top of page

Nesitraukime nuo savo tikėjimo

Nesitraukime nuo savo tikėjimo ir neliūdinkime Dievo. Mes negalime vaikščioti vieną dieną su Dievu, o kitą dieną jau atsitraukę vaiščioti su pasauliu. Neliūdinkime Jo Šventosios Dvasios. Turime kaskart artėti Dievo link, o ne tolti nuo Jo su kieviena diena vis labiau ir labiau. Mes negalime gyventi kaip gyvenome anksčiau, viskas turi keistis radikaliai. Jei prieš tai nevaikščiojom su Dievu, tai dabar turime vaikščiot su Juo VISĄ LAIKĄ. Jei nevykdėme Jo valios anksčiau, tai dabar turime ją vykdyti KASDIENĄ. Taip pasireiškia tikėjimo vaisiai.Melskimės, melskimės ir dar kartą melskimės. Malda yra kelias į Dievo artumą ir išlaisvinimą. Praleiskime daugiau laiko su Dievu. Patraukime į šalį visus nereikalingus užsiėmimus ir raskime laiko Dievui. Juk jei randame laiko Dievui, tai tuo pačiu reiškia, kad randame laiko ir savo išganymui, savo dvasiniam augimui, tobulėjimui ir pokyčiams. Dievobaiminga malda tai kelionės pradžia į Dievo įšmintį, Jo palaiminimus, Jo apsaugą, vedimą, ištvermę, kantrybę, meilę, susivaldymą, savidiscipliną, dvasinę ramybę ir dvasinę pilnatvę. Malda artina Dievo link ir stiprina tikėjimą bei ryšį su Dievu. Per maldą gauname atsakymus iš Dievo. Juk parašyta: ''Prašyk ir bus duota, belsk ir bus atidaryta...''. Pradėkime ir baikime kiekvieną savo dieną malda ir pamatysite, kaip Dievas veikia ir atsako tiems, kurie siekia ir ieško Jo kelių.


''Tad nepameskite savo pasitikėjimo, už kurį skirtas didelis atlygis!

Taip, reikia jums ištvermės, kad, įvykdę Dievo valią, gautumėte, kas pažadėta. Nes „dar trumpa, trumpa valandėlė, ir ateis Tas, kuris turi ateiti, ir neužtruks. Bet teisusis gyvens tikėjimu, ir, jeigu jis atsitrauktų, mano siela juo nebesigėrės“. Tačiau mes nesame tie, kurie atsitraukia savo pražūčiai, bet tie, kurie tiki, kad išgelbėtume sielą''. (Hebr. 10:35-39)


Neatsitraukite nuo tikėjimo, bet atvirkščiai, spauskitės dar labiau į priekį, kad tvirtai stovėtumėte savo tikėjime, ir kad Dievo Dvasia džiaugtųsi jumis.


/Jėzaus Šviesa/


73 peržiūros

コメント


bottom of page