top of page

Išsitirk savo mintis

Tirk ir egzaminuok savo mintis!


AR MINTIS, KURIĄ PAGALVOJAI

yra tiesa?

ar ji pašlovina Dievą?

Iš kur ir dėl ko ji kilo?

ar ji gramzdina, ar pakelia tikėjime?

ar jos metu pajutai kaltę, kad atgailautum?

ar ji padeda tau, stiebtis Dievo link?

gal ta mintis yra pagunda?

ar ji sustiprina tave tikėjime?

o gal ji sukelia abejones Dievu?

ar dėl jos neužsikietino tavo širdis ir dėl to negali kažkam atleisti?


Tirk ir egzaminuok savo mintis. Keisk savo mąstymą, kad jis būtų pagal Dievo žodį, o ne pagal emocijas, kaprizus, susnervinimus, pyktį, įsikarščiavimą, įsižeidimą ar kūniškus geismus.


Šventas raštas aiškiai sako, ką turime daryti ir kaip turime kovoti dvasinę kovą, kuri sukylą mūsų mintyse ir širdyse:


‘''(t.y. Dvasiniais ginklais, kaip malda, pasninkas, atgaila) mes nugalime samprotavimus ir bet kokią puikybę, kuri sukyla prieš Dievo pažinimą, ir paimame nelaisvėn kiekvieną mintį, kad paklustų Kristui…''. (II Korint. 10:5).
Paimkite nelaisvėn kiekvieną piktą, negatyvią, neteisingą, meluojančią, gundančią, depresyvią, nekontroliuojamą ir netikinčią mintį, ir vykite ją šalin. Neleiskite jai įsibujoti jūsų širdyje ir jūsų mintyse, kad iš jos negimtų nuodėmės sumanymas ir nebūtumėte pastūmėti įvykdyti tą nuodėmę iki galo.


Pavyzdžiui, konflikto metu, gali sukilti piktos mintys, todėl vykite piktas mintis, kad iš pykčio nepadarytumėte nuodėmės.

Kitais žodžiais tariant, paimkite visas savo negeras mintis nelaisvėn ir neleiskite joms įsisiubuoti jumyse, kad nepadarytumėte kažko negero, ką draudžia Dievas.


Verčiau, tuo atveju, kreipkite savo mintis į Kristų, į Jo kelius, į Jo žodį, į Jo pavyzdį, į šventumą ir tiesą, į maldą ir į atgailą, kas padės jums išlikti Dievo kelyje ir nenugarmėti žemyn su visu likusiu pasauliu, kuris gyvena šėtono meluose ir vykdo jo darbus, dėl ko žmonija ir žūsta, nes nepažįsta Viešpaties valios ir Jo kelių.


Stiprybės jums, kovojant dvasinę kovą kiekvieną dieną. Dievas telaimina, tesaugo ir tepadeda jums. Išlikite Jo artume. Amen.


/Jėzaus Šviesa/20 peržiūrų
bottom of page