top of page

Nori apkabinti Jėzų?

Žinok, kad kiekvienas geras darbas lydimas tikėjimo ir padarytas su meile yra tolygus Jėzaus apkabinimui.


Todėl kai stengiesi save disciplinuoti ir išlikti meilėje, bet ne visada išeina tai padaryti, prisimink, kad rinkdamasis daryti gerą ir paklusti Dievui, tu šitaip savo dvasia iš širdimi apkabini Jėzų. Toks pakeistas mąstymas dažnai padeda irtis meilės Dievui vykdymo link. Kiekvieną dieną pabudęs mąstyk: ‘’aš šiandieną noriu laikyti stipriai apkabinęs Jėzų, todėl darysiu viską, ką liepia Dievo žodis’’; ar tai paskelbsiu kažkam tikėjimą Jėzumi, gal pasimelsiu už netikinčius ar už sergančius, gal padėsiu kažkam fiziniu darbu, galbūt sušelpsiu nepasiturintiems, o gal padėsiu benamiui, betėviui, pencininkui ar našlei, gal kažkuom padėsiu savo tėvams, vaikams, kaimynui ar net visai nepažįstamam, kuris prašo manęs pagalbos…. Visokių yra gerų darbų, ir jei nors kažką panašaus renkamės kasdien daryti, šitaip mes apkabiname Jėzų ir laikome Jį savo rankose neatsiskirdami nuo Jo. Mat Jis yra pasakęs, ‘’kiek padarėte šitiems mažutėliams, tiek padarėte man’’ (Mt. 25:40).

Net ir betkoks darbas su savimi asmeniškai, malda, atgaila, pastovios pastangos sudrausminti savo elgesį, stengtis nenuodėmiauti, vaikščioti doroje ir šventume, nepykti, nesibarti, neapkalbinėti, bet laiminti savo priešus, atleisti savo skriaudėjams, stengtis kasdien paklusti Dievui, mesti visus žalingus įpročius, nestabmeldžiauti, skaityti Bibliją ir pan., visa tai ir visos šios pastangos yra apkabinimai Jėzaus.

Todėl nuo šiol visada galvokite, kad jei darysite ir vykdysite šiuos dalykus, reiškia jūs nešiojate Kristų savo širdyje ir laikote Jį apkabinę ir priglaudę stipriai prie savo krūtinės. Taip atrodo, ir tokia yra tikra meilė Dievui.

Tad eikite ir laikykite Jėzų apkabinę visą dieną ir kiekvieną dieną. Išlikite Jo artume ir Jo meilėje. Būkite palaiminti Viešpaties malonėje, ir tebus palaimintas Jo šventas vardas, amen.


/Jėzaus Šviesa/


55 peržiūros
bottom of page