top of page

Tai jūsų atskyrimo laikas

Tai atskyrimo laikas. Jėzus šaukia savąsias avis arčiau prie savęs, todėl nuo kai kurių žmonių ir grupių nutolstama. Vieną kartą bus atidengta, kas tik vadina save krikščioniu, o kas iš tiesų Jį seka. Negyvas tikėjimas, darbai ir tarnystės, kai nėra paklusnumo Dievo Dvasiai, praras savo vertę ir tikrai išnyks, nes viskas, vieną dieną, bus išbandyta ugnimi; kiekvienas darbas, kiekvienas užsiėmimas, kiekvienas žodis ir kiekvienas širdies sumanymas. Jei jie nebus pastatyti ant Kristaus pamato, jie visi sudegs, ir daugelis, deja, liks tik prie suskilusios geldos.


‘’...tai bus atskleista ugnimi ir ugnis ištirs, koks kieno darbas…O kieno darbas sudegs, tas turės nuostolį’’. (I Korint. 3:13;15).


O Dievas yra visa ryjanti ugnis (Hebr. 12:29), todėl Jis ir yra tas, kuris teismo dienai atėjus, ištirs jūsų darbus, kad patikrinti, ar jie verti Dievo karalystės. Kieno darbai išliks, tas matys Dievą, o kieno sudegs, tas pražus.
Mat šiai dienai yra labai daug žmonių, ieškančių, kaip pamaitinti savo kūniškumą. Mintyse tik ir sukasi, kaip po darbų ir šeimos rutinos, pabėgti į ‘’laimingą vietą’’, kur būtų galima pasisemti dėmesio sau ir praleisti gerai laiką. Vieni tai daro išlaidaudami, vis pirkdami ir pirkdami, kiti užsidaro internetinėse ‘’linksmybėse’’, įvairiuose pokalbiuose ir flirtuose. Dar kiti, lepina save nesibaigiančiomis išvykomis, kelionėmis, klubais, barais, restoranais, pastoviomis progomis ir šventėmis, kad tik gautų kur sudalyvauti, mat yra toks didžiulis noras to ‘’judesio’’.

Na, o dar kiti, bėga į savo ‘’laimingą vietą’’ pramogaudami…. vis rengdami vakarėlį po vakarėlio, sėdi tuščiuose plepaluose, kuriuose, trumpam laikui, pasikrauna ‘’energijos’’ir dėmesio sau, manydami, kad tai yra kažkas, dėl ko yra verta gyventi.


Jeigu tušti plepalai ir tuščios linksmybės yra tapę jūsų vertybėmis, be kurių jūs negalite gyventi, tai būtų pats laikas susimąstyti, koks tai iš tikro yra skurdus maistas jūsų sielai.

Tokiems sakau, jei save pamatytumėte Dvasios akimis, tai pamatytumėte susitepusį, griaučiais persismelkusį, badu mirštantį savo dvasinį kūną.


Taip pat labai liūdna, kad save vadinantys krikščionys, maišosi įvairiuose pasisėdėjimuose, susibūrimuose, susitikimuose ir vakarėliuose su žmonėmis, kurie visiškai nepažįsta Dievo. Jie daro blogą įtaką, išvesdami krikščionis į pasaulietiškumą. Pamažu priversdami krikščionis apsiprasti ir vėl priimti pasaulį, kaip normą. Supranta jie tai ar ne, bet toks krikščionis, įsiliedamas į pasauliečių draugiją, palengva ir nepastebimai pradeda pateisinti pasaulio būdą ir tampa to dalimi, šitaip pasidarydamas drungnas Dievo akyse. Toks krikščionis pats tampa pasaulio raugu.

Gi Viešpats sako išspjausiąs tokius tikinčiuosius iš savo burnos (apr. 3:16), nes pasaulietiškumas gęsina krikščionio lempos žiburį, ko pasekoje jis nebegali girdėti Šv Dvasios aiškaus vedimo ir Jam paklusti.

Būkite atsargūs, kad užgęsus jūsų lempoms, netaptumėte, kaip tos kvailosios mergelės, kurios liko už durų ir nebegalėjo įžengti pro Dievo duris, mat durys joms buvo uždarytos.

Te šio pasaulio ‘’linksmybės’’ neužmuilina jums akių. Kuom maitinate savo sielas, tą ir valgysite amžinybėje. Jei badu jas marinote tuštybėmis, tai tuščia ir suskilusi gelda jums garantuota anapus.

Šis metas, tai atskyrimo metas. Dievas eidamas kiekvienam iš jūsų pro šalį, dabar, kol dar yra laikas, kviečia ir surinkinėja savo aveles. Kai Viešpats atėjęs ir pabeldęs į širdies duris sako, ‘’sek paskui mane’’, tik tikroji Dievo avelė, pakyla nuo tuštybių stalo ir seka paskui Kristų, palikusi viską už nugaros, taip kaip tai darė tikrieji Jėzaus mokiniai, kai buvo pašaukti sekti Jėzų. Jie paliko viską. Jie atsiskyrė nuo visko, kas Dievui atmestina, nes mylėjo Dievą labiau už savo gyvenimus ir tuščius plepalų vakarėlius. Jie suprato, kad jie negali sėdėti prie vieno stalo su šėtonu ir tuo pat metu šaukti, kad jie yra krikščionys.


Tad palinkėsiu visiems tvirtai apsispręsti sekti Jėzų ir nebesižvalgyti atgal. Atsiskirti nuo pasauliečių draugų, palikti visas tuštybes ir tuščiai švaistomą laiką. Imti Šv. Raštą, jį skaityti, melstis ir gyventi pagal Jėzaus mokymus ir vedimą. Nes ateis laikas, kai įvyks visų teismas, ir jūsų ‘’draugai’’, kuriuos laikėte savo draugais, pasirodys buvę ne jūsų draugai, o jūsų tikrieji priešai, nes paskui save nusitemps ir jus į pragaro tamsybes.

Kadangi nepanorote gelbėti savo sielų, bet pamėgote ‘’velnio draugiją’’, velnias ir bus jūsų draugija amžinybėje.


Tad čia reikia noro ir drąsos, kad priimti teisingą sprendimą ir pasirinkimą. Bet tie, kurie nenori, tie visada ras visokių išsisukinėjimų ir priežasčių pasiteisinti, kad tik pasilikti savo ‘’tuščiame burbule’’.

Taigi, jeigu nuspręsite pasilikti jame, žinokite, kad tai ir bus, kas nuteis jus paskutinę dieną. Ir tai įvyks jūsų pačių pasirinkimu, nes patys pasirinkote mirtį.


Bet meldžiu, Dievas teapšviečia ir tesuteikia didžiulį norą rinktis gyvenimą. Dievas tepatrauks iliuzijų šydą ir tepadės praregėti, jog pamatytumėte tikrąją šviesą, dėl kurios iš tiesų verta gyventi. Amen.


Taigi, jau nuo dabar pat, nuo pat šios minutės, jūs darote savo pasirinkimą, todėl rinkitės išmintingai, į kurią pusę stosite, prie ožkų ir ožių ar prie Dievo avelių. Jums šiandieną rinktis.


/Jėzaus Šviesa/122 peržiūros

Comments


bottom of page