top of page

Kaip tave mato Dievas

Kaip žvaigždė nuo žvaigždės skiriasi savo šlove (1 Kor. 15:41), taip ir žmogus nuo žmogaus skiriasi savo vidine šviesa, Dievo akyse.

"... Matau, kad aš ir daugelis kitų, aplinkui esančių žmonių, atrodėme, panašiai, kaip kompiuterinių žaidimų personažai. Ir mūsų išvaizda buvo gan atgrasi. Staiga supratau, kad mes esame po kažkieno priespauda ir lyg visą laiką sekami. Pastoviai mus stebi kažkokie, pikti valdininkai, kurie turėjo visą valdžią. Pamaniau, kad man, žūt būt, reikia iš čia kažkaip ištrūkti, todėl pradėjau bėgti iš ten... Vos pradėjusi bėgti, tuoj pat supratau, kad mane jau kažkas vejasi. Staiga pradedu bėgti laiptais aukštyn į viršų, ir prieš mane atsiranda liftas. Įbėgus į liftą matau didžiulį, delno dydžio mygtuką ir spūsteliu jį. Tą pačią sekundę supratau, kad mano išvaizda pasikeitė. Aš daugiau nebeatrodžiau kaip atgrasus animacinis veikėjas, bet kaip tikras žmogus - tikroji aš... Pažvelgusi į save, pamačiau, kad mano rūbai tapo akinančiai balti ir švytintys lyg akinanti šviesa. Aš visa švytėjau.. Įvykus šiai transformacijai, staiga supratau, kad dabar turiu neliečiamybę/nemirtingumą, todėl niekas man nebegali padaryti nieko blogo.

Visi persekiojimai iškart sustojo. Niekas nebegalėjo manęs paliesti.

Mano persekiotojai neteko tam galios. Netrukus prie manes prisiartina būrelis kitų animacinių veikėjų ir ima manęs klausinėti, sakydami: "KAIP TU TAPAI TOKIA, KAIP MOZĖ? Mes irgi taip norime. Ką reikia daryti? Pasakyk mums!!!...’’. Pajutau, kad jų teiravimasis apie mano transformaciją buvo ne šiaip sau..."


Tai buvo trumputė ištrauka iš naktinio regėjimo, vienos sesers Kristuje, kuriame Dievas aiškiai jai davė suprasti, jog šioje žemėje mes iš tiesų turime priespaudą, bet tas, kas stiebiasi aukštyn ir siekia Aukščiausiojo Dievo (sapne lipimas laiptais į viršų), tas tampa saugus bei toks pat pilnas šviesos, kaip ir Jis (pakeistas rūbas).

Visi puikiai žinome, kad Mozė, kuris turėjo išvesti Izraelio tautą iš Egipto vergijos į pažadėtąją Kanaano žemę yra ateinančių dalykų šešėlis (Kol. 2:17). Jis reprezentuoja Jėzų Kristų, kuris yra Dievo Sūnus, ateisiantis pasiimti mūsų (t.y. savo tikrosios tautos - savo šventųjų) iš šio pasaulio priespaudos, kad išvestų mus į pažadėtąją tėvynę, kuri yra Danguose. Taigi, Mozė yra Jėzaus atspindys.

Senajame Testamente, Išėjimo knygoje parašyta, kad Mozei, kaskart pakalbėjus su Dievu jo veidas imdavo ryškiai švytėti, todėl būnant savo tautos tarpe jam tekdavo užsidengti veidą, nes ta šviesa buvo, tiesiog, akinanti ir tauta bijojo.


"Nužengdamas nuo Sinajaus kalno, Mozė nešėsi dvi liudijimo plokštes ir nežinojo, kad jo veido oda švytėjo dėl to, jog buvo kalbėjęsis su Dievu. Aaronas ir izraelitai, matydami spindintį Mozės veidą, bijojo prie jo priartėti. Bet Mozei juos pašaukus, Aaronas ir visi vyresnieji susirinko pas jį. Mozė kalbėjo su jais. Baigęs kalbėti, Mozė užsidengė veidą gaubtuvu. Bet kada tik jis eidavo pas Viešpatį kalbėtis, Mozė nusiimdavo gaubtuvą, kolei būdavo pas Viešpatį''. (Iš. 34:29)


Taip buvo ir su Jėzumi tada, kai Jis kalbėjosi su Moze ir Elijumi ant kalno, Dievo akivaizdoje. Šis įvykis dar kitaip vadinamas - Jėzaus transformacija.


"...Praslinkus maždaug aštuonioms dienoms po šitų žodžių, Jis pasiėmė Petrą, Joną bei Jokūbą ir užkopė į kalną melstis. Jam besimeldžiant, Jo veido išvaizda pasikeitė, o drabužiai pasidarė balti ir spindintys. Ir štai du vyrai kalbėjosi su Juo. Tai buvo Mozė ir Elijas... (Lk. 9:28)


"...Ten Jis atsimainė jų (mokinių) akivaizdoje. Jo veidas švietė kaip saulė,

o Jo drabužiai tapo balti kaip šviesa." (Mt. 17:2)


"Jo drabužiai pradėjo spindėti tarsi sniegas, kaip jų išbalinti negalėtų joks skalbėjas žemėje. " (Mk. 9:3)


Kaip matome, nuo Dievo artumo priklauso žmogaus šviesa. Kuo arčiau Dievo yra žmogus, tuo ryškesne šviesa jis šviečia.

Raštas sako:

"Kūno žiburys yra akis. Todėl, jei tavo akis sveika, visas tavo kūnas bus šviesus.

O jei tavo akis pikta, visas tavo kūnas bus tamsus." (Mt. 6:22)


Tai reiškia, kad kuo toliau žmogus yra nuo Dievo, tuo didesnė jame yra tamsa.

O kuo labiau artinamės Dievo link, tuo didesnė mumyse yra šviesa. Nes Jo šviesa šviečia į mus, ir mes ją atspindime. Taip, kaip mėnulis atspindi saulės šviesą, taip ir mes atsipindime Jėzaus šviesą, kuri šviečia į mus, kai artinamės Jo link. Tad kuo arčiau Dievo randiesi, tuo ryškesnė yra tavoji šviesa.

Dievas žvelgdamas į kiekvieną iš mūsų žiūri ne į kūną, bet į mūsų vidaus šviesą, kuri yra Šventoji Dvasia. Jeigu Šventoji Dvasia tavyje apsigyvena, jos šviesa švyti pagal tai, koks stiprus yra tavo ryšys su Dievu. Kaip žvaigždė nuo žvaigždės skiriasi savo šlove (1 Kor. 15:41), taip ir žmogus nuo žmogaus skiriasi savo vidine šviesa, Dievo akyse. Tad vėlgi, kuo arčiau Dievo tu esi, tuo stipriau ir ryškiau šviečia tavo šviesa, kuri atsispindi nuo Jo artumo. O mūsų artumas pasireiškia tikėjimu, šventumu (kurį Jis begalo myli), Dievo valios vykdymu, ištikimybe, paklusnumu ir meile Jam. Kuo stipriau bandome stengtis visokeriopai įtikti Dievui, iš nuoširdžios meilės Jam, tuo stipresnis yra mūsų ryšys su Juo, o su tuo, ir Jo deganti šviesa mumyse yra didesnė.

Štai, kodėl Paulius sako:

"Tik viena yra tikra: pamiršdamas, kas už manęs, ir siekdamas to, kas priešakyje, veržiuosi į tikslą aukštybėse...". (Fil. 3:13)


Jis ragina irtis Dievo šviesos link, net, kai, regis būna, rankos svyra ir atrodo labai pavargai, nes šio pasaulio bėdos ir visokie piktojo persekiojimai atima visas jėgas. Nenuleisk galvos, Dievas yra ištikimas. Jis palaikys suglebusius pečius, sulinkusias kojas ir nusvirusias rankas, kurios tik siekia Jo veido. Svarbu nepasiduokime tamsai, bet veržkimės į šviesą, kuri yra Jėzus Kristus, jog taptume tokie pat kaip Jis, ir būtume apvilkti skaisčiai baltu ir spindinčiu rūbu.

DIEVO ŽODIS SAKO☝️:

Jėzus vėl prabilo:

“Aš esu pasaulio šviesa. Kas seka manimi, nebevaikščios tamsoje, bet turės gyvenimo šviesą”. (Jn. 8:12)


"Aš tau patariu pirkti iš manęs išgryninto ugnyje aukso, kad pralobtum, baltus drabužius, kad apsirengtum ir nebūtų matoma tavo nuogumo gėda, ir tepalo pasitepti akims, kad praregėtum". (Apr. 3:18)


"Tebūna tavo drabužiai visados balti ir tegul netrūksta tavo galvai aliejaus".

(Mok. 9:8)


"Daugelis bus apvalyti, išbalinti ir išmėginti. Nedorėliai elgsis nedorai ir to nesupras, bet išmintingieji supras". (Dan. 12:10)


"Džiūgaukime ir linksminkimės, ir duokime Jam šlovę! Nes atėjo Avinėlio vestuvės ir Jo nuotaka pasiruošė. Jai buvo duota apsirengti spindinčia, tyra drobe..."

(Apr. 19:7)


Kuo arčiau Dievo esame, tuo ryškesnė mūsų šviesa. Dievas mus mato, pagal mūsų vidaus šviesą. 🔥☝️.


/Jėzaus Šviesa/227 peržiūros

Comments


bottom of page