top of page

Kaip atrodo dvasinė kova, pasitelkiant Dievo Žodį (su pavyzdžiais)

Suprask, kad ši kova vyksta tavo galvoje ir širdyje, o priešo tikslas tave pražudyti, sugriauti tavo gyvenimą, dėl to turi gerai žinoti, kad tik Jėzaus vardas ir kraujas, pralietas už tave, Jo tiesa ir žodis, turi visą galią danguje ir žemėje prieš visas tamsos jėgas.


Visada vyk melagingas mintis šalin, Jėzaus Kristaus vardu, pasitelkdamas Jo žodį ir Dievo tiesas. Gali daryti tai garsiai, gali mintimis. Tad štai keli pavyzdžiai, kaip kovoti dvasinę kovą, pasiremiant Dievo žodžiu.Kai apima baimė, panikos priepuoliai, depresija (dvasiniame pasaulyje už to slypi dvasia, vadinama sunkumo dvasia, kuri tave atakuoja ir slegia), atsakyk:


*Baimė - tai melas, aš nebijosiu, nes aš visa galiu Kristuje, kuris mane stiprina (Filip. 4:13). Jėzaus Kristaus vardu, šalin nuo manęs.


*Aš nebijosiu, nes mano Dievas man davė pažadą ir jį ištęsės. Jis man sako: ,,Nebijok, nes Aš esu su tavimi; nepasiduok baimei, nes Aš esu tavo Dievas. Aš sustiprinsiu tave ir padėsiu tau, Aš palaikysiu tave savo teisumo dešine’’. (Iz. 41:10).


*Aš nebijosiu, nes Dievas davė mums ne baimės dvasią, bet jėgos, meilės ir savitvardos dvasią. (2Timot. 1:7). Jėzaus vardu šalin nuo manęs, baimės (sunkumo) dvasia, tu esi melas.


Savižudybės dvasiai kankinant, mintims, kurios skatina žudytis ar save kažkaip kitaip žaloti, sakyk:


*Aš esu nuplautas Jėzaus Kristaus krauju, esu atpirktas iš velnio rankų už didelę kainą (1 Korint. 6:20), šalin nuo manęs Jėzaus vardu, aš žinau, kad tu man meluoji.


*Tu (šėtone), kuris man taip sakai, esi vagis, aš tave atpažįstu, o vagis ateina tik vogti, žudyti ir naikinti. Jėzus atėjo pas mane, kad aš turėčiau gyvenimą, kad apsčiai jo turėčiau (Jono 10:10), Jis ištiesins mano kelius. Jėzaus Kristaus vardu, šalin nuo manęs.


*Aš gyvensiu, nes aš nebesu šėtono valdžioje, nes kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas sena - praėjo, štai visa tapo nauja, (2 Korint. 5:17). Nuo šiol aš tau nebepriklausau, bet priklausau Jėzui Kristui.


*Tu - melagis, nes mano gelbėtojas Jėzus yra pasaulio šviesa. Kas seka Juo, nebevaikščios tamsoje, bet turės gyvenimo šviesą. (Jono 8:12).


Visada kalbėkite ir priminkite sau šias Dievo tiesas iš Šventojo Rašto (Naujo Testamento).


Tokiu pavyzdžiu galite naudoti Dievo žodį kovojant su įvairiomis atakomis įvairiose situacijose, kai visokios nešvarios dvasios ateina jums meluoti, dvasiškai kankinti, žeminti, kaltinti, gazdinti ir t.t. Čia pateikėme tik keletą pavyzdžių, bet šventame rašte galite rasti jų daugiau. Todėl rekomenduojame skaityti Šv. raštą ir juo naudotis kovojant dvasinę kovą.


Ir žinoma visada, visomis jėgomis pats šaukis Jėzaus su prašymu atleisti tavo nuodėmes, kad jis savo galia tave pakeltų ant kojų. Išpažink Jam maldoje viską, ką negerai esi padaręs. Bandyk visomis jėgomis ir širdimi jo siekti malda, skaitydamas Naują testamentą ir žinoma, paklusnumu. Nes pastangos paklusti ir vaikščiojimas tiesoje irgi yra dvasinės kovos forma.

Taigi, matydamas tavo tikėjimą Juo, norą ir pastangas paklusti, Jis padės ir sustiprins tave, ištobulins tavo širdį ir padės visiškai susitvarkyti su nuodėmėm, dėl kurių paprastai žmogus ir atsiranda tamsoje, įvairiose bėdose, dvasinėse atakose, psichologinėse ir fizinėse ligose ir kitose problemose. Jis tave išvaduos.


Naują Testamentą galite skaityti čia: ebiblija.lt


Ir atmink, kad tu nesi vienas šioje dvasinėje kovoje. Viešpats yra su tavimi, jeigu tik stengiesi siekti Jo veido ir vykdyti Jo valią. Jis pažada būti su tavimi iki amžiaus pabaigos. Šlovė tebūnie Jam už tai per amžių amžius, amen.


Būkite palaiminti.


/Jėzaus Šviesa/207 peržiūros

Comments


bottom of page