top of page

Ką daryti, kad Dievas atsakytų?

Pakluskite Dievui, laikykitės Jo įsakymų, kad jūsų maldos nebūtų trukdomos ir, kad į jas būtų atsakyta, kai meldžiatės su įvairiais prašymais dėl savo gyvenimo ir dėl kitų žmonių.

Juk yra parašyta:


‘’Daug pajėgia veiksminga, karšta teisiojo malda’’. (Jok. 5:16).


Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes ne tik turime karštai melstis, bet turime būti ir paklusnūs visuose dalykuose, kad mūsų maldos būtų efektyvios ir veiksmingos.Jeigu meldžiame Dievą dėl savo artimųjų atsivertimo, tam kad Dievas atsakytų į tokius mūsų prašymus, visų pirmiausia, mes turime stengtis, visomis jėgomis, vykdyti Dievo įsakymus ir paliepimus, KIEKVIENĄ DIENĄ.


Todėl patarimas, kiekvienam iš jūsų, būtų toks: mokykis, stenkis, vykdyk ir tada tavo maldos nebus trukdomos. Tada Dievas nesipriešins ir tau padės. Nes yra parašyta:


„Dievas išdidiems (nepaklusniems) priešinasi, o nuolankiesiems (t.y. paklusniesiems, vykdantiems įsakymus) Jis teikia malonę“.. Jok. 4:6.


Tad pradėkite žiūrėti į Dievo įsakymus su visu rimtumu, kad meldžiantis už save ir už kitus žmones, Dievas būtų maloningas ir sutiktų jums padėti, kai to prašote.


Ir būtent, per savo paklusnumą ir veiksmingas maldas už kitus žmones, mes šitaip galime būti šviesa pasauliui. Taigi, būkite šviesa, būkite pasaulio druska, kurios taip reikia paklydusiems.


Dievas telaimina ir tesaugo jus, Viešpats tepadeda jūsų tikėjimo kelyje. Amen.


/Jėzaus Šviesa/


49 peržiūros

Comments


bottom of page