top of page

Suvereni kančia (arba kančia iš aukščiau)

Aš turiu leisti tau patirti tam tikrus įvairius suspaudimus ir išbandymus, kad išgryninti ir šitaip priartinti tave prie savęs. Bet taip, kaip buvau su pranašu Danieliumi, liūto urve, taip Aš esu su tavimi, kiekviename tavo išbandyme. Tu nesi paliktas vienas mūšio lauke. Tu esi ruošiamas didiems ir šlovingiems darbams. Aš paruošiau karalių Dovydą, kad šis taptų karaliumi, kol jis bėgo ir slėpėsi dėl savo gyvybės olose. Aš apakinau apaštalą Paulių, kad praregėtų ir suprastų, jog Aš esu Jo akys, matymas ir rega. Tavo išbandymai veda į efektyvų ir palaimintą tarnavimą mano karalystei, jei tik leisiesi, kad iš tavęs nulipdyčiau savo atvaizdą, kol randiesi išbandymo krosnyje, tavo tikėjimui ištobulinti.


‘’Apsivalykite, nes rytoj Viešpats darys didelių stebuklų tarp jūsų’’. (Joz. 3:5).
Tavo skausmas nėra veltui ir jis nebus iššvaistytas vėjais. Kiekviena tavo ašara pavirs dovana iš aukščiau tavo sielai papuošti. Tu gali rasti paguodą net tamsiausioje savo valandoje garbinant ir šlovinant mane. Tu neliksi šioje skaudžioje vietoje ilgam ir greitai pamatysi tai, ką nulipdžiau iš tavęs, kol buvai skaistinimo krosnyje. Tai, ką padarysiu su tavo vidumi, priartins tave ir kitus dar arčiau manęs. Nes tik išbandymuose ir kentėjimuose pasirodo visi širdies nešvarumai, kuriuos būtina išvalyti, nes jie pančioja tave ir laiko tave įkaitu. Aš tave labai myliu, todėl jeigu prireiks, sudrebinsiu visą žemę, kad nuo tavo rankų nukristų visos grandinės.

‘’Apie vidurnaktį Paulius ir Silas meldėsi ir giedojo Dievui himnus. Kiti kaliniai jų klausėsi. Staiga kilo toks stiprus žemės drebėjimas, jog kalėjimo pamatai susvyravo. Bematant atsivėrė visos durys, ir visiems nukrito grandinės’’. (Ap. Darb. 16:25-26).


Nebijok jei tavo gyvenimas sudrebintas, nebijok skaistinimo ir apvalymo ugnies. Taip, truputį paskaudės, bet būsi išgrynintas, kaip išgryninami yra brangieji metalai, nes tu man esi brangus/-i.


- Tavo Karalius Jėzus, kuris kenčia kartu su tavimi.

(Kai viena kūno dalis skauda, visas kūnas jaučia ir kenčia. Tu nesi vienas savo kentėjimuose, Viešpats yra su tavimi).


/Jėzaus Šviesa/


46 peržiūros

Comments


bottom of page