top of page

Dievo karalystė ne kalboje, bet jėgoje!

"Jei Viešpats panorės, veikiai atvyksiu pas jus ir patikrinsiu ne pasipūtusių kalbas, bet jėgą. Nes Dievo karalystė yra ne kalboje, bet jėgoje". (1 Kor. 4:19-20).


Kuo daugiau esame Dieve ir kuo labiau artinamės Dievo link, tuo didesnė Dievo jėga pasireiškia mūsų kasdieniame gyvenime. Pagal mūsų elgesį galima nuspręsti ar mumyse veikia Dievo jėga ar ne.


Paklauskime savęs, ar mes kantrūs vieni su kitais? Ar elgiamės dorai, sąžiningai ir teisingai vieni kitų atžvilgiu? Ar renkamės patarnauti, o ne, kad mums patarnautų? Ar mumyse akivaizdūs Šventosios Dvasios vaisiai? meilė, tikėjimas, atleidimas, pakantumas, ištvermė, ramybė, švelnumas, dosnumas, nuolankumas.... Ar išliekame tame siaurąjame kelyje, kuris toks nepatogus, o ir neretai reikalaujantis pasiaukoti bei paneigti save vardan kitų ir vardan Dievo mums paskirto kelio?

Pagal šiuos ir panašius dalykus, galime pamatyti ar mumyse veikia Dievo jėga ar ne? Ar Dievas gyvena mumyse ar visgi mes tebegyvename pasaulyje?

Jeigu kasdien vaikštome pagal Dievo žodį, tai iš to žinome, kad Dievo jėga veikia mumyse ir, kad esame įžengę į Dievo karalystę.


"Fariziejų paklaustas, kada ateis Dievo karalystė, Jėzus atsakė: „Dievo karalystė neateina regimai. Niekas nepasakys: ‘Žiūrėk, ji čia’, arba: ‘Žiūrėk, ji ten!’ Nes štai Dievo karalystė yra tarp jūsų“. (Luko 17:20-21).


Tai Jėzus yra ta Dievo karalystė apsigyvenusi mumyse. Ir dėl to žmoguje ima veikti Dievo jėga, kuri pasireiškia dvasios vaisiais.


"Dievo karalystė nėra valgymas ir gėrimas, bet teisumas, ramybė ir džiaugsmas Šventojoje Dvasioje". (Romiečiams 14:17).


Jei mumyse yra šitie dalykai, tai tada žinome, kad mumyse apsigyveno Dievo karalystė (t.y Jėzus Kristus), ir Jo jėga veikia mumyse per Šventąją Dvasią.

Tad jeigu šiandieną apaštalas Paulius atvyktų pas jus, kad patikrintų kokiame stovyje esate, tai kaip manote, ką šiandieną jis atvykęs rastų? Pasipūtusias kalbas ar Dievo Karalystės jėgą?

Apsvarstykime savo kelią tyloje su Dievu...


/Jėzaus Šviesa/


124 peržiūros
bottom of page