top of page

Tai tikra gėda prieš patį Dievą

Mieli krikščionys, kviečiame peržvelgti savo keliamus postus Feisbuke ir kituose socialiniuose tinkluose, nes tai, ką matome krikščionių profiliuose, yra gėda net sakyti. Krikščionių tarpe, nuo jauniausio iki vyriausio, jūsų feisbukuose matome tikrai nekokius dalykus: visokie nešvankūs juokeliai, nešvankios karikatūros, dalinamasi gyvenimiškais žodžiais, kurie užrašyti ant pusnuogių vyrų ir moterų paveikslėlių, ir jums, kaip krikščionims tai tinka. Tame jūs neįžvelgiate nieko blogo ir puikiai tai pakenčiate. Prie viso to, taip pat propaguojate ir bendrinate savo socialiniuose tinkluose pasaulietišką muziką su ‘’vos apsirengusiais’’ dainininkais, dalinatės filmais, kuriuose daug smurto, žiaurumo ir pan. Taipogi, pas jus pilna postų su įvairiais taro kortų būrimais, horoskopais, įvairūs kristalai, energetiniai gydymai, už kurių stovi demonai.Mielieji, nekurstykite Dievo rūstybės. Argi nejaučiate, kad tai, kuom dalinatės, neturi nieko bendro su tikru krikščionišku gyvenimu tiesoje? Krikščioniškas gyvenimo būdas, tai dorovė ir šventumas, kuris turi skleistis iš mūsų pasauliui.

Ar nesuprantate, jog kol jūs dalinatės tokia medžiaga savo Feisbuke, jūsų postus stebi kiti žmonės, ir tai sėja velnio sėklas stebėtojų ir skaitytojų širdyse. O pasėta velnio sėkla, žmogaus širdyje, užgimdo blogas mintis ir veda jį į nuodėmę. Suprantate tai ar ne, bet jūs šitaip vedate žmones į pražūtį, ir vieną dieną, Dievas pareikalaus iš jūsų ataskaitos už kiekvieną žmogų, kurį pražudėte savo skleidžiama informacija (nesvarbu kam ji priklauso), kurią propaguojate tiek socialiniuose tinkluose tiek už jų ribų.

Na negi nesugebate ‘’nuskenuoti’’ akimis ir širdimi, ar tai, ką platinate ir ką bendrinate yra tinkama platinti publikai? Ir kaip keliant bedievišką medžiagą ant savo Feisbuko sienos, po to galima pakelti akis į dangų Dievui, norint ko nors paprašyti?

Išsivalykite savo širdis, nusiplaukite savo rankas nuo piktų darbų, ieškokite Dievo širdies pažinimo, tada ir jūsų Feisbukai bus švarūs nuo tamsos.

Dievas pyksta už mūsų nešvarius darbus ir už kiekvieną iš jų bus pareikalauta užmokesčio, nebent nedelsdami, tuoj pat imsite tirti savo širdį, savo gyvenimą, savo darbus, žodžius ir veiksmus, ir melsite Dievo atleidimo ir jūsų širdžių ištiesinimo.

Na negi nejaučiate, kad tebesėdite pasaulyje? Dievo žodis aiškiai sako, kad pasaulis ir pasaulietiškas gyvenimo būdas vieną dieną pražus, nes yra priešingi Dievo keliams, Jo žodžiui ir Jo širdžiai. Tad paklauskite kiekvienas savęs asmeniškai, kuom aš skiriuosi nuo pasauliečių?

Kai pradėsite kelti šį klausimą sau, galbūt pradėsite matyti kažką aiškiau. Klauskit savęs, ką aš darau kitaip, negu pasaulis? O gal aš niekuom nesiskiriu nuo jo?

Rinkitės čia ir dabar, arba sekate Kristų arba sekate pasaulį. Ir tik nemanykite, kad galite sekti tiek vieną tiek kitą, nes niekas negali tarnauti dviem šeimininkams. Jėzus aiškiai pasakė:


„Niekas negali tarnauti dviems šeimininkams: arba jis vieno nekęs, o kitą mylės, arba vienam bus atsidavęs, o kitą nieku vers’’. (Mato 6:24).


Neužtenka uždėti ‘’laiko’’ (paspausti mygtuką ‘’patinka’’) ir parašyti ‘’Amen’’, po kiekvienu krikščionišku postu ir manyti, kad nuo to tapote šventesni. Tai nepadaro jūsų šventesniais ar teisesniais Dievo akyse, bet verčiau, toks elgesys yra kaip dvokiantys dūmai Dievui į nosį.

Jūs turite visoj pilnumoj gyventi šventą ir atsidavusį Dievui gyvenimą visame kame. Turite vykdyti Dievo paliepimus visur ir visada. Juk ko yra pertekusi širdis, tą mes ir kalbame, tą dalinamės ir bendriname ne tik tarpusavyje, bet ir socialiniuose tinkluose, viešai publikai. Viskas gi kylą iš mūsų širdžių.

Tad peržvelkite savo Feisbuko sieną ir pamatysite kokia švari ar nešvari yra jūsų širdis. Jei ten nekvepia dorove ir šventumu, bet randate pasaulietiškumą, nešvankybes, savo ar kitų nuogumą, nuodėmingų praktikų propagavimą, tai pats laikas pradėti daryti išvadas, mielieji.


Dievas tepaliečia kievieno iš jūsų širdis susimąstymui. Te Dieviška išmintis iš dangaus nužengia ant jūsų, te noras sekti Viešpatį bus didesnis už norą sekti paskui pasaulį. Dievas telaimina jus Dievišku alkiu ir tepamaitina sočiai išgelbėjimui. Visa šlovė, garbė ir gyrius tebūnie Jam per amžių amžius, amen.

/Jėzaus Šviesa/94 peržiūros

Comments


bottom of page