top of page

Laiko mažai

Kas jūsų gyvenimas? Kaip garas atsirandantis ir paskui pranykstantis. Kai buvau dvidešimties, jeigu kas nors man būtų pasakęs, kad gyvenimas labai trumpas ir praeina akimirksniu, aš už nieką nebūčiau tuom patikėjęs. Jeigu ir jums pasakyčiau tai, jūs taip pat nepatikėtumėte. Negaliu priversti jaunus žmones patikėti, kad gyvenimas yra trumpas, ir kad greitai jis praeina.

Rodos dar vakar buvau mokykloje.Kiekvienas iš mūsų gauname vienodą laiką dienoje: 1440 minučių per dieną, 168 valandas per savaitę. Dievas leidžia gyventi iki 70 metų. Net ir su visa savo medicina mes neįveikiame šitos ribos.

Bet vidutinis amžius vis dar 70 metų, kaip ir pasakyta raštuose.

Vienas trumpas gyvenimas ir jis greitai pasibaigia.


Aš surašyčiau visus savo prioritetus ir laikyčiausi jų, kaip siekiamo tikslo gyvenime. Dabar yra pats tinkamiausias laikas, užsiimti darbais: imkite Bibliją ir skaitykite ją tiesiog dabar. Skleiskite evangeliją, dabar. Jei šeima ilgisi tavęs, tai praleisk daugiau laiko su jais tiesiog dabar. Jei nori parašyti jiems žinutę, rašyk ją dabar. Pinigus kuriuos nori paaukoti vargšams, našlėms, aukok dabar. Laiką tikėjimui, mokymuisi, skirk dabar. Žmones kuriuos galite aplankyti, aplankykite juos dabar. Atrodo, kad kai tiksi valandos, jos sako DABAR!!!


Jeigu išgirsi Dievo balsą, jau nebebus rytojaus nei tau, nei man, kad galėtume padaryti tuos dalykus, kuriuos norėjome padaryti..

Laikas tiksi mums visiems. Laiko beliko labai mažai pasirinkimui ir dvejonėms. Nesustokite!

Neapsisprendusieji kalba sakydami: dar labai daug laiko!!!

Kiekvieną rytą pas mus yra 86400 sekundžių tam, kad jas investuoti tinkamai, ir kiekvieną dieną, laiko bankas, laiko vardu, atidaro naują sąskaitą kiekvienam žmogui. Jis nepalieka pakankamai balansui, neleidžia imti kredito. Ir jei neišnaudosite duotų jums dienų, prarasite jas.


Biblija sako, branginkite laiką, nes dienos yra piktos ir yra kelios. Jėzus Kristus kalbėjo sakydamas, jog reikia dirbti darbus, kol dar yra diena, bet ateina naktis, kai niekas negalės dirbti.

Naktis ateina žmogaus gyvenimui, tad automatiškai ir jo darbų pabaiga.

Jėzaus Kristaus darbai, anuo metu, buvo aiškūs. Gyvenimo kokybė Jam nebuvo svarbi. Būdamas 33 metų Jis baigė gyvenimą ant kryžiaus. Pasaulis Jo neįvertino, bet Jis atliko savo darbą iki galo. Jis ištarė: "Aš užbaigiau darbą, kurį man davei."


Nesvarbu, ar jūs išgyvensite metus, ar du, ar dar penkis, svarbu ar bus užbaigtas jūsų darbas. Ar savo gyvenimą pašventėte Jam ar pasauliui?


Aš žinau žmonių, kurie žino Šventąjį Raštą ir jie turi tikrą galią.

Mums šiandieną reikalingi vyrai ir moterys, kurie vaišto su Dievu.

Jei tik tu esi vienas iš jų, tai gali sėkmingai užbaigti darbą, kurį Jis tau pavedė. Jis gali atverti tau supratimą ne tik maldai, bet ir supratimą tavo trumpam laikui čia. Todėl geriau išnaudokite tą mažą laiko dalį Dievo Karalystei.


Klauskite savęs: ką jūs vertinate? gerą gyvenimą, namus, mašinas, keliones, pinigus, kurie yra visų blogybių šaknis? o gal grožį, puikybę, geismus (laikini ir greiti malonumai, kaip ištvirkavimas, alkoholis, narkotikai, pramogos...) bei kitus pasaulietiškus dalykus vedančius į amžinojo gyvenimo praradimą?

Ar vertinate savo tiksintį laiką?


Ką renkatės? Tai, kas pasaulyje: pilnas pilvas ir materialinė gerovė? ar vis dėl to, Jo pažadą amžinajam gyvenimui, nežiūrint į gyvenimo kokybę?

Gyvenimo kokybė pasaulyje, nėra tokia svarbi, svarbu yra tai, ar mes renkamės Jėzų Kristų ir ar dirbame Jo darbus.


/A.V./


112 peržiūrų
bottom of page