top of page

Nauja pradžia

Kartais būna taip, kad randame save nusiminusius ir prislėgtus, bet jei tomis dienomis patyrinėtume save iš arčiau, greitai suprastume, kad mūsų liūdesio priežastis, dažniausiai būna prastų pasirinkimų vaisius.

Jeigu tu nori, šiandieną gali būti nauja pradžia. Dievo malonės atsinaujina kas rytą (Raudų 3:22-23). Šiandieną tu gali pradėti viską iš naujo ir vėl pradėti gyventi dėl Dievo taip, kaip Jis to prašo. Nusistatyk širdyje sekti Viešpatį, nesvarbu, kur Jis tave vestų ir nesvarbu, kokia būtų to kaina. Pradėk gyventi teisingai jau šiandieną ir garantuotai rytojus bus šviesesnis.Dievas yra vertas ne tik mūsų visiško atsidavimo ir paklusimo, bet daug daugiau.

Žinok, kad Jame yra paslėptas tavo širdies džiaugsmas ir tik Jis gali atnešti tavo gyvenimui ramybę ir užpildyti tavo širdyje esančią tuštumą. Jis gali pagydyti tavo sielą ir išvaduoti nuo visos tamsos, kuri tave slegia.

Paklusk Jo žodžiui ir paliepimams, sek paskui Jį ir Jis tavęs nenuvils, nes yra ištikimas savo pažadams.

Nebijok išsižadėti ir atsisakyti vardan Jėzaus visko, kas tave tempia žemyn. Net jei tai būtų santykiai su tam tikrais žmonėmis, darbovietė, bedievė draugija, aplinka, įpročiai…

Bėk į Viešpaties rankas, dar ne vėlu vėl pradėti viską iš naujo. Neleisk pasauliui atimti tavo širdies džiaugsmo. Nenustok kovoti dėl savo šviesios ateities, kurią Viešpats pažada kiekvienam, kuris seks paskui Jį. Nes tavo šviesi ateitis yra paslėpta Jo rankoje.

Tad būk tvirtas kovotojas, šaukis Dievo ir Jis tave pakels. Ieškok Dievo kelių (mokykis skaitydamas Naują Testamentą) ir Jis tave atnaujins, sustiprins ir atstatys. Jam nėra nieko neįmanomo. Tikėk Juo.

Jo rankos visada ištiesos paklydėliams sūnums ir dukterims. Todėl, visi, bėkite pas savo dangiškąjį Tėvą, nes Jam jūs rūpite. Dar nevėlu pradėti vėl viską iš naujo.


<3 Melskimės: Dieve, būk man maloningas ir padėk iš naujo blaiviai įvertinti savo situaciją, savo gyvenimą, savo pasirinkimus. Padėk pamatyti, kurioje vietoje yra mano klaidos ir blogi pasirinkimai. Pasakyk, ką turiu keisti ir kur turiu pradėti. Ko turiu išsižadėti ir nuo ko turiu atsiriboti. Tavo Žodis sako, kad jeigu nemylėsime Tavęs labiau už savo aplinkos žmones, kurie mums trukdo vykdyti Tavo valią, arba jeigu mylėsime savo nuodėmę labiau už Tave, mes negalime sekti paskui Tave ir dėl to neturėsime gyvenime šviesos. Tad padėk man susiprasti, jei turiu atsiriboti nuo kažkokių žmonių, kurie man daro blogą įtaką, kurie išprovokuoja mane nesusivaldymui, piktiems darbams, piktiems žodžiams ir nuodėmei. Padėk susiprasti kokias nuodėmes darau, kad galėčiau nuo jų nusigręžti. Išieškok mano širdį ir iškelk viską į pavišių, viską kas tau yra nepriimtina, kad galėčiau atgailauti ir apsivalyti. Vesk mane šventumo takais ir rodyk kelią. Padėk nebesigręžioti atgal ir tvirtai apsisprendus, nuo šiol, sekti tik paskui Tave. Nes žinau, kad būdamas Tavo artume aš būsiu po Tavo prieglobsčiu, po Tavo apsauga ir malonėmis. Ačiū, Tau, už viską, šlovinu ir garbinu, Tave, Viešpatie. Būk palaimintas už visus savo mylinčius gailestingumus per amžių amžius, amen.


/Jėzaus Šviesa/


76 peržiūros

Comments


bottom of page