top of page

Ištikimybė Dievui

Biblija sako: jeigu nesugebate tvarkytis mažuose dalykuose (Dievo valios vykdyme), tai kas jums patikės tikruosius turtus?

"Kas yra ištikimas mažiausiame dalyke, tas yra ištikimas ir dideliame, ir kas yra neteisus mažiausiame, tas yra neteisus ir dideliame". (Lk.16:10)


"Ir jeigu nebuvote ištikimi su svetimu daiktu (Evangelijos skelbime/Dievo Žodžio vykdyme), tai kas jums duos tai, kas jūsų?" (Lk.16:12)


Įtikėję į Kristų mes nebegalime gyventi taip, kaip norime, nes esame nupirkti už didžiulę kainą.


"Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventykla jumyse gyvenančios Šventosios Dvasios, kurią gavote iš Dievo, ir kad jūs NEBEPRIKLAUSOTE patys sau? Jūs ESATE NUPIRKTI už didelę kainą. Tad šlovinkite Dievą savo kūnu ir savo dvasia, kurie yra Dievo." (1Kor.6:19)


Mes nebegyvename sau, bet tiktai Kristui. Nuo tos minutės, kai atidavėme savo širdį Jam. Kitais žodžiais tariant, tai reiškia, kad mes pasižadėjome nuo šiol gyventi tik dėl Jo. Todėl dabar turime pildyti Dievo valią visuose keliuose ir daryti teisumą, visame kame. Esame pašaukti skelbti Evangeliją, kad šitaip vykdydami teisumą, kiti taipogi, nepražūtų, bet būtų išgelbėti. Turime tarnauti Dievui dėl Jo gyriaus ir Jo šlovės. Šviesti Jėzaus šviesą kitiems, kad būtų šlovinamas Kristaus vardas. Tokia yra Dievo valia mums, jog darytume mums pavestus darbus, tiek dvasiškai, tiek išoriškai.


"Ir Viešpats tarė: „Tad kas yra tas ištikimas ir išmintingas ūkvedys, kurį jo Viešpats paskirs vadovauti šeimynai ir deramu laiku ją maitinti? (Čia kalba eina apie Evangelijos skelbimą, statydinimą Žodyje ir apie Dievo valios vykdymą). Palaimintas tas tarnas, kurį sugrįžęs jo Viešpats ras taip darantį. Iš tiesų sakau jums, kad Jis paskirs jį valdovu visko, ką Jis turi." (Lk.12:42)"


''...Būk ištikimas iki mirties, ir Aš tau duosiu gyvenimo vainiką". (Apr.2:10)"


''...nes ištikimas Tas, kuris pažadėjo." (Hebr.10:23)


Būkime ištikimi Dievui, visuose Jo pavestuose darbuose ir žiūrėkime, kad iš tiesų būtumėme verti to, ką Jėzus pažadėjo. Tarnaukime Jam meilės vedami 🌿 Dievo palaimos, vedimo ir apsaugos visiems.


/Jėzaus Šviesa/


173 peržiūros

Comments


bottom of page