top of page

Jau beveik vidurnaktis...

JAU BEVEIK VIDURNAKTIS... Ar girdite šauksmą, kad jaunikis ateina? Ar ruošiatės pasitikti Jėzų?


Kreipiuosi į mergeles (tikinčiuosius), kurios laiko save protingomis. Kreipiuosi į Kristaus bažnyčią.

Mes žinome, kad Jėzaus dienomis buvo daug rašto ir įstatymo žinovų. Šiandieną raštą skaitančių ir aiškinančių dar daugiau... Tad būtent dėl to noriu priminti Jėzaus žodžius, kad neužmigtume jaunikiui ėmus vėluoti, ir kad lempos dėl to neužgestų. (Mato 25:5). Kviečiu prisiminti, ką Jėzus kalbėjo rašto žinovams ir taikyti tai sau, jog laikui dar tebesant, galėtume pasitaisyti, jeigu randame save klystant. Tad štai ką Jėzus kalbėjo ano meto rašto žinovams:''Vargas jums, veidmainiai Rašto žinovai ir fariziejai! Nes jūs panašūs į pabaltintus kapus, kurie iš paviršiaus atrodo gražiai, o viduje pilni numirėlių kaulų ir visokių nešvarumų. Taip ir jūs iš paviršiaus atrodote žmonėms teisūs, o viduje esate pilni veidmainystės ir nedorumo''. (Mato 23:27-28).


Tikrinkime save ir tikrinkime savo širdis, ar kartais neatsiduriame veidmainių ir hipokritų batuose. Ar mokydami kitus, patys laikomės to ką mokome? O jeigu ne, tai ar atgailaujame? Nes yra parašyta, kad mokytojų teismas bus griežtesnis (Jok. 3:1), todėl palenkime ausį Jėzaus žodžiams ir žiūrėkime ar jie mums taikytini ar ne. Nebijokime jų klausytis ir tirti save tų žodžių šviesoje. Jėzus toliau kalbėjo rašto žinovams sakydamas:


''Vargas jums, veidmainiai Rašto žinovai ir fariziejai! Nes jūs duodate dešimtinę nuo mėtų, krapų ir kmynų, o paliekate, kas Įstatyme svarbiau, – teisingumą, gailestingumą ir tikėjimą. Tai turite daryti ir ano nepalikti! Akli vadai, jūs iškošiate uodą, o praryjate kupranugarį''. (Mato 23:23-24).


Tirkime, kokiems tikėjimo darbams skiriame pirmenybę? Svarbiausiems ar mažiau svarbiems, kaip tai darė rašto žinovai? Ar kreipiate dėmesį labiau tiems tikėjimo darbams, kurie pagrinde išoriški, ir kuriuos visi gali matyti, ar visgi tiems darbams, kurie susiję su vidiniais dvasios ir širdies reikalais, savidisciplina, meile, kantrybe, ištikimybe, ištverme, švelnumu ir kt.?


Tiems, kurie labiau domėjosi išoriniais tikėjimo darbais, Jėzus tarė:


''Aklas fariziejau! Pirmiau išvalyk taurės ir DUBENS VIDŲ, kad būtų švari ir išorė!'' (Mato 23:26).


Esame Jėzaus raginami daugiau dėmesio skirti tiems tikėjimo darbams, kurie susije su vidiniu darbu ir vidiniais pokyčiais. Tik tada ir išoriniai tikėjimo darbai susidėlios teisingai į savo vietas ir nebebus trūkumo dalykams, kurie yra svarbesni.


Taip pat atkreipkime dėmesį ir į tai, ar nėra taip, kad daugiau laiko praleidžiame ieškodami trūkumų kituose žmonėse nei savyje? Kam daugiau skiriame dėmesio, kitų nuodėmėms ar savo? Nes pirmiau visada reikia pradėti nuo savęs, kad paskui būtų galima mokyti ir kitus, teisingai?


Dievas yra gailestingas, todėl kiekvieną, kuris nori nuoširdžiai pažinti Kristų, tam Jis teiks malonę ir atleidimą, jeigu tik stengiamės visa širdimi sekti Jo mokymus ir Jam paklusti. Todėl pasikartosiu dar kartą. Laikrodis tuoj muš dvylika, ir netrukus pasigirs jaunikio kvietimo šauksmas...Ruoškimės Jį pasitikti, atgailaukime ir apsivalykime, kad neliktume už durų ir būtume įleisti į vestuvių puotą.


Tebūnie palaimintas kiekvienas, kuris palenkia ausį Dievo žodžiui! Amen.


/Jėzaus Šviesa/


74 peržiūros
bottom of page