top of page

Kada įvyks tikinčiųjų paėmimas į dangų?

Pasklido klaidingi mokymai bažnyčioje, apie tai kada įvyks tikinčiųjų paėmimas į dangų. Vieni sako, kad tai įvyks prieš didįjį suspaudimą, kiti sako, kad vidury suspaudimo, o dar kiti sako, kad tai įvyks po suspaudimo dienų. Teorijų daug ir visokių kokių tik nori.

Bet nenuostabu, kad vyksta tokia sumaištis, nes pagal Šventuosius Raštus matome, kad ir apaštalų dienomis vyko tokie pat dalykai. Štai apaštalas Paulius susidūręs su tokia pat problema, vėl iš naujo moko tikinčiuosius apie ateinančius dalykus ir apie Kristaus sugrįžimo dieną, kada visi tikintieji, tiek mirę tiek gyvi, bus pagauti į dangų susitikti su Viešpačiu.


''Mes prašome jus, broliai, dėl mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus atėjimo ir dėl mūsų surinkimo (prikėlimo) pas Jį: nesiduokite taip greitai nukreipiami nuo sveiko proto ir įbauginami ar dvasia, ar žodžiu, ar neva mūsų parašytu laišku, esą Kristaus diena jau atėjo. Tegul niekas jūsų neapgauna kuriuo nors būdu! Pirmiau turi ateiti atkritimas ir būti apreikštas nuodėmės žmogus, pražūties sūnus (Antikristas), prieštarautojas, kuris išaukština save prieš visa, kas vadinama Dievu ar garbinama, ir pats sėdasi kaip Dievas Dievo šventykloje, rodydamas save esant Dievu. Ar neprisimenate, jog aš tai sakiau jums, tebebūdamas tarp jūsų?... Tada pasirodys nedorėlis (Antikristas), kurį Viešpats sunaikins savo burnos kvėpimu ir sutriuškins savo atėjimo spindesiu. Ano nedorėlio (Antikristo) atėjimą, šėtonui veikiant, lydės visokios jėgos, ženklai ir netikri stebuklai ir visokia neteisumo apgaulė žūstantiems už tai, kad atsisakė mylėti tiesą savo išgelbėjimui. Todėl Dievas jiems pasiųs stiprų paklydimą, kad jie tikėtų melu ir būtų nuteisti visi, kurie netikėjo tiesa, bet pamėgo neteisumą''. (II Tesal. 2:1-12)


Tad paskaičius šias rašto eilutes, manau, kad nebelieka jokių abejonių dėl to, kada įvyks mūsų paėmimas ir susitikimas su Viešpačiu. Paėmimas į dangų neįvyks, kol nepasirodys Antikristas. Ir tik jo valdymo pabaigoje, po įvairių jo melagingų darbų ir apgaulingų stebuklų, kuriuos jis darys, kad suvedžiotų pasaulį, tik tada sugrįš Jėzus, ir tik tada Antikristas bus sunaikintas už savo piktus darbus. Tad Jėzui sugrįžus įvyks abu dalykai vienu metu. Mes būsime pagauti į ora susitikti su Viešpačiu, o Antikristas bus sunaikintas už savo piktus darbus. Ir štai dar viena rašto eilutė sako, kad Jėzus pasirodys iškart po suspaudimo, o ne prieš suspaudimą, ir tik tada mes busime paimti būti su Juo.


''Tuoj pat po tų suspaudimo dienų saulė užtems, mėnulis nebeduos šviesos, žvaigždės kris iš dangaus, ir dangaus jėgos bus sudrebintos. Tada danguje pasirodys Žmogaus Sūnaus ženklas, ir visos žemės giminės raudos ir pamatys Žmogaus Sūnų, ateinantį dangaus debesyse su galybe ir didžia šlove. Jis pasiųs savo angelus su skardžiais trimitų garsais, ir jie surinks Jo išrinktuosius iš keturių žemės pusių, nuo vieno dangaus pakraščio iki kito''. (Mato 24:29-31)


Tad neklausykite tų mokytojų, kurie sako, kad mes būsime paimti iš žemės prieš suspaudimą ar vidury suspaudimo, nes melo ir klaidos dvasia yra pasklidusi po visą pasaulį, kad suklaidinti tuos, kurie pamėgo neteisumą labiau už tiesą. Jei imsime tikėti, kad mus paims prieš suspaudimą, tai mes nebūsime pasiruošę kai didysis suspaudimas tikrai ateis. Štai kokia yra šėtono taktika. Kad užmigdytų ir užliuliuotų bažnyčią. Dabar kaip niekada anksčiau, yra laikas prabusti ir stiprinti save tikėjime, nes piktos dienos jau priešaky, ir kas atsilaikys neturėdamas tvirto tikėjimo pastatyto ant Dievo žodžio ir and Jo uolos, kuri yra Jėzus Kristus? Skaitykite ir patys nagrinėkite raštus, nes juose rasite savo išgelbėjimą.


''Pikti žmonės ir suvedžiotojai eis blogyn, klaidindami ir klysdami. O tu pasilik prie to, ką išmokai ir įtikėjai, žinodamas, iš ko išmokai.

Tu nuo vaikystės žinai šventuosius Raštus, galinčius tave pamokyti išgelbėjimui per tikėjimą, kuris yra Kristuje Jėzuje. Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui, 17 kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasiruošęs kiekvienam geram darbui''. (II Tim. 3:13-17)


Jėzaus šviesos, tiesos, ramybės ir palaimos jums <3 Amen.


/Jėzaus Šviesa/143 peržiūros

Comentários


bottom of page