top of page

Jeigu tik tiki, nebijok, nes Dievas yra tavo paveldas

Artėja dideli išbandymai ir sunkūs laikai visai žmonijai, ir tai, deja, yra neišvengiama. Bet ar žmogus suvokia, kad šioje kelionėje, jis nėra vienas? Dievas juk visada yra šalia, ir Jis eis su mumis per ugnį ir vandenį, jei tik mūsų širdys išliks arti Jo širdies.Bet yra žmonių, kurie yra silpno tikėjimo arba visiškai jo neturi, ir raštas sako:


''Nepaisant viso to, jie ir toliau nuodėmiavo, netikėdami Dievo stebuklais. Jie leido dienas tuštybėje, savo metus – baimėje''. (Psalm. 78:32).


Bet Dievas gi mus ragina pasitikėti Juo ir nepasiduoti tuštiems samprotavimams ar baimei.


''Nebijok, nes Aš esu su tavimi; nepasiduok baimei, nes Aš esu tavo Dievas. Aš sustiprinsiu tave ir padėsiu tau, Aš palaikysiu tave savo teisumo dešine’. (Izaijo 41:10)


Dievas laikosi savo pažadų ir savo žodžio, jei tik mes laikomės savo sandoros su Juo, t.y. jei laikomės tikro tikėjimo Jėzumi Kristumi ir gyvename pagal Jo paliepimus.

Išlikime nusižeminę prieš Dievą ir paveskime Jam visus savo rūpesčius. O jei turi problemų su tikėjimu, tai prašyk Dievo, kad padėtų dėl tavo netikėjimo tam, kad Jo pridengianti ranka visada išliktų ant taves. Dievas pažada visiems, kurie Jį tiki:


''Kai eisi per vandenį, Aš būsiu su tavimi ir upės nepaskandins tavęs. Kai eisi per ugnį, nesudegsi ir liepsna nesunaikins tavęs. Aš esu Viešpats, tavo Dievas, Izraelio Šventasis, tavo gelbėtojas''. (Izaijo 43:2-3).


'' Aš esu nuo laikų pradžios; nėra nė vieno, kuris jus iš mano rankos išplėštų. Aš darau, kas tai sulaikys?“ (Izaijo 43:13).


Visi, kurie tiki, priklauso Dievui, ir Dievas jais pasirūpins. Nesvarbu ką mums tikintiesiems tektų patirti, mes vistiek galutiniame rezultate atsidursime Dievo gerovėje, nes toks yra Jo numatytas tikslas, kuris buvo paskelbtas dar prieš kūrinijos pradžią.

Tad nenusiminkite ir neišsigąskite, kai pamatysite pasaulį purtomą visokių žmogiškų negandų. Mūsų baigtis yra su Dievu. Jis yra mūsų paveldas - mums numatytas palikimas.

Jis žino, kaip išgelbėti žmogų, kad šis galiausiai atsidurtų Dievo numatytoje vietoje. O mūsų vieta yra šalia Jo sosto. Taip Dievas numatė, taip Dievas paskyrė. Tad sustiprinkite save tikėjime, ir išlikite Dievo artume, nes Viešpats pažadėjo ir savo nuosprendžio nekeis savo išrinktiesiems.

Šlovė Jam tebūnie per amžius, už Jo gelbėjančią ir mylinčią širdį, amen!


Būkite palaiminti ir sustiprinti Dvasioje.


/Jėzaus Šviesa/


92 peržiūros

Comments


bottom of page