top of page

Dievo pažinimas

''Tai yra amžinasis gyvenimas, kad jie pažintų Tave, vienintelį tikrąjį Dievą ir Tavo siųstąjį Jėzų Kristų''. (Jono 17:3)

Norime paraginti visus, kartu su malda skaityti ir studijuoti raštus. Tai vienas svarbiausių dalykų, kuris yra reikalingas mums, kad sėkmingai sektųsi eiti per gyvenimą. Tai yra mūsų tvirtas pamatas ant kurio galime statydintis ir išstovėti. Iš Jėzaus bei apaštalų mokymų, galime pasisemti labai daug išminties, kurie duoda vaisių, kiekvienam klausančiam Dievo Žodžio. Vaisių, kurie niekada nepražus, bet bus amžini. Dievo Žodis mums padeda krautis turtus ten kur jie nerūdyja ir kandys jų nesuėda. Atkreipkite dėmesį į tai, ką raštas sako apie mokymosi būtinybę ir žodžio studijavimą.

''Ji turėjo seserį, vardu Marija. Ši, atsisėdusi prie Viešpaties kojų, klausėsi Jo žodžių. O Morta rūpinosi visokiu patarnavimu ir stabtelėjusi pasiskundė: „Viešpatie, Tau nerūpi, kad sesuo palieka mane vieną patarnauti? Pasakyk jai, kad man padėtų“.Tačiau Viešpats atsakė: „Morta, Morta, tu rūpiniesi ir nerimauji dėl daugelio dalykų, o tereikia vieno, ir Marija išsirinko tą geriausiąją dalį, kuri nebus iš jos atimta“. (Luko 10:29-42)


Kaip matome, klausytis Dievo mokymų yra svarbiau negu dirbti betkokius darbus. Marija būtent tai ir darė, suprasdama to svarbą. Kodėl? Todėl, kad tikėjimas ateina iš klausymo. (Rom 10:17) O kuo daugiau klausom arba skaitom Bibiją, tuo mūsų tikėjimas auga ir stiprėja. Biblija aiškiai sako, kad neįmanoma patenkinti Dievo, jeigu neturime tvirto tikėjimo. (Hebr. 11:6) Kai mūsų tikėjimas auga, tai ir baimės pasitraukia, džiaugsmas Dievu stiprėja ir paklusnumas Dievui atsiranda.

Tie kurie skaito ir studijuoja Dievo žodį, tie daro didelį ir svarbų darbą. O viso to rezultatas bus - iš mūsų besiliejantys gyvybės vandenys!

Vandenys kurie yra neįkainojami. Tai sveikata ir lobis mūsų sieloms, ir ne tik! Dvasiškai pasimaitinę, galime pamaitinti ir kitą, tą kuris alksta. Augantis tikėjimas ir pažinimas mus sutiprina tame, kad nustojame dvejoti Dievu, ir nebėra taip lengva kažkam mus išjudinti iš tikėjimo kelio. Štai kodėl Dievo Žodžio studijavimas yra be galo svarbus mūsų išgyvenimui čia, šioje žemėje. Kadangi nesame iš šio pasaulio, mums būtinas pastiprinimas, pamokymas, pabarimas, ir geras žodis nuo Dievo, kad galėtume ištverti iki galo tai, taip kaip Jėzus liepia. Supraskime, kad Biblija tai - gyvas, paties Dievo užrašytas žodis mums. (Hebr 4:12) Taigi skaitykime jį.


''Tenykščiai pasirodė esą kilnesni už tesalonikiečius. Jie noriai priėmė žodį ir kasdien tyrinėjo Raštus, ar taip esą iš tikrųjų''. (Ap. Darb. 17:11)


Kaip matome, Berėjos tikintieji buvo kilnesni už kitus tikinčiuosius tuom, kad šie studijavo raštus. Turėjo degantį norą išsitirti viską, gauti išminties, pažinti Viešpatį, vaikščioti Jo keliais ir daryti jo valią.


''Uoliai stenkis pasirodyti Dievui tinkamu darbininku, neturinčiu ko gėdytis, tiksliai perteikiančiu tiesos žodį''. (II Tim 2:15)


Dar viena svarbi priežastis, kodėl turėtume skaityti Bibliją, yra ta, kad galaėtume tiksliai ir teisingai naudotis Dievo žodžiu, neiškraipydami Dievo mokymų, kaip kad dažnai matome tai vykstant šiandieną. Daugelis manipuliuoja doktrina ir ją iškreipę pritaiko krikščioniškiems pamokslams, kurių pasiklausę galime greitai pasukti kitais keliais. Turime būti budrūs ir patys studijuoti raštus, kad kas neapgautų. Taigi, patys studijuodami Žodį, šitaip pašlovinsime Dievą, o Dievas duos palaiminimą visiems Jo uoliai ieškantiems.

Dievo Žodis ir pažinimas, mus paruošia taip, kad galėtume tarnauti Dievui.


''O dideliuose namuose yra ne tik auksinių ir sidabrinių indų, bet ir medinių bei molinių. Vieni tarnauja garbingiems reikalams, kiti – negarbingiems. Jeigu kas apsivalys nuo minėtų dalykų, bus indas, skirtas garbei, pašventintas, tinkamas Šeimininkui, pasiruošęs kiekvienam geram darbui''. (II Tim 2:20-21)


Taigi skaitykime raštus ir studijuokime. Pritaikykime mokymus savo gyvenimuose kasdien. Kiekvieną minutę stenkimės praleisti taip, kad būtų matyti, jog kvėpuojame Dievo Žodžiu, ieškome Dievo kelių ir vaikštome dvasioje bei tiesoje.

Te Viešpats duos išminties ir supratimo, jog gyvename nebe sau, o Jam.


Būkite palaiminti!


/Liana Victoria/


35 peržiūros

Comments


bottom of page