top of page

Dvasinė Branda

Dievas nori matyti mus ramius, dvasiškai subrendusius ir tvirtai stovinčius tikėjime pagal Jo charakterį. Taip, kaip ir mes tikimės bei norime tvirtų ir nepajudinamų santykių su artimu žmogumi, taip ir Dievas nori to paties iš mūsų.


Pavyzdžiui, manau, savaime suprantama, kad kiekvienas norėtų turėti antrąją pusę, kuri visada vadovautusi blaiviu protu. Norėtume, kad tai būtų žmogus, kuris tvirtas savo įsitikinimais ir nėra lengvai palenkiamas kitų įtakos. Norėtume žmogaus, kuris nepasiduoda panikai, nėra lengvai išmušamas iš vėžių, ar lengvai siūbuojamas įvairių pasaulio vėjų. Žmogus, kuris nėra lengvai sugundomas šio pasaulio trumpalaikių linksmybių ir pagundų. Mes kalbame apie tvirtos ir ištikimos širdies tiesiaširdį žmogų pagal Jėzaus charakterį. Mat toks buvo Jėzus, ir būtent tokius Dievas nori matyti ir mus. Jis nori, kad sužydėtume Kristaus spalvomis ir dvasiškai subręstume. Kad būtume tvirti tikėjime ir Dieve. Todėl kasdien siekime dvasinės brandos Kristuje. Brandos, kuri įmanoma tik per mūsų Kūrėjo pažinimą ir per išmintį, kurią Jis duoda kiekvienam prašančiam. Jis nori matyti mus naudojantis Jo išmintimi, kad nebūtume atmestini. Todėl visur ir visame kame kopijuokime Jį ir būkime muzika Dievo ausims ! Aleliuja! Šlovė Kristui!


/Jėzaus Šviesa/


110 peržiūrų

Comments


bottom of page