovoja dvasinę kovą sėkmingai, nes supranta, kad tikrasis karas, tai dvasinis karas prieš tamsos jėgas aukštybėse, o ne kūnas prieš kūną. Jie nežudo priešo, bet už jį meldžiasi ir jį laimina, atsukdami kitą skruostą, kaip mokė Kristus. Parašyta, ''Nesipriešink piktam, bet nugalėk piktą gerumu''. (Rom. 12:21).

Bet šiandieną yra ir tie, kurie šaukiasi Dievo, ir tuoj pat apsisukę čiumpa už kūniškų ginklų, šaukdami ''Mirtis priešui''! Tai yra veidmainiai, kurie veidmainiauja Dievui, ir drįsta apsisukę vadinti save krikščionimis. Argi Jėzus nemokė sakydamas,

„Kišk kalaviją atgal, į vietą, nes visi, kurie griebiasi kalavijo, nuo kalavijo ir žus.'' (Mato 26:52).

Jei šiandien, tu manai esąs krikščionis iš didžiosios raidės, pasitikrink, kurioje barikadų pusėje tu esi. Ar tavo ginklai yra neapykanta, bombos, automatai, peiliai ir provokacijos, ar visgi tavo ginklai yra Dievo ginklai, kuriais Viešpats apdovanoja savuosius? O Dievo ginklai yra šie:


'' Nors mes gyvename kūne, kovojame ne pagal kūną. Mūsų kovos ginklai ne kūniški, bet galingi Dieve griauti tvirtoves''. (II Korint. 10:3).


'' Pagaliau, mano broliai, būkite stiprūs Viešpatyje ir Jo galybės jėga. Apsirenkite visa Dievo ginkluote, kad galėtumėte pasipriešinti prieš velnio klastas. Nes mes grumiamės ne su kūnu ir krauju, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šio amžiaus tamsybių valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis danguje. Todėl imkitės visų Dievo ginklų, kad galėtumėte piktą dieną pasipriešinti ir, visa atlaikę, išstovėti. Tad stovėkite susijuosę savo strėnas tiesa, apsivilkę teisumo šarvais ir apsiavę kojas pasiruošimu skelbti taikos Evangeliją. O svarbiausia, pasiimkite tikėjimo skydą, su kuriuo užgesinsite visas liepsnojančias piktojo strėles. Pasiimkite ir išgelbėjimo šalmą bei Dvasios kalaviją, tai yra Dievo žodį, visada melsdamiesi Dvasioje visokeriopomis maldomis ir prašymu. Ištvermingai budėkite, malda užtardami visus šventuosius...''. (Efez. 6:10-18).


''Būkite blaivūs ir budrūs, nes jūsų priešas velnias slankioja aplinkui kaip riaumojantis liūtas, tykodamas kurį nors praryti. Pasipriešinkite jam tvirtu tikėjimu, žinodami, kad tokius pačius kentėjimus patiria jūsų broliai pasaulyje. O visokeriopos malonės Dievas, pašaukęs mus į savo amžinąją šlovę Kristuje Jėzuje, pats jus, trumpai pakentėjusius, ištobulins, sutvirtins, sustiprins ir pastatys ant tvirto pagrindo. Jam šlovė ir valdžia per amžių amžius! Amen''. (I Petro 5:8)./Arūnas Šiaulys/


66 peržiūros

Comments


bottom of page