top of page

Svarbus patarimas: imkitės vandens pasninko!

Dažnai susiduriame su situacijomis ir negandomis, iš kurių būna nelengva išsilaisvinti arba iš jų išeiti. Pasninkas - labai stipri priemonė, siekiant Dievo atsako ir pagalbos.


Šventas raštas sako, kad su malda ir pasninku, įmanoma įveikti tamsos jėgas, kurios yra sukilusios prieš žmogų.


Visiems skaitantiems, siūlome daryti vandens pasninką. Tai pasninkas, kai nieko nevalgai, bet protarpiais, per dieną, atsigeri vandens, kai jauti tam poreikį. Šitaip galima pasninkauti nuo ryto iki kitos dienos. O pradedantiems, galima nuo ryto iki vėlaus vakaro ir po to didinti laiką iki kitos dienos. Įgudusiems, vandens pasninką galima laikytis kas antrą dieną vienoje savaitėje, ir po to daryti savaitės ar dviejų pertrauką. Viskas turi būti pagal tai, kaip Šventoji Dvasia jus ves. Reikia melstis, kad Dievas padėtų išlaikyti pasninką ir parodytų kiek pasninkauti.O pasninkauti galima ne tik dėl savęs, bet ir dėl kitų žmonių, kuriems reikalinga Dievo pagalba arba išlaisvinimas nuo įvairių situacijų, bėdų, nuodėmių ir negandų.


Labai gerai, jeigu galite pasikviesti draugą (-ę), kuris galėtų irgi prisijungti prie maldų ir prie jūsų pasninko, ir pasnikauti kartu su jumis. Taip būtų dar stipriau. Nes Jėzus yra pasakęs, kad ten kur susirenka du ar trys Jo vardu, ten Jis yra tarp jų. (Mato 18:20).


Tokios maldos ir pasninkai yra daug stipresni. Bet jeigu neturite, kad kažkas prisijungtų prie jūsų, tai ne bėda. Dievas supranta jūsų situaciją, jog esate vienas ir nėra ko paprašyti, todėl vistiek jums padės, jei tik viską darysite su nuolankumu ir tikėjimu, jog Jis jus girdi ir atsako tiems, kurie Jo šaukiasi.

Svarbu suprasti, kad vienose situacijose žmonės yra apsėsti ir yra atakuojami iš vidaus, o kitose situacijose jie yra atakuojami tamsos jėgų iš išorės, per ligas, negalavimus, nuodėmes, bėdas šeimoje ir artimoje aplinkoje ir pan. Tiek vienu tiek kitu atveju, tikėjimas, malda ir pasninkas yra pamatas ir pagrindinis reikalavimas, norint išsilaisvinti arba norint sulaukti kažkokios tai pagalbos, nesvarbu kokios pagalbos beprireiktų.


Štai švento rašto ištrauka apie tai, kokį patarimą davė Jėzus apaštalams, kai nebuvo galima išvaryti tamsos jėgų.


''Jiems atėjus prie minios, priėjo vienas vyras ir puolė prieš Jį ant kelių, sakydamas: „Viešpatie, pasigailėk mano sūnaus! Jis per miegus vaikščioja ir labai kankinasi: dažnai įpuola į ugnį ir į vandenį. Aš atvedžiau jį pas Tavo mokinius, bet jie nepajėgė išgydyti“. Tada Jėzus atsakė: „O netikinti ir iškrypusi karta! Kaip ilgai man reikės su jumis būti? Kaip ilgai jus kęsti? Atveskite jį pas mane“. Jėzus sudraudė demoną, šis išėjo iš berniuko, ir tą pačią akimirką jis pasveiko. Tuomet mokiniai priėjo prie Jėzaus vieni ir klausė: „Dėl ko mes negalėjome jo išvaryti?“ Jėzus jiems atsakė: „Dėl jūsų netikėjimo. Iš tiesų sakau jums: jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį, jūs tartumėte šitam kalnui: ‘Persikelk iš čia į tenai’, ir jis persikeltų. Ir nieko jums nebūtų neįmanomo. O šita veislė kitaip neišvaroma, kaip tik malda ir pasninku“. (Mato 17:14-21).


Išvada tokia. Jeigu malda ir pasninku galima išvaryti demonus, tai tuo labiau, malda ir pasniku, galima išspręsti ir visas kitas problemas, kurios pasireiškia mūsų gyvenimuose.


Tad stiprybės jums nepasiduodant ir kovojant šią dvasinę kovą. Ištverme ir tikėjimu yra įveikiami stačiausi kalnai ir sunkiausi keliai.


Būkite gero nusiteikimo. Jei po vieno pasninko niekas nepasikeitė, nepasiduokite. Melskitės, atgailaukite ir pasninkaukite tiek kiek reikės, iki kol Dievas atsakys Nes kas beldžia be paliovos, tiems yra atidaroma.


Jėzus juk kalbėjo sakydamas:

„Kas nors iš jūsų turės draugą ir, nuėjęs pas jį vidurnaktį, sakys: ‘Bičiuli, paskolink man tris kepalus duonos, nes draugas iš kelionės pas mane atvyko ir neturiu ko jam padėti ant stalo’. O anas iš vidaus atsilieps: ‘Nekvaršink manęs! Durys jau uždarytos, o aš su vaikais lovoje, negaliu keltis ir tau duoti’. Aš jums sakau: jeigu nesikels ir neduos jam duonos dėl draugystės, TAI DĖL JO ATKAKLUMO atsikels ir duos, kiek tik jam reikia. Tad ir Aš jums sakau: prašykite, ir jums bus duota; ieškokite, ir rasite; belskite, ir bus jums atidaryta''. (Luko 11:5-9).


Taigi, kaip matote, Jėzus akcentuoja atkaklumą, kuris yra būtinas, meldžiantis ir pasninkaujant ir prašant Dievo pagalbos. Todėl nenustokite atkakliai melstis ir prašyti iki kol durys jums bus atidarytos ir ateis pagalba, kurios prašote.


Štai tokio tikėjimo iš mūsų nori Dievas. Patikrinto tikėjimo, kuris nepasiduoda ir tuoj pat nenuleidžia rankų nesulaukus pagalbos iš pat karto.


Beje, pasninkauti galima ne tik dėl bėdos, ligos, negandos, nuodėmės, prakeikimų, apsėdimo ir kitų panašių dalykų, bet taipogi ir dėl iškilusių klausimų, dėl sprendimų, kuriuos turite priimti, bet nežinote ką rinktis ir pan. Visais klausimais ir visoms situacijoms, pasninkas yra patikrintas būdas ir viena stipriausių priemonių viską išspręsti, jeigu tai daroma kartu su malda ir atgaila (t.y. su atsiprašymu tiesiogiai Dievui už savo nuodėmes).


Tad imkite vandens pasninką, atsiprašykite už savo nuodėmes (arba prašykite atleidimo dėl kitų žmonių nuodėmių už kuriuos galbūt pasninkaujate) ir melskite. Dievas jums tepadeda ir teatsako. Viešpats tenesulaiko savo mylinčių gailestingumų jums. Būkite visi palaiminti, Jėzaus Kristaus vardu, amen./Jėzaus Šviesa/


44 peržiūros

Comments


bottom of page