top of page

Dievo moteris, kokia ji?

Tikėjimo tiesos apie dievotą moterį, kuri turi supratimą ir išmintį nuo Dievo,

yra labai gražiai aprašomos šventuosiuose raštuose.


''Išmintinga moteris stato namus, o kvaila griauna juos savo rankomis''.

(Patarlių 14:1)

Vienintelis būdas, kuriuo moteris ar vyras, gali statyti savo namus, tai yra per tikėjimą į Jėzų Kristų, kuris yra uola, tvirtas pamatas, kertinis akmuo. O tie, kurie netiki Dievu ir Viešpačiu Jėzumi Kristumi, tie griauna savo gyvenimus ir savo ateitį.


Skaitykime toliau, ką raštai kalba apie moteris, kurios myli Dievą.


''Žavumas apgauna ir grožis praeina, bet moteris, bijanti Dievo, bus giriama''. (Patarlių 31:30)
''Kas gali surasti gerą moterį? Ji yra daug vertingesnė už perlus''.

(Patarlių 31:10)


''Ji, apsirengusi stiprybe ir grožiu, linksmai žiūri į ateitį.

Ji kalba išmintingai ir ant jos liežuvio švelnus pamokymas''.

(Patarlių 31:25-26)


Čia kalba eina ne apie išorinį grožį, kuriuo ji apsirengusi, bet apie vidinį grožį, kurį matome pagal jos romumą ir jos gerus darbus. Ją puošia jos elgesys ir geri darbai. Nes ir apaštalai kalba apie tai, kokiu grožiu turėtų puoštis moteris.

Štai, pažvelkime į šias eilutes.


''Tegu puošia jus ne išorė – supinti plaukai,

aukso papuošalai ar ištaigingi drabužiai, – bet paslėptas širdies žmogus: nenykstančia, romia ir taikinga dvasia, kuri labai brangi Dievo akyse. Juk kadaise taip ir puošdavosi šventos moterys, kurios turėjo viltį Dieve, būdamos klusnios savo vyrams''. (1 Petro 3:3-5)


''Taip pat, kad moterys puoštųsi kukliais ir padoriais drabužiais, droviai ir santūriai, ne supintais plaukais ar auksu, ar perlais, ar brangiu drabužiu, bet, – kaip dera moterims, pasižyminčioms dievobaimingumu, – gerais darbais''.

(I Timotiejui 2:9-10)


Skaitykime toliau, apie tai, kokia yra moteris nuo Dievo.


''Kas randa gerą žmoną, randa laimės ir Viešpaties palankumą''.

(Patarlių 18:22)


''Namai ir turtai paveldimi iš tėvų, o išmintinga žmona – nuo Viešpaties''.

(Patarlių 19:14)


''Gera moteris yra vainikas jos vyrui, o ta, kuri užtraukia gėdą, – lyg puvinys kauluose''. (Patarlių 12:4)


''Bet ji (moteris) bus išgelbėta, gimdydama vaikus, – jeigu ji išlaikys tikėjimą, meilę, šventumą ir susilaikymą''. (I Timotiejui 2:15)


'' Taip pat, kad pagyvenusios moterys elgtųsi garbingai, nebūtų apkalbinėtojos, besaikės vyno gėrėjos, mokytų gero, skatintų jaunąsias mylėti savo vyrus ir vaikus,

būti santūrias, tyras, rūpestingas šeimininkes, geras, klusnias savo vyrams, – kad nebūtų šmeižiamas Dievo žodis''. (Titui 2:3-5)


''Duok jai jos rankų vaisių, ir jos darbai tegul giria ją vartuose“.

(Patarlių 31:31)


Biblija labai gražiai nupasakoja, kokia nuostabi yra moteris, kuri paklūsta Dievui.

Ji yra karūna savo vyrui. Ji spinduliuoja tikru dievišku grožiu savo darbais ir savo vidumi. Ji pilna romumo ir džiaugsmo, nes pasitiki Dievu dėl savo ateities. Nedrebėkit ir nedvejokit. Dievas jus myli, ir niekada jūsų neapleis, jei tik kasdien vaikščiosite tiesoje. Jo ramybė apgaubs jūsų širdis ir rodys kelią namų link.


Mielosios, stenkitės siekti Dievo kelių, nukreipkite savo žvilgsnius į Jį.

Šlovinkite Dievą savo doru elgesiu. Te Viešpats duos išminties, romumo,

jėgų ir stiprybės šviesti Jo šviesą pasauliui. Būkite palaimintos!


Amen.


/Liana Victoria/72 peržiūros

Comments


bottom of page