top of page

Velnias ateina tavo artimo pavidalu

Kai atsirandate sunkioje situacijoje, velnias visada ateina meluoti, gundyti ir provokuoti, versdamas jus išsižadėti Dievo. Išsižadėti yra lengviau, negu kentėti išbandymuose ir kantriai laukti Dievo pagalbos. Žiūrėkime, neišsižadėkime Dievo, nenusigręžkime nuo Jo, nesvarbu kaip sunku bebūtų.


Šėtonas neretai mėgsta apsireikšti net ir per artimiausią žmogų, taip kaip tai nutiko Jėzui su apaštalu Petru (Mato 16:23), arba Jobui su jo žmona. Todėl būkime budrūs atskirdami, kada jums kalba artimi, o kada kalba velnias per juos. Nes velnias dažnai mėgsta ateiti ''draugo'' pavidalu ir šitaip nusitempti daugelį paskui save.

Štai ką kalbėjo Jobas, būdamas ypač dideliame išbandyme, kuris prarado viską ką turėjo, savo vaikus, savo pragyvenimą, ir negana to, jo kūnas apėjo skaudulingais pūliniais. Ištrauka iš Biblijos:


''Jis (Jobas) sėdėjo pelenuose ir, paėmęs šukę, gramdė savo pūlinius. Jo žmona jam tarė: „Ar tu vis dar laikaisi (Dievui) savo ištikimybės? Prakeik Dievą ir mirk“. Jobas jai atsakė: „Tu kalbi kaip viena iš kvailų moterų. Argi gera priimtume iš Dievo rankos, o pikto nepriimtume?“ Visu tuo Jobas nenusidėjo savo lūpomis''...''Aš ieškočiau Dievo ir patikėčiau savo bylą Jam, kuris daro didelių, neištiriamų ir nuostabių nesuskaičiuojamų dalykų. Jis duoda žemei lietaus ir siunčia vandens laukams. Jis pakelia pažemintus ir liūdinčius nuramina. Gudriųjų sumanymus Jis paverčia niekais, todėl jų darbai nesėkmingi. Jis sugauna gudriuosius jų pačių klastose, ir sukčių sumanymai nueina niekais. Dienos metu jie susiduria su tamsa ir vidudienį vaikšto apgraibomis kaip naktį. Jis išgelbsti vargšą nuo kardo, nuo jų kalbų ir stipriųjų rankos. Vargšas turi viltį, o neteisybei užčiaupiama burna. Laimingas žmogus, kurį Dievas pamoko, todėl nepaniekink Visagalio drausmės. Jis sužeidžia, bet ir aptvarsto, Jis sumuša, tačiau ir pagydo''. (Jobo 2:10; 5:8-18).


Taigi, būkite atidūs ir greiti atpažinti velnio balsą, kai jis ateina gundyti jūsų vyro, žmonos, tėvo, vaiko ar draugų pavidalu. Mat šėtonas turi tokią galią. Ir jo gundymai yra visokiausi, kad tik nusidėtume. Bet jūs, kantriai priimkite ir blogą ir gerą iš Dievo rankos, kaip tai darė Jobas. Tvirtai laikykitės tikėjimo ir glauskitės prie Dievo visa savo esybe. Nenusigręžkite nuo tikėjimo, išandymams ir sunkumams ištikus, bet šlovinkite Jį net ir būdami pelenuose. Jo ranka nesuptrumpėjo jums padėti. Jis yra didis Dievas, ir gelbsti tuos, kurie nuolankiai ir ištikimai Jo laukia.

Būkite kantrūs savo išmėginimuose. Jis pažįsta savo vaikus ir Viešpats jiems atsakys, nes Dievo pažadai tikri, Jo žodis yra tiesa.

Stiprybės jums jūsų kelionėje, Kristaus ramybė telydi jus visus, amen.


''Aš giedosiu apie Tavo stiprybę, garsiai giedosiu rytmetį apie Tavo gailestingumą. Tu esi man tvirtovė ir priebėga vargų metu. Mano stiprybe, Tau giedosiu, nes Dievas yra mano tvirtovė, mano gailestingasis Dievas''. (Psalm. 59).


/Jėzaus Šviesa/


123 peržiūros

Comments


bottom of page